Cercetare2

CENTRE DE CERCETARE

PLATFORMA DE CERCETARE PENTRU ENERGIE EFICIENTĂ ȘI DURABILĂ –ENERED

Coordonator Prof. dr. ing. Neculai Eugen SEGHEDIN

nseghed2003@yahoo.com

CENTRUL DE CERCETARE ÎN INGINERIA FABRICAȚIEI (CECIF)

Coordonator Prof. dr. ing Petru DUŞA

pdusa@tcm.tuiasi.ro

CENTRUL DE CERCETARE PENTRU SISTEME INOVATOARE DE PRODUCȚIE ȘI ECHIPAMENTE HIDRAULICE(SIPEH)

Coordonator Prof. dr. ing. Cătălin Gabriel DUMITRAŞ

dumitrascata@yahoo.com

CENTRUL DE CERCETARE ÎN MECANICA FLUIDELOR APLICATĂ ȘI MECANICĂ TEORETICĂ (MFAMT)

Coordonator Prof. dr. ing. Daniela POPESCU

daniela_popescu@tuiasi.ro