PRACTICĂ 2018

Studenţii, la care este prevăzută practica în planul de învăţământ, vor efectua această activitate, conform structurii anului universitar 2017 – 2018, în perioada 18 iunie 2018 – 06 iulie 2018. Studenții care doresc să efectueze stagiul de practică în alte societăți comerciale de profil  decât cea în care va fi repartizată grupa din care fac parte, vor depune la Secretariatul facultății, o cerere adresată domnului Decan, însoțită de Convenția încheiată cu Societatea, în trei exemplare (formularul tip se găsește la secretariat sau poate fi descărcat de pe pagina web a facultății), până la data de 15.05.2018.

Acești studenți vor putea susține colocviul de practică în data planificată pentru grupa lor , sau în sesiunea de restanțe din septembrie. La colocviu, studenții vor prezenata Caietul de practică și Fișa de evaluare de la societatea respectivă. Înainte de a pleca în practică, studenții se vor informa asupra conținutului Caietului de practică și a Fișei disciplinei la cadrul didactic la care a fost repartizată grupa lor, conform tabelului:

INFORMAȚII

Anunț practică 2018

Convenție practică 2018

Repartizare practică 2018

REPARTIZARE CADRE DIDACTICE TITULARE DE PRACTICĂ

Nr.

crt.

Societatea/ Dept. Cadru didactic Intilnire
1. BMT Aerospace Ș.l.dr.ing. Ana Maria Bocăneț 18.06.2018, ora 9
2. BMT  IGW Conf.dr.ing. Munteanu Adriana 18.06.2018, ora 9
3. OMCO MOULD Ș.l.dr.ing. Chitariu Dragoș 18.06.2018, ora 9
4. Technosteel LBR Ș.l.dr.ing. Boca Mihai 19.06.2018, ora 8.30
5. Arcelor Mittal Ș.l.dr.ing. Rîpanu Marius 18.06.2018, ora 9
6. CONEX (ASAM) Ș.l.dr.ing. Mihalache Andrei 18.06.2018, ora 9
7. TotalGaz Ș.l.dr.ing. Boca Mihai 19.06.2018, ora 9
8. IMA Componentes Ș.l.dr.ing. Rîpanu Marius 18.06.2018, ora 8.30
9. Sonovision Conf.dr.ing. Munteanu Adriana 18.06.2018, ora 9
10. Allmetech Ș.l.dr.ing. Mihalache Andrei 18.06.2018, ora 10
11. Alten Ș.l.dr.ing. Mihalache Andrei 18.06.2018, ora 9
12. Team Industrie Ș.l.dr.ing. Mihalache Andrei 18.06.2018, ora 9.30
13. Veolia Ș.l.dr.ing. Mardare Irina Dept. MFMAHP

18.06.2018, ora 8

14. Dept. TCM Ș.l.dr.ing. Rîpanu Marius 18.06.2018, ora 8
15. Dept. MUS Ș.l.dr.ing. Cioată Florentin 18.06.2018, ora 8
16. Dept. MFMAHP Conf.dr.ing. Alexandrescu Aurora 18.06.2018, ora 8

COLOCVIUL DE PRACTICĂ SE VA SUSȚINE JOI, 5.07.2018, ora 16

Studentii care efectuează stagiul de practică în baza unor convenții individuale sau li se echivalează practica în baza adeverinței de salariat se vor prezenta pentru susținerea colocviului la titularul de practică al grupei.

PRACTICA organizată de DELPHI DIESEL SYSTEMS ROMANIA

Studenții repartizați pentru efectuarea stagiului de practică la Delphi Diesel Systems se vor prezenta luni, 18.06.2018, ora 9, în amfiteatrul TCM2, la întâlnirea cu reprezentanții companiei, în vederea organizării activităților din perioada stagiului de practică.

Fiecare student va trebui sa pregătească următoarele documente până pe 18 iunie:

–   copie dupa cartea de identitate – valabilă;

–   opie dupa carnetul de student – validat pentru anul univ. 2017-2018;

–   adeverință medicală de la medicul de familie precum ca nu sufera de boli cronice

Ziua Interval orar Tematica Locatie
18.06.2018 09.00 – 16.30 Protectia muncii / controale medicale / distribuire carduri acces de intrare in Delphi Amfiteatrul TCM 2 din cadrul Facultatii de Constructii de Masini si  Management Industrial
19.06.2018 09.00 – 16.30 Protectia muncii / controale medicale / distribuire carduri acces de intrare in Delphi Amfiteatrul TCM 2 din cadrul Facultatii de Constructii de Masini si  Management Industrial
20.06.2018 09.00 – 16.30 Prima zi de practica in Delphi Delphi

Autobuzele (2 la numar) vor stationa in fata Rectoratului UTI incepand cu data de 20.06.2018 si vor pleca la ora 8.30 spre Delphi. La ora 9.00 studentii trebuie sa fie la Delphi. Dupa-amiaza, studentii vor fi preluati de aceleasi autobuze la ora 16.00 si dusi in acelasi loc (in fata Rectoratului UTI).

PRACTICA organizată de TOTAL GAZ  INDUSTRIE

Studenții repartizați pentru efectuarea stagiului de practică la TOTALGAZ se vor prezenta marți, 19.06.2018, ora 10, la sediul societății (sos. Păcurari nr. 128), in vederea instructajului de protectia muncii si a eliberarii legitimatiilor de acces.

Pentru a fi primiti la practica, studentii trebuie sa aibă:

 • Pantofi inchisi (exclus sandale);
 • Cartea de identitate.

 PRACTICA organizată de ARCELOR MITTAL IAȘI

Studenții repartizați pentru efectuarea stagiului de practică la ARCELOR MITTAL se vor prezenta luni, 18.06.2018, ora 9, la sediul societății (Calea Chișinăului nr. 132), in vederea instructajului de protectia muncii.

Pentru a fi primiti la practica, studentii trebuie sa aiba:

 • Pantofi inchisi (exclus sandale);
 • Cartea de identitate.

PRACTICA organizată de BMT IGW ROMANIA

Studenții repartizați pentru efectuarea stagiului de practică la BMT IGW se vor prezenta luni, 18.06.2018, ora 9, la Poarta IGW (Bd. Chimiei nr. 6), in vederea preluării de către reprezentantul SSM al societății și efectuării instructajului de protecția muncii.

Pentru a fi primiti la practică studentii trebuie sa aibă:

 • Pantofi inchisi (exclus sandale);
 • Cartea de identitate.

PRACTICA organizată de Technosteel LBR

Studenții repartizați pentru efectuarea stagiului de practică la Technosteel se vor prezenta marti, 19.06.2018, ora 8.30, la sediul societății (Calea Chișinăului nr. 132A), in vederea instructajului de protectia muncii.

Pentru a fi primiti la practică, studentii trebuie să aibă:

 • Pantofi inchisi (exclus sandale);
 • Cartea de identitate.

PRACTICA organizată de OMCO MOULD

Studenții repartizați pentru efectuarea stagiului de practică la OMCO MOULD se vor prezenta luni, 18.06.2018, ora 9, la sediul societății (Calea Chișinăului nr. 143), in vederea instructajului de protectia muncii.

Pentru a fi primiti la practica, studentii trebuie sa aiba:

 • Pantofi inchisi (exclus sandale);
 • Cartea de identitate.

PRACTICA organizată de BMT Aerospace

Studenții repartizați pentru efectuarea stagiului de practică la BMT Aerospace se vor prezenta luni, 18.06.2018, ora 9, la sediul societății (Sos. Iasi – Tomesti, 33A), in vederea instructajului de protectia muncii.

Pentru a fi primiti la practică, studentii trebuie să aibă:

 • Pantofi inchisi (exclus sandale sau tocuri);
 • Cartea de identitate.

PRACTICA organizată de CONEX

Studenții repartizați pentru efectuarea stagiului de practică la Conex (ASAM) se vor prezenta luni, 18.06.2018, ora 9, la sediul societății (str. Aurel Vlaicu nr. 77), in vederea instructajului de protectia muncii.

Pentru a fi primiti la practică, studentii trebuie să aibă:

 • Cartea de identitate.
 • Pantofi inchisi (exclus sandale);

PRACTICA organizată de SONOVISION

Studenții repartizați pentru efectuarea stagiului de practică la Sonovision se vor prezenta luni, 18.06.2018, ora 9, la sediul societății (bd. T. Vladimirescu, lîngă Atexis), in vederea instructajului de protectia muncii.

Pentru a fi primiti la practică, studentii trebuie să aibă:

 • Cartea de identitate.
 • Pantofi inchisi (exclus sandale);

PRACTICA organizată de ALLMETECH

Studenții repartizați pentru efectuarea stagiului de practică la Allmetech (str. Morilor nr. 36) se vor prezenta luni, 18.06.2018, ora 10, la sediul societății (str. Morilor nr. 36, reper stația Luk Oil de pe Splai Bahlui mal stâng), in vederea instructajului de protectia muncii.

Pentru a fi primiti la practică, studentii trebuie să aibă:

 • Cartea de identitate.
 • Pantofi inchisi (exclus sandale);

PRACTICA organizată de IMA Componentes

Studenții repartizați pentru efectuarea stagiului de practică la IMA Componentes se vor prezenta luni, 18.06.2018, ora 8.30, la sediul societății (Calea Chisinaului nr. 22, vis-à-vis de CET1), in vederea instructajului de protectia muncii.

Pentru a fi primiti la practică, studentii trebuie să aibă:

 • Cartea de identitate.
 • Adeverință medicală din care să rezulte că nu suferă de boli cornice.
 • Pantofi inchisi (exclus sandale);

PRACTICA organizată de VEOLIA

Studenții repartizați pentru efectuarea stagiului de practică la VEOLIA se vor prezenta luni, 18.06.2018, ora 8, la Departamentil MFMAHP.

Pentru a fi primiti la practică, studentii trebuie să aibă:

 • Cartea de identitate.
 • Pantofi inchisi (exclus sandale);

PRACTICA organizată de Team Industrie

Studenții repartizați pentru efectuarea stagiului de practică la ALTEN se vor prezenta luni, 18.06.2018, ora 9.30, la sediul societății (Podu de Piatră, statia MOL), in vederea instructajului de protectia muncii.

Pentru a fi primiti la practică, studentii trebuie să aibă:

 • Cartea de identitate.
 • Pantofi inchisi (exclus sandale);

PRACTICA organizată de ALTEN

Studenții repartizați pentru efectuarea stagiului de practică la ALTEN se vor prezenta luni, 18.06.2018, ora 9, la sediul societății (str. Mitropolit Varlaam, clădirea de birouri de lângă piața Nicolina), in vederea instructajului de protectia muncii.

Pentru a fi primiti la practică, studentii trebuie să aibă:

 • Cartea de identitate.
 • Pantofi inchisi (exclus sandale).

PRACTICA organizată în Departamentul de TCM

Studenții repartizați pentru efectuarea stagiului de practică în dept. TCM se vor prezenta luni, 18.06.2018, ora 8, la dl. s.l.dr.ing. Rîpanu Marius.

PRACTICA organizată în Departamentul de MUS

Studenții repartizați pentru efectuarea stagiului de practică în dept. MUS se vor prezenta luni, 18.06.2018, ora 8, la dl. s.l.dr.ing. Cioată Florentin (lab. TCD).

PRACTICA organizată în Departamentul de MFMAHP

Studenții repartizați pentru efectuarea stagiului de practică în dept. MFMAHP se vor prezenta luni, 18.06.2018, ora 8, la d-na conf.dr.ing. Aurora Alexandrescu.

Coordonatori practica pe grupe:

Nr.

crt.

Cadru didactic titular Departament Grupa Domeniul/

Programul de studii

1. Ș.l.dr.ing. Boca Mihai TCM 4201 Inginerie industrială
2. Ș.l.dr.ing. Boca Mihai TCM 4202 Inginerie industrială
3. Ș.l.dr.ing. Munteanu Adriana

Ș.l.dr.ing. Cioată Florentin

MUS

MUS

4203 Inginerie industrială
4. Ș.l.dr.ing. Mardare Irina

Ș.l.dr.ing. Munteanu Adriana

Ș.l.dr.ing. Cioată Florentin

MFMAHP

MUS

MUS

4204 Inginerie mecanică
5. Ș.l.dr.ing. Munteanu Adriana

Ș.l.dr.ing. Cioată Florentin

MUS 4205 Inginerie și management
6. Ș.l.dr.ing. Rîpanu Marius TCM 4301 TCM
7. Ș.l.dr.ing. Rîpanu Marius TCM 4302 TCM
8. Ș.l.dr.ing. Mihalache Andrei TCM 4303 TCM
9. Ș.l.dr.ing. Chitariu Dragoș MUS 4304 MUSP
10. Ș.l.dr.ing. Mihalache Andrei TCM 4305 IS
11. Ș.l.dr.ing. Chitariu Dragoș MUS 4306 MFN
12. Conf.dr.ing. Alexandrescu Aurora

Ș.l.dr.ing. Mardare Irina

MFMAHP 4307 MSHP
13. Ș.l.dr.ing. Bocăneț Ana-Maria MUS 4308 IEDM
14. Ș.l.dr.ing. Bocăneț Ana-Maria MUS 4309

IEDM