loader image

Doctorat

Pre-sustinere Teza de Doctorat
În ziua de 23 Mai 2023, începând cu ora 09:00, în sala TCM 7, va avea loc presusținerea tezei de doctorat cu titlul:
„CONTRIBUȚII TEORETICE ȘI EXPERIMENTALE PRIVIND OBȚINEREA PIESELOR MULTIMATERIAL PRIN FABRICAȚIE ADITIVĂ CU FILAMENT FUZIBIL (FFF)”
Student doctorand: ing. Vasile Ermolai
Conducător Doctorat: Prof. dr. ing. Gheorghe Nagîț
Comisia de îndrumare:
Prof. dr. ing. Laurenţiu Slatineanu
Prof. dr. ing. Eugen Axinte
Conf. dr. ing. Vasile Merticaru

Pre-sustinere Teza de Doctorat
CONTRIBUȚII TEORETICE ȘI EXPERIMENTALE LA STUDIUL FIABILITĂȚII UNOR COMPONENTE ALE SISTEMELOR DE CALCUL
Student doctorand:
Drd. ing. Bogdan Oroian, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași
Conducător de doctorat:
Prof.univ.dr.ing.ec. Laurențiu Slătineanu, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași
Data presusținerii publice: 17 mai 2023, orele 14:00,
Sala TN4 (A203), corpul A, etaj 2, Facultatea Construcții de Mașini și Management Industrial, Bd. Mangeron 5A, 700050, Iași.

Doctorat la CMMI: Iată următoarea ta provocare, iată calea ta către un nou univers intelectual, cel al studiilor doctorale, al pregătirii, performanţelor şi dorinţelor tale de a evolua într-o nouă formă de specializare. Noi vă oferim oportunitatăți și perspective, voi veniți cu provocările. Împreună dăm viață mașinilor !

Direcții de cercetare.Tendințe
– Dezvoltarea și optimizarea proceselor de prelucrare prin așchiere,deformare plastică și metode neconvenționale.
– Fabricarea și prelucrarea materialelor plastice,compozite și biocompozite
– Proiectare axiomatică,simulare și analiză cu element finit
– Modelare şi simulare asistată în optimizarea structural-funcţională a sistemelor şi echipamentelor de fabricaţie.
– Identificarea, definirea şi valorificarea unor noi paradigme ale demersului ştiinţific prin algoritmizarea proceselor de creaţie tehnică
– Monitorizare şi diagnoză asistată de calculator a proceselor şi sistemelor de fabricaţie.
– Tehnologii și surse regenerabile de energie. Energia hidro și eoliană.Turbine-concepție,proiectare,optimizare.

Principiile generale de realizare a unei Teze de Doctorat îdomeniile Inginerie Industriala / Inginerie Mecanica

 1. Şcoala Doctorală a Facultăţii de Constructii de Masini si Management Industrial –numita in continuare SD-CMMI– funcţionează în cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi în baza prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat, a Acordului de Parteneriat în IOSUD şi a Cartei Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” Iaşi şi beneficiază de asistenţa managerială a Consiliului de Studii Universitare de Doctorat.
 2. Şcoala Doctorală a Facultăţii de Constructii de Masini si Management Industrial are ca misiune organizarea şi implementarea studiilor universitare de doctorat în cadrul acestei facultăţi. Şcoala doctorală a Facultăţii de CMMI  promovează şi sprijină necondiţionat :
  • creativitatea şi excelenţa ştiinţifică;
  • multi si interdisciplinaritatea;
  • flexibilitatea curriculară (credite transferabile);
  • iniţiativa managerială;
  • cooperarea la nivel naţional şi internaţional în domeniile de interes major, pentru dezvoltarea durabilă a societăţii;
  • dezvoltarea continuă a infrastructurii de cercetare, în vederea compatibilizării cu piaţa liberă mondială;
  • respectarea eticii ştiinţifice şi universitare;
  • nediscriminarea de orice tip, pentru egalitatea de şanse în lumea ştiinţifică.
 3. SD-CMMI organizeaza studii de doctorat in domeniul fundamental Stiinte ingineresti – domeniile Inginerie Industriala și Inginerie Mecanica.
 4. În prezent, în cadrul SD-CMMI activează 11 de conducători de doctorat (8 conducatori în activitate şi 3 consultanţi) şi peste 70 de doctoranzi (cu finanţare de la buget sau cu taxă). Numărul doctoranzilor se modifică, în fiecare an universitar, în funcţie de situaţiile concrete din Statul de funcţii al SD-CMMI.
 Conducător de doctoratDepartamentDomeniulCompetențe
1Prof. dr. ing. Eugen AXINTETCMInginerie IndustrialăTehnologii de finisare / materiale noi
2Prof. dr. ing. Gheorghe NAGÎȚTCMInginerie IndustrialăTehnologii de deformare plastica
3Prof. dr. ing. Octavian LUPESCUTCMInginerie IndustrialăTehnologii de deformare plastica/ Tehnologii de prelucrare prin aschiere
4Prof. dr. ing. Petru DUȘATCMInginerie IndustrialăTehnologii de deformare plastica/sisteme flexibile de prelucrare / Proiectare axiomatica
5Prof. dr. ing. Dumitru NEDELCUTCMInginerie IndustrialăTehnologii de mecanica fina /Materiale plastice si compozite
6Prof. emerit dr. ing. Laurențiu SLĂTINEANUTCMInginerie IndustrialăTehnologii neconventionale / Proiectare axiomatica / Creativitate
7Prof. dr. ing. Cătălin DUMITRAȘMUSInginerie IndustrialăAnaliza cu element finit / Scule aschietoare
8Prof. dr. ing. Neculai Eugen SEGHEDINMUSInginerie IndustrialăProiectare dispozitive / Inovare / Creativitate
9Prof. dr. ing. Mihăiță HORODINCĂMUSInginerie IndustrialăVibratii mecanice / Sisteme dinamice
10Prof. dr. ing. Oana DODUNMUSInginerie IndustrialăTehnologii neconventionale / Proiectare axiomatica
11Prof. dr. ing. Daniela POPESCUMFHPInginerie MecanicăMecanica fluidelor / Masini hidropneumatice
12Prof. dr. ing. Doru CĂLĂRAȘUMFHPInginerie MecanicăMecanica fluidelor / Masini hidropneumatice

SD-CMMI organizeaza studii universitare de doctorat in urmatoarele forme:

 • doctorat finantat de la buget ,cu frecventa ,cu bursa
  • doctorat finantat de la buget ,cu frecventa redusa ,fara  bursa
  • doctorat cu taxa* .
 • *Taxa anuala pentru un student doctorand este egala cu cea de la ciclul de licenta ( in 2016-2017 taxa este 2800 lei )

Scoala doctorala SD-CMMI ofera acces studentilor doctoranzi la infrastructura de cercetare a CMMI (https://cmmi.tuiasi.ro/cercetare/centre/) cat si la infrastructurile de cercetare ale altor departamente/ facultati din cadrul Universitatii Tehnice Gheorghe Asachi din Iasi .