TABERE 2018

Ministerul Tineretului si Sportului,  Direcția Programe si Proiecte Pentru Tineret si Studenți  organizează, prin Casele de Cultura ale Studenților si Complexul Cultural Sportiv Studențesc “TEI”, în perioada vacanţei de vară 2018, Programul “Tabere Studențești”.

Pentru acordarea unui loc de tabără, studenţii vor completa şi depune Formularul de înscriere la secretariatul facultăţii în perioada 24 aprilie – 22 mai 2018, ora 14,00,  sau prin fax la numarul 0232 242109, sau prin e-mail la adresa secretariat@tcm.tuiasi.ro.

Cererea tip va fi însoţită de documente care să justifice activitatea studentului şi copie după Cartea de identitate.

Selecţia studenţilor se va face după criteriile prevăzute în Regulamentul facultăţii privind acordarea taberelor.

INFORMAȚII

Metodologia Programului Național “Tabere Studențești” 2018

Regulamentul Facultaţii privind acordarea taberelor

Formular de înscriere

Repartizarea pe facultăţi a numărului de locuri pe locaţii şi serii pentru vacanţa de vară 2018

Informaţii privind sosirea studenţilor în taberele studenţeşti şi procedura în caz de renunţare

Lista studenţilor care au solicitat tabere pentru vacanţa de vară 2017

Lista finala cu selectia studentilor care vor beneficia de tabere, in ordinea de prioritati

Lista cu repartizarea studenţilor pe locaţii şi serii pentru vacanţa de vară 2017