Finalizare studii

 

Conform Procedurii de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi disertaţie studenţii îşi aleg temele pentru proiectul de diplomă /disertaţie în anul III (licenţă) şi anul I (masterat).  In acest sens, studenţii din anul III, studii universitare de licenţă, îşi vor alege temele pentru proiectul de diplomă până la data de 28.05.2019.  Studenţii din anul I masterat, îşi vor alege tema lucrării de disertaţie până la data de 12.02.2019, pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor de la disciplinele Laborator de proiectare cercetare 1,2,3 şi 4 (A.I.) Deoarece un cadru didactic poate îndruma un număr limitat de studenţi, după expirarea datelor menţionate, conducerea facultăţii va repartiza din oficiu studenţii care nu şi-au ales tema şi îndrumătorul.

Declaratie de autenticitate PROIECT DIPLOMĂ/DISERTAȚIE – 2018

COMISII FINALIZARE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT – Sesiunile iunie-iulie 2017, septembrie 2017 și februarie 2018

TEMATICA PENTRU PROBA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR FUNDAMENTALE ȘI DE SPECIALITATE PROMOȚIA 2017

TCM MUSP  IS MFN  MSHP  IEDM
INFORMAȚII

PROCEDURĂ DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENŢĂ (CICLUL I – SISTEM BOLOGNA) COD TUIASI.POB.16

PROCEDURĂ PRIVIND FINALIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE  DE MASTERAT (CICLUL II – SISTEM  BOLOGNA) COD TUIASI.POB.27

Cerere de înscriere LICENȚĂ 

Cerere de înscriere MASTER

Listele cu repartizarea studenților pentru lucrările de disertație în anul universitar 2018-2019

Listele cu repartizarea studenților pentru lucrările de licenta în anul universitar 2018-2019