Finalizare studii

PROGRAMAREA EXAMENELOR  DE  DIPLOMĂ / DISERTAȚIE – SESIUNEA  IUNIE – IULIE 2018

Înscrierea la examenul de disertaţie (pentru absolvenţii studiilor universitare de master ) din sesiunea  iunie 2018,  se va face până la data de  18 iunie 2018.

Înscrierea absolvenţilor la examenul de diplomă din sesiunea 2018.

Declaratie de autenticitate PROIECT DIPLOMĂ/DISERTAȚIE – 2018

COMISII FINALIZARE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT – Sesiunile iunie-iulie 2017, septembrie 2017 și februarie 2018

TEMATICA PENTRU PROBA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR FUNDAMENTALE ȘI DE SPECIALITATE PROMOȚIA 2017

TCM MUSP  IS MFN  MSHP  IEDM
INFORMAȚII

PROCEDURĂ DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENŢĂ (CICLUL I – SISTEM BOLOGNA) COD TUIASI.POB.16

PROCEDURĂ PRIVIND FINALIZAREA STUDIILOR UNIVERSITARE  DE MASTERAT (CICLUL II – SISTEM  BOLOGNA) COD TUIASI.POB.27

Cerere de înscriere LICENȚĂ 

Cerere de înscriere MASTER

Listele cu repartizarea studenților pentru lucrările de disertație în anul universitar 2018-2019

Listele cu repartizarea studenților pentru lucrările de licenta în anul universitar 2017-2018

Informatii privind inscrierea la examenul de diploma si de disertatie – sesiunea februarie 2017

Listele cu repartizarea studenților pentru lucrările de diplomă și disertație în anul 2016-2017

Informatii privind inscrierea la examenul de diploma si de disertatie – sesiunea septembrie 2016