loader image

Rezultatul alegerilor din data de 18.06.2021 pentru alegerea reprezentanţilor studenţilor în Consiliul Facultăţii de Construcții de Mașini și Management Industrial.

In urma numararii voturilor valabil exprimate a rezultat:

FRIGURA GEORGE-IULIAN 14 voturi

BIȘOC CRISTIANA 11 voturi

Declarat ales in Consiliul Facultăţii de Construcții de Mașini și Management Industrial este domnul FRIGURA GEORGE-IULIAN