loader image

Doctorat

Presustinere Teza de Doctorat 
Data presusținerii publice: 06 iulie 2021, orele 10:00
Adresa: Sala de Consiliu a Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial, Bd. Mangeron nr. 59A, Et.1
Titlu teză de doctorat:
Contribuții privind debitarea cu jet de apă a reperelor din biopolimeri
Student doctorand:
Ing. Daniel Marguță, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași
Conducător de doctorat:
Prof.univ.dr.ing.ec. Dumitru Nedelcu, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași
Componența comisiei de îndrumare:
Prof.univ.dr.ing. Octavian Lupescu, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași
Conf.dr.ing. Constantin Cărăușu, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași
Sef lucrări dr.ing. Margareta Coteață, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași

Presustinere Teza de Doctorat
Data presusținerii publice: 30 iunie 2021, orele 12:00
Adresa: Sala de Consiliu a Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial, Bd.
Mangeron nr. 59A, Et.1
Titlu teză de doctorat:
Contributions regarding the coating of biodegradable materials with nanoparticles
Student doctorand: 
Ing. Justina-Georgiana Motaș, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași  
Conducător de doctorat: 
Prof.univ.dr.ing.ec. Dumitru Nedelcu, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași
Componența comisiei de îndrumare:
Conf.dr.ing. Viorel Cohal, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași
Conf.dr.ing. Constantin Cărăușu, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași
Conf.dr.ing. Florin Negoescu, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași

Doctorat la CMMI: Iată următoarea ta provocare, iată calea ta către un nou univers intelectual, cel al studiilor doctorale, al pregătirii, performanţelor şi dorinţelor tale de a evolua într-o nouă formă de specializare. Noi vă oferim oportunitatăți și perspective, voi veniți cu provocările. Împreună dăm viață mașinilor !

Direcții de cercetare.Tendințe
– Dezvoltarea și optimizarea proceselor de prelucrare prin așchiere,deformare plastică și metode neconvenționale.
– Fabricarea și prelucrarea materialelor plastice,compozite și biocompozite
– Proiectare axiomatică,simulare și analiză cu element finit
– Modelare şi simulare asistată în optimizarea structural-funcţională a sistemelor şi echipamentelor de fabricaţie.
– Identificarea, definirea şi valorificarea unor noi paradigme ale demersului ştiinţific prin algoritmizarea proceselor de creaţie tehnică
– Monitorizare şi diagnoză asistată de calculator a proceselor şi sistemelor de fabricaţie.
– Tehnologii și surse regenerabile de energie. Energia hidro și eoliană.Turbine-concepție,proiectare,optimizare.

Principiile generale de realizare a unei Teze de Doctorat îdomeniile Inginerie Industriala / Inginerie Mecanica

 1. Şcoala Doctorală a Facultăţii de Constructii de Masini si Management Industrial –numita in continuare SD-CMMI– funcţionează în cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi în baza prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat, a Acordului de Parteneriat în IOSUD şi a Cartei Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” Iaşi şi beneficiază de asistenţa managerială a Consiliului de Studii Universitare de Doctorat.
 2. Şcoala Doctorală a Facultăţii de Constructii de Masini si Management Industrial are ca misiune organizarea şi implementarea studiilor universitare de doctorat în cadrul acestei facultăţi. Şcoala doctorală a Facultăţii de CMMI  promovează şi sprijină necondiţionat :
  • creativitatea şi excelenţa ştiinţifică;
  • multi si interdisciplinaritatea;
  • flexibilitatea curriculară (credite transferabile);
  • iniţiativa managerială;
  • cooperarea la nivel naţional şi internaţional în domeniile de interes major, pentru dezvoltarea durabilă a societăţii;
  • dezvoltarea continuă a infrastructurii de cercetare, în vederea compatibilizării cu piaţa liberă mondială;
  • respectarea eticii ştiinţifice şi universitare;
  • nediscriminarea de orice tip, pentru egalitatea de şanse în lumea ştiinţifică.
 3. SD-CMMI organizeaza studii de doctorat in domeniul fundamental Stiinte ingineresti – domeniile Inginerie Industriala și Inginerie Mecanica.
 4. În prezent, în cadrul SD-CMMI activează 11 de conducători de doctorat (8 conducatori în activitate şi 3 consultanţi) şi peste 70 de doctoranzi (cu finanţare de la buget sau cu taxă). Numărul doctoranzilor se modifică, în fiecare an universitar, în funcţie de situaţiile concrete din Statul de funcţii al SD-CMMI.
 Conducător de doctoratDepartamentDomeniulCompetențe
1Prof. dr. ing. Eugen AXINTETCMInginerie IndustrialăTehnologii de finisare / materiale noi
2Prof. dr. ing. Gheorghe NAGÎȚTCMInginerie IndustrialăTehnologii de deformare plastica
3Prof. dr. ing. Octavian LUPESCUTCMInginerie IndustrialăTehnologii de deformare plastica/ Tehnologii de prelucrare prin aschiere
4Prof. dr. ing. Petru DUȘATCMInginerie IndustrialăTehnologii de deformare plastica/sisteme flexibile de prelucrare / Proiectare axiomatica
5Prof. dr. ing. Dumitru NEDELCUTCMInginerie IndustrialăTehnologii de mecanica fina /Materiale plastice si compozite
6Prof. emerit dr. ing. Laurențiu SLĂTINEANUTCMInginerie IndustrialăTehnologii neconventionale / Proiectare axiomatica / Creativitate
7Prof. dr. ing. Cătălin DUMITRAȘMUSInginerie IndustrialăAnaliza cu element finit / Scule aschietoare
8Prof. dr. ing. Neculai Eugen SEGHEDINMUSInginerie IndustrialăProiectare dispozitive / Inovare / Creativitate
9Prof. dr. ing. Mihăiță HORODINCĂMUSInginerie IndustrialăVibratii mecanice / Sisteme dinamice
10Prof. dr. ing. Oana DODUNMUSInginerie IndustrialăTehnologii neconventionale / Proiectare axiomatica
11Prof. dr. ing. Daniela POPESCUMFHPInginerie MecanicăMecanica fluidelor / Masini hidropneumatice
12Prof. dr. ing. Doru CĂLĂRAȘUMFHPInginerie MecanicăMecanica fluidelor / Masini hidropneumatice

SD-CMMI organizeaza studii universitare de doctorat in urmatoarele forme:

 • doctorat finantat de la buget ,cu frecventa ,cu bursa
  • doctorat finantat de la buget ,cu frecventa redusa ,fara  bursa
  • doctorat cu taxa* .
 • *Taxa anuala pentru un student doctorand este egala cu cea de la ciclul de licenta ( in 2016-2017 taxa este 2800 lei )

Scoala doctorala SD-CMMI ofera acces studentilor doctoranzi la infrastructura de cercetare a CMMI (https://cmmi.tuiasi.ro/cercetare/centre/) cat si la infrastructurile de cercetare ale altor departamente/ facultati din cadrul Universitatii Tehnice Gheorghe Asachi din Iasi .