TABERE 2018

Informaţii privind sosirea studenţilor în taberele studenţeşti şi procedura în caz de renunţare

  1. Studentii se vor caza in tabara doar pe baza centralizarii borderourilor intocmite de catre Universitati in confonnitate cu art. 31, incepand cu ora 14:00 in ziua de incepere a seriei de tabara si maxim ora 14:00 in cea de-a doua zi de tabara; In acest caz Casa de Cultura a Studentilor organizatoare va achita serviciile de cazare si masa doar pentru serviciile efectiv prestate pentru studentul respectiv;
  2. Neprezentarea in tabara, in termenul stabilit atrage anularea locului si pierderea dreptului de a mai beneficia de un alt loc in tabara in anul in curs si in anul urmator;
  3. Studentii vor fi cazati numai daca au asupra lor C.I/B.I/pasaport si carnetul de student si daca figureaza pe borderoul transmis de Universitati (in original), iar verificarea va fi facuta de catre Comandamentul de Tabara.
  4. Dreptul de a beneficia de un loc de tabara este netransmisibil. In cazul in care un student beneficiar renunta la locul de tabara, serviciile de cazare si masa, nu vor fi achitate de Casa de Cultura a Studetilor organizatoare.

Studentii care nu s-au prezentat in tabara, fara 0 justificare motivata transmisa Universitatii cu minim 5 zile inainte de inceperea seriei de tabara, nu vor mai putea participa in taberele studentesti organizate de MTS in anul urmator.

Ministerul Tineretului si Sportului,  Direcția Programe si Proiecte Pentru Tineret si Studenți  organizează, prin Casele de Cultura ale Studenților si Complexul Cultural Sportiv Studențesc “TEI”, în perioada vacanţei de vară 2018, Programul “Tabere Studențești”.

Pentru acordarea unui loc de tabără, studenţii vor completa şi depune Formularul de înscriere la secretariatul facultăţii în perioada 24 aprilie – 22 mai 2018, ora 14,00,  sau prin fax la numarul 0232 242109, sau prin e-mail la adresa secretariat@tcm.tuiasi.ro.

Cererea tip va fi însoţită de documente care să justifice activitatea studentului şi copie după Cartea de identitate.

Selecţia studenţilor se va face după criteriile prevăzute în Regulamentul facultăţii privind acordarea taberelor.

INFORMAȚII

Metodologia Programului Național “Tabere Studențești” 2018

Regulamentul Facultaţii privind acordarea taberelor

Formular de înscriere

Repartizarea pe facultăţi a numărului de locuri pe locaţii şi serii pentru vacanţa de vară 2018

Lista studenţilor care au solicitat tabere pentru vacanţa de vară 2018

Lista cu selectia studentilor care vor beneficia de tabere, in ordinea de prioritati

Contestatiile se pot transmite pana la data de 13.06.2018, ora 11:30 prin doua modalitati:

  • personal la secretariatul facultatii;
  • in format electronic la adresa secretariat.cmmi@tuiasi.ro

Lista finala cu selectia studentilor care vor beneficia de tabere, in ordinea de prioritati

Lista cu repartizarea studenţilor pe locaţii şi serii pentru vacanţa de vară 2017