BURSE PROFESIONALE ȘI SOCIALE 

IMPORTANT

Anunt privind acordarea burselor de ajutor social în semestrul al II-lea, 2018/2019

Venituri burse sociale

IMPORTANT

Republicarea listelor afișate, prin orice mijloc, este strict interzisă!

CRITERII  DE  ACORDARE  A  BURSELOR  PENTRU  STUDENŢII FACULTATII C.M.M.I. ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

In atentia studentilor beneficiari de pensie de urmas, cu varsta pana in 26 de ani

Model declaratie

BURSE DE PERFORMANȚĂ

Conform procedurii de atribuire a burselor de performanță în anul universitar 2018-2019 facultatii noatre i-au fost repartizate 2 burse raportat la numarul de studenti inmatriculati (1 bursa la 500 de studenti).

Criterii pentru acordarea bursei de performanţă/excelenţă

 

Listele cu studentii care beneficiaza de bursa de performanta în semestrul I din anul universitar 2018 – 2019 

BURSE DE MERIT

Listele cu studentii care beneficiaza de bursa de merit în semestrul I din anul universitar 2018 – 2019

Listele cu studentii care beneficiaza de bursa de merit în semestrul I din anul universitar 2018 – 2019 -fond suplimentar (octombrie-decembrie)

BURSE SOCIALE

Listele cu studentii care beneficiaza de bursa socială în semestrul I din anul universitar 2018 – 2019 (varianta provizorie)

CERERE de participare la concursul pentru obţinerea unei burse de performanţă

CERERE pentru acordarea bursei de ajutor social (pe baza veniturilor nete)/ bursei de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte/maternitate/deces

DECLARATIE DE VENITURI

CERERE de participare la concursul pentru obţinerea unei burse internship

CERERE pentru bursa de ajutor social ( din motive medicale)

 

Procedura universității de atribuire burse 2017 – 2018

CRITERII  DE  ACORDARE  A  BURSELOR  PENTRU  STUDENŢII FACULTATII C.M.M.I. ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

Studenții care nu au încheiat contractul de studii nu vor beneficia de bursă.