PROGRAMARE EXAMENE

REEXAMINĂRI PENTRU ANUL IV 24.06.2019 – 26.06.2019
-Managementul mentenanței (prof. I. Verzea): 24.06., 26.06., 2019,ora8,00, Tex.1/307
-Managementul logisticii (prof. Gabriel Luca) : 24.06.2019, 26.06.2019 , ora 8,00 , Tex 1/307
-Managementul marketingului (prof. Gabriel Luca): 24.06.2019, 26.06.2019, ora 8,00 , Tex 1/307

Conform Calendarului anului universitar 2018/2019,   în zilele  de 20.06.2019 şi 21.06.2019   sunt programate  reexaminări pentru studenții din anul II, studii universitare de masterat.

Cererea de reexaminare (formularul tip se găsește la decanat) se depune la secretariatul facultății și este însoțită de chitanța care atestă achitarea taxei  ( 50 lei / disciplină).

Prezentarea la examen se face cu cererea semnată de conducerea facultăţii (copie ) însoţită de chitanţa  care dovedeşte achitarea taxei de reexaminare.

Termen pentru depunerea cererilor (însoțite de chitanțe) 19.06.2019, ora 13,00.

RESTANȚE PENTRU ANII TERMINALI 17.06.2019 – 20.06.2019
-Managementul mentenanței (prof. I. Verzea): 18.06., 19.06., 2019,ora8,00, Tex.1/307
-Managementul logisticii (prof. Gabriel Luca) : 18.06.2019, 19.06.2019 , ora 8,00 , Tex 1/307
-Managementul marketingului (prof. Gabriel Luca): 18.06.2019, 19.06.2019, ora 8,00 , Tex 1/307
-Electrotehnică și electronică ( prof. Cociu Radu): 17.06.2018, 19.06.2019, ora 9,00, laborator
-Organe de mașini 2(S.l.. Tudose Sandu Ville Florin): 17.06. 2019
-GDDT1,2, 17.06.2019; 19.06. 2019
-Fizica 18.06.2019; 20.06.2019, Departament
-Managementul producției mecanice (conf. Ciobanu Romeo) 19.06.2019, ora 12,00, Facultatea
de CMMI
-Managementul resurselor umane (prof. Carmen-Aida Huțu): 18.06., 19.06. 2019, ora 10,00,
Tex1/ 208
-RM1, RM2, (conf. Mareș Marian): 18.06.2019, ora 10,00, TCM2

Programarea examenelor la disciplinele restante pentru anul IV Licenta si anul II Master

Programare colocvii sesiunea iunie 2019

Programare examene sesiunea iunie 2019

Examene restante anul IV licenta si anul II master – 2019

Programare colocvii sesiunea ianuarie-februarie 2019

Programare examene sesiunea ianuarie-februarie 2019

Conform Calendarului anului universitar 2017/2018, în zilele 17.09.2018 şi 19.09.2018 sunt programate reexaminări.

Programarea lucrarilor practice restante la disciplinile MUPA 2, TPA si BGS, pentru studentii anilor III si IV

Programare restante sesiunea septembrie 2018

REEXAMINĂRI PENTRU ANII TERMINALI    15.06.2018 – 17.06.2018

Cerere reexaminare

PROGRAMARE_RESTANTE ANI TERMINALI 2018

PROGRAMARE RESTANŢE PENTRU STUDENŢII DIN ANUL IV ŞI ANUL II MASTER 

(Discipline nepromovate în anii anteriori, corespunzătoare semestrului I)