loader image

In atentia studentilor din anul IV – licenta si anul II – master

Conform Calendarului anului universitar 2021/2022, studentii din anii terminali se pot prezenta la reexaminari, dupa cum urmeaza:

Studii universitare de licenta, anul IV – 24.06.2022, 27.06.2022, 28.06.2022;
Studii universitare de masterat, anul II – 23.06.2022, 24.06.2022.

Cererea se depune la secretariatul facultății, cel tarziu cu o zi înainte de sustinerea reexaminarii, împreună cu dovada achitării taxei de reexaminare (50 lei/disciplina).