Finalizare studii

PROGRAMAREA SUSTINERII EXAMENELOR  DE  DIPLOMĂ /DISERTATIE – SESIUNEA  SEPTEMBRIE 2018

PROGRAMAREA EXAMENELOR  DE  DIPLOMĂ – SESIUNEA  SEPTEMBRIE 2018

PROGRAMAREA EXAMENELOR  DE  DISERTAȚIE – SESIUNEA  SEPTEMBRIE 2018

Înscrierea la examenul de disertaţie (pentru absolvenţii studiilor universitare de master ) din sesiunea  sptembrie 2018,  se va face până la data de 07 septembrie 2018.

Înscrierea absolvenţilor la examenul de diplomă din sesiunea septembrie 2018, se va face până la data de  07 septembrie 2018.

Declaratie de autenticitate PROIECT DIPLOMĂ/DISERTAȚIE – 2018

COMISII FINALIZARE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT – Sesiunile iunie-iulie 2017, septembrie 2017 și februarie 2018

TEMATICA PENTRU PROBA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR FUNDAMENTALE ȘI DE SPECIALITATE PROMOȚIA 2017

TCM MUSP  IS MFN  MSHP  IEDM
INFORMAȚII

PROCEDURĂ DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENŢĂ (CICLUL I – SISTEM BOLOGNA) COD TUIASI.POB.16

PROCEDURĂ PRIVIND FINALIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE  DE MASTERAT (CICLUL II – SISTEM  BOLOGNA) COD TUIASI.POB.27

Cerere de înscriere LICENȚĂ 

Cerere de înscriere MASTER

Listele cu repartizarea studenților pentru lucrările de disertație în anul universitar 2018-2019

Listele cu repartizarea studenților pentru lucrările de licenta în anul universitar 2017-2018

Informatii privind inscrierea la examenul de diploma si de disertatie – sesiunea februarie 2017

Listele cu repartizarea studenților pentru lucrările de diplomă și disertație în anul 2016-2017

Informatii privind inscrierea la examenul de diploma si de disertatie – sesiunea septembrie 2016