• Studenţii, la care este prevăzută practica în planul de învăţământ, vor efectua această activitate, conform structurii anului universitar 2017 – 2018, în perioada 18 iunie 2018 – 06 iulie 2018. Studenții care doresc să efectueze stagiul de practică în alte societăți comerciale de profil  decât cea în care va fi repartizată grupa din care fac parte, vor depune la Secretariatul facultății, o cerere adresată domnului Decan, însoțită de Convenția încheiată cu Societatea, în trei exemplare (formularul tip se găsește la secretariat sau poate fi descărcat de pe pagina web a facultății), până la data de 15.05.2018.

• În data de 2 aprilie 2018, începând cu ora 13,30, în sala MSHP3 a Departamentului de Mecanica Fluidelor, Mașini și Acționări Hidraulice și Pneumatice, va avea loc presusținerea publică a tezei de doctorat cu titlul “Contribuții la studiul efectelor hidraulice și termice produse de modernizarea S.A.C.E.T. “ elaborată de domnul Lefter Răzvan – Corneliu sub conducerea doamnei prof. dr.ing. PopescuDaniela.

• În data de 2 aprilie 2018, începând cu ora 13,30, în sala MSHP3 a Departamentului de Mecanica Fluidelor, Mașini și Acționări Hidraulice și Pneumatice, va avea loc presusținerea publică a tezei de doctorat cu titlul “Contribuții la studiul efectelor hidraulice și termice produse de modernizarea S.A.C.E.T. “ elaborată de domnul Lefter Răzvan – Corneliu sub conducerea doamnei prof. dr.ing. PopescuDaniela.