BURSE PROFESIONALE ȘI SOCIALE 

BURSE DE PERFORMANȚĂ

Conform procedurii de atribuire a burselor de performanță în anul universitar 2016-2017 facultatii noatre i-au fost repartizate 2 burse raportat la numarul de studenti inmatriculati (1 bursa la 500 de studenti).

Clasament punctaje în urma analizarii dosarelor depuse pentru burse de performanță

BURSE DE MERIT

Listele cu studentii care beneficiaza de bursa profesionala în semestrul II din anul universitar 2016 – 2017

Listele cu studentii care beneficiaza de bursa profesionala în semestrul I din anul universitar 2016 – 2017

Listele cu studentii care beneficiaza de bursa profesionala în lunile octombrie, noiembrie si decembrie din fondul suplimentar alocat în anul 2016

BURSE SOCIALE

Listele cu studentii care beneficiaza de bursa socială în semestrul II din anul universitar 2016 – 2017

Listele cu studentii care beneficiaza de bursa socială în semestrul I din anul universitar 2016 – 2017

Listele cu studentii care beneficiaza de bursa socială în lunile octombrie, noiembrie si decembrie din fondul suplimentar alocat în anul 2016

Cerere pentru bursa de ajutor social ( pe baza veniturilor nete)

Cerere pentru bursa de ajutor social ( din motive medicale)

Declaratia de venituri

Procedura universității de atribuire burse 2016 – 2017

Informații privind acordarea burselor de performanță

Studenții care nu au încheiat contractul de studii nu vor beneficia de bursă.