PROGRAMARE EXAMENE

In atenția studenților din anul IV licență și anul II master.

Conform Calendarului anului universitar 2017/2018,  în perioada 15.06-17.06.2018 sunt programate reexaminări.

Conform Procedurii  UTI.POB.05,  studenţii pot beneficia de reexaminare pentru promovare la cel mult două discipline. Cererea de reexaminare se depune la secretariatul facultății până la data de 14.06.2018, ora 12,00 și este însoțită de chitanța care atestă achitarea taxei  ( 50 lei / disciplină).

Prezentarea la examen se face cu cerere semnată de conducerea facultăţii (copie ) însoţită de chitanţa  care dovedeşte achitarea taxei de reexaminare.

REEXAMINĂRI PENTRU ANII TERMINALI    15.06.2018 – 17.06.2018

Cerere reexaminare

 

PROGRAMARE_RESTANTE ANI TERMINALI 2018

 

PROGRAMARE RESTANŢE PENTRU STUDENŢII DIN ANUL IV ŞI ANUL II MASTER 

(Discipline nepromovate în anii anteriori, corespunzătoare semestrului I)

 

Programare colocvii sesiunea mai-iunie 2018

 

Programare examene sesiunea mai-iunie 2018

 

Programare restante sesiunea martie 2018

 

Programare examene sesiunea ianuarie-februarie 2018

 

Programare restante sesiunea septembrie 2017

 

Programare examene sesiunea mai-iunie 2017

 

Programare restante sesiunea mai-iunie 2017

 

Programare examene sesiunea ianuarie-februarie 2017