loader image

Înscrierea absolvenților studiilor universitare de licență la Examenul de diplomă si Examenul de disertație din sesiunea februarie 2021, se va face online, până la data de 25 ianuarie 2021.