PRACTICĂ 2018

Studenţii, la care este prevăzută practica în planul de învăţământ, vor efectua această activitate, conform structurii anului universitar 2017 – 2018, în perioada 18 iunie 2018 – 06 iulie 2018. Studenții care doresc să efectueze stagiul de practică în alte societăți comerciale de profil  decât cea în care va fi repartizată grupa din care fac parte, vor depune la Secretariatul facultății, o cerere adresată domnului Decan, însoțită de Convenția încheiată cu Societatea, în trei exemplare (formularul tip se găsește la secretariat sau poate fi descărcat de pe pagina web a facultății), până la data de 15.05.2018.

Acești studenți vor putea susține colocviul de practică în data planificată pentru grupa lor , sau în sesiunea de restanțe din septembrie. La colocviu, studenții vor prezenata Caietul de practică și Fișa de evaluare de la societatea respectivă. Înainte de a pleca în practică, studenții se vor informa asupra conținutului Caietului de practică și a Fișei disciplinei la cadrul didactic la care a fost repartizată grupa lor, conform tabelului:

INFORMAȚII

Anunț practică 2018

Convenție practică 2018

Repartizare practică 2018

Coordonatori practica pe grupe:

Nr.

crt.

Cadru didactic titular Departament Grupa Domeniul/

Programul de studii

1. Ș.l.dr.ing. Boca Mihai TCM 4201 Inginerie industrială
2. Ș.l.dr.ing. Boca Mihai TCM 4202 Inginerie industrială
3. Ș.l.dr.ing. Munteanu Adriana

Ș.l.dr.ing. Cioată Florentin

MUS

MUS

4203 Inginerie industrială
4. Ș.l.dr.ing. Mardare Irina

Ș.l.dr.ing. Munteanu Adriana

Ș.l.dr.ing. Cioată Florentin

MFMAHP

MUS

MUS

4204 Inginerie mecanică
5. Ș.l.dr.ing. Munteanu Adriana

Ș.l.dr.ing. Cioată Florentin

MUS 4205 Inginerie și management
6. Ș.l.dr.ing. Rîpanu Marius TCM 4301 TCM
7. Ș.l.dr.ing. Rîpanu Marius TCM 4302 TCM
8. Ș.l.dr.ing. Mihalache Andrei TCM 4303 TCM
9. Ș.l.dr.ing. Chitariu Dragoș MUS 4304 MUSP
10. Ș.l.dr.ing. Mihalache Andrei TCM 4305 IS
11. Ș.l.dr.ing. Chitariu Dragoș MUS 4306 MFN
12. Conf.dr.ing. Alexandrescu Aurora

Ș.l.dr.ing. Mardare Irina

MFMAHP 4307 MSHP
13. Ș.l.dr.ing. Bocăneț Ana-Maria MUS 4308 IEDM
14. Ș.l.dr.ing. Bocăneț Ana-Maria MUS 4309

IEDM