Program ERASMUS+

Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial

Agentia Nationala Erasmus va invita sa completati un chestionar in Mentimeter pana pe 6 martie cu privire la motivele pentru care studentii aleg mobilitatile Erasmus+ <https://www.menti.com/> ,  (cod acces 862826)

PROGRAM DUBLĂ DIPLOMĂ ARUT – INSA

In perioada 27-30 martie 2018, in intervalul orar 11-15, studentii de anul II care doresc, pot depune dosarele de aplicatie pentru inscrierea in programul de dubla-diploma INSA-ARUT, la Prorectoratul cu Activitatea Didactică si Asigurarea Calitatii, la d-na Cristina Hanganu.

INFORMARE PROGRAM DUBLĂ DIPLOMĂ ARUT – INSA

ANEXA 1 Parcurs pedagogic – schema de mobilitati

ANEXA 2 Programe de studii diploma INSA-TUIASI

Regulament privind organizarea stagiilor pentru studii si plasamente pentru studentii Erasmus+ Outgoing si Incoming in cadrul Programului ERASMUS+ KA107

 

Concursul de selecție pentru studenții Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial care doresc să efectueze o mobilitate Erasmus+ în semestrul II din anul universitar 2018-2019, va avea loc în data de 15.10.2018, între orele 12:00 și 14:00, în sala de consiliu a facultății.

Dosarele pentru concurs pot fi depuse până pe data de 15.10.2018, ora 10:00, la secretariatul Decanatului Facultății. Componența dosarului este la fel ca în anul universitar 2017-2018 (vezi Anunt Erasmus – Selectie).

Începând cu anul universitar 2018-2019 au aparut unele modificari atât în ce privește condițiile de efectuare a mobilității cât și în privința cuantumului granturilor de studiu și plasament (vezi Anunt Erasmus – Mobilitati outgoing)

Lista actualizată de parteneriate cu universități din Bulgaria, Estonia, Franta, Germania, Grecia, Italia, Portugalia, Polonia, Spania și Turcia precizează numele cadrului didactic (persoana de contact) care poate furniza detalii despre acord și link-ul paginii web a universității partenere (vezi Lista acorduri CMMI 2018).

Pentru studenții care nu dețin un certificat de competențe lingvistice (ex. Cambridge, Toefl etc.), acest certificat poate fi obţinut în cadrul TUIASI la Departamentul Limbi Străine – „Linguatek” (vezi Anunt Erasmus – Competente ligvistice).

Vă facem cunoscut că, pentru selecția studenților pentru semestrul II din anul universitar 2018/2019, Certificatele de competență lingvistică (engleză, franceză, germană) pentru studenții Erasmus+ outgoing vor fi eliberate de către Centrul Linguatek din cadrul Catedrei de Limbi Străine TUIASI astfel:
– eliberarea certificatelor se va face la Catedra de Limbi Străine;
– în privința testării privind competențele lingvistice ale studenților, aceștia vor lua legătura cu cadrele didactice pentru fiecare facultate. Studenții vor fi informați de către membrii Catedrei de Limbi Străine privind cadrul didactic responsabil pe facultate de evaluarea lingvistică;
– taxa de evaluare este în valoare de 30 lei;
Certificatele sunt valabile un an de zile de la data eliberării.
Linkul pentru Catedra de Limbi Străine este: http://limbistraine.tuiasi.ro/

Prezentare program ERASMUS+

 1. Prezentare generală
 2. Carta ERASMUS 2014-2020

Comisii ERASMUS+ la nivel de Facultate 

Lista universităților partenere pentru care pot aplica studenții și cadrele didactice de la Facultatea CMMI

Informații studenți outgoing

 1. Criterii selecţie studenţi şi documente necesare pentru concurs selecţie
 2. Cerere participare concurs selecție Erasmus
 3. Formular eligibilitate studenți Erasmus
 4. Lista documentelor necesare pentru deplasarea Erasmus
 5. Learning Agreement for studies
 6. Learning Agreement for traineeships
 7. Cerere deplasare studenți Erasmus+
 8. Regulament

Informații studenți incoming

 1. Study at TUIASI calendar
 2. Student Application Form
 3. Learning Agreement for studies
 4. Learning Agreement for traineeships
 5. Accommodation Form
 6. Documents for accommodation
 7. Practical information for incoming Erasmus+ students
 8. Useful information about Iași

Informații mobilități cadre didactice

 1. Mobilități pentru stagii de predare
 2. Mobilități angajate pentru anul universitar 2015-2016