BURSE PROFESIONALE ȘI SOCIALE 

IMPORTANT

Studenții bursieri, care nu au beneficiat de bursă în semestrul I,  sau care au schimbat banca și contul IBAN, sunt rugaţi să prezinte la secretariat extrasul de cont, în vederea virării burselor pe card, până marți 19.03.2019, ora 12,00.

Anunt privind acordarea burselor de ajutor social în semestrul al II-lea, 2018/2019

Venituri burse sociale

IMPORTANT

Republicarea listelor afișate, prin orice mijloc, este strict interzisă!

CRITERII  DE  ACORDARE  A  BURSELOR  PENTRU  STUDENŢII FACULTATII C.M.M.I. ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

In atentia studentilor beneficiari de pensie de urmas, cu varsta pana in 26 de ani

Model declaratie

BURSE DE PERFORMANȚĂ

Conform procedurii de atribuire a burselor de performanță în anul universitar 2018-2019 facultatii noatre i-au fost repartizate 2 burse raportat la numarul de studenti inmatriculati (1 bursa la 500 de studenti).

Criterii pentru acordarea bursei de performanţă/excelenţă

 

Listele cu studentii care beneficiaza de bursa de performanta în semestrul II din anul universitar 2018 – 2019 

BURSE DE MERIT

Listele cu studentii care beneficiaza de bursa de merit în semestrul II din anul universitar 2018 – 2019 (varianta provizorie)

Listele cu studentii care beneficiaza de bursa de merit în semestrul I din anul universitar 2018 – 2019 -fond suplimentar (octombrie-decembrie)

BURSE SOCIALE

Listele cu studentii care beneficiaza de bursa socială în semestrul II din anul universitar 2018 – 2019 (varianta provizorie)

CERERE de participare la concursul pentru obţinerea unei burse de performanţă

CERERE pentru acordarea bursei de ajutor social (pe baza veniturilor nete)/ bursei de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte/maternitate/deces

DECLARATIE DE VENITURI

CERERE de participare la concursul pentru obţinerea unei burse internship

CERERE pentru bursa de ajutor social ( din motive medicale)

 

Procedura universității de atribuire burse 2017 – 2018

CRITERII  DE  ACORDARE  A  BURSELOR  PENTRU  STUDENŢII FACULTATII C.M.M.I. ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

Studenții care nu au încheiat contractul de studii nu vor beneficia de bursă.