Finalizare studii

Înscrierea la examenul de disertaţie ( pentru absolvenţii studiilor   universitare de master ) din sesiunea iunie 2017,  se va face până la data de  16 iunie 2017.  Detalii

Înscrierea absolvenţilor la examenul de diplomă din sesiunea  iulie 2017,  se va face până la data de  29 iunie  2017.

Declaratie de autenticitate PROIECT DIPLOMĂ/DISERTAȚIE – 2017

COMISII FINALIZARE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT – Sesiunile iunie-iulie 2017, septembrie 2017 și februarie 2018

TEMATICA PENTRU PROBA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR FUNDAMENTALE ȘI DE SPECIALITATE PROMOȚIA 2017

TCM MUSP  IS MFN  MSHP  IEDM
INFORMAȚII

PROCEDURĂ DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENŢĂ (CICLUL I – SISTEM BOLOGNA) COD TUIASI.POB.16

PROCEDURĂ PRIVIND FINALIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE  DE MASTERAT (CICLUL II – SISTEM  BOLOGNA) COD TUIASI.POB.27

Cerere de înscriere LICENȚĂ 

Cerere de înscriere MASTER

Listele cu repartizarea studenților pentru lucrările de disertație în anul universitar 2016-2017

Informatii privind inscrierea la examenul de diploma si de disertatie – sesiunea februarie 2017

Listele cu repartizarea studenților pentru lucrările de diplomă și disertație în anul universitar 2016-2017

Informatii privind inscrierea la examenul de diploma si de disertatie – sesiunea septembrie 2016