loader image

In perioada 8.07.2020- 11.07.2020 sunt programate re-reexaminări ( în sistem online) pentru studentii din anul IV licență și anul II master.

Cererea de reexaminare ( formular atașat) se transmite la secretariatul
facultății și este însoțită de chitanța care atestă achitarea taxei ( 50 lei / disciplină).
Prezentarea la examen se face după aprobarea cererii de către conducerea facultății, însoțită de chitanța care dovedește achitarea taxei de reexaminare.