Facultatea Construcţii de Maşini şi Management Industrial organizează împreună cu

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi,

Concursul de Matematică Aplicată “Adolf Haimovici”

TOATE INFORMATIILE LEGATE DE CONCURS SE GASESC SI PE PAGINA DE FACEBOOK A FACULTATII

REZULTATELE INIŢIALE vor fi afișate la Facultatea de Conctrucții de Mașini și Management Industrial după ora 16:30.

Contestaţiile se primesc în termen de 1 oră de la afişarea rezultatelor iniţiale. Rezultatele finale vor fi afișate pe site-ul facultății

EDIŢIA a XXIII – a, 2019

LISTA PARTICIPANȚILOR

REZULTATE FINALE

Subiecte de concurs – Barem de corectare

REPARTIZAREA CONCURENTILOR IN SALI

SCHEME SALI