loader image

Planuri/Rapoarte

Planuri/Rapoarte

Plan Strategic pentru perioada 2020 – 2024 – Facultatea Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Plan Operaţional 2021 – Facultatea Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Raport de activitate pe anul 2020 – Facultatea Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Instrucțiuni pentru desfăşurarea activităţilor didactice în anul universitar 2020-2021, în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

Raport de activitate pe anul 2019 – Facultatea Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Grila de evaluare pentru acordarea gradaţiilor de merit în cadrul Facultăţii Construcţii de Maşini şi Management Industrial_2020

Raport  privind calitatea activităţii desfăşurate în anul 2019 – Facultatea Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Plan Operaţional 2019 – Facultatea Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Procedura de organizare studiilor de masterat din cadrul Universitatii Tehnice Gheorghe Asachi din Iasi

Procedura de organizare studiilor de licenta din cadrul Universitatii Tehnice Gheorghe Asachi din Iasi

Raport de activitate pe anul 2018 – Facultatea Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Raport  privind calitatea activităţii desfăşurate în anul 2018 – Facultatea Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Codul de etica si deontologie profesionala universitara

Procedura operațională privind decontarea cheltuielilor de delegare și deplasare, în interesul serviciului

Procedura privind acordarea gradatiilor de merit pentru personalul didactic titular din cadrul Universitatii Tehnice Gheorghe Asachi din Iasi

Regulament de organizare şi funcţionare a Facultăţii Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Plan Operaţional 2018 – Facultatea Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Plan Strategic pentru perioada 2016 – 2020 – Facultatea Construcţii de Maşini şi Management Industrial