CONSILIUL FACULTĂȚII


1Prof. dr. ing. Cătălin Gabriel DUMITRAŞDecan
2Prof. dr. ing. Niculai Eugen SEGHEDINProrector
3Conf. dr. ing. Irina COZMÎNCÂProdecan
4Conf. dr. ing. Florin NEGOESCUProdecan
5Prof. dr. ing. Liliana Emilia BEJANDirector Departament Mecanică Teoretică
6Prof. dr. ing. Mihăiță HORODINCĂDirector Departament M.U.S.
7Prof.dr.ing. Gheorghe NAGÎȚDirector Departament T.C.M.
8Prof. dr. ing. Dănuț ZAHARIEA Director Departament M.F.M.A.H.P.
9Prof. dr. fiz. Petru Edward NICADirector Departament Fizică
10Conf. dr. ing. Iulian Ilie ROMANESCUDepartament M.U.S.
11Şef lucr. dr.ing. Ovidiu-Florin TUDOSE-SANDU-VILLE
Departament I.M.M.R.
12Conf. dr. ing. Romeo-Mihai CIOBANUDepartament I.M.
13Conf. dr. ing. Gheorghe CREŢUDepartament T.C.M.
14Prof. dr. ing. ec. Dumitru NEDELCUDirector Școală Doctorală, Departament T.C.M.
15Conf. dr. ing. Viorel COHALDepartament T.C.M.
16Şef lucr. dr. ing. Theodor POPESCUDepartament M.F.M.A.H.P.
17Lector dr. mat. Mircea LUPANDepartament Matematică
18David LUNTRARIUstudent an III
19Alexandra ACHIȚEIstudent an III
20Cristiana BIȘOCstudent an II
21Andrei Rafael CHIRIACstudent an III
22Alexandru Ionut IRIMIAmaster an I
23Ana GHIMPstudent an III
Conf. dr. ing. Bogdan CIOBANUProdecan, invitat
Prof. dr. ing. Eugen AXINTEDirector
C.C.P.D. Facultate, invitat
Conf. dr. ing. Constantin CĂRĂUȘULider Sindicat, invitat
Ec. Mădălina-Emilia HRISTEAAdministrator Șef, invitat