loader image

Bariere Ridicate Acum pentru Viitorul Elevilor la CMMI – BRAVE

Proiect privind Învățământul Secundar (ROSE), Schema de Granturi Competitive pentru Universități – Programe de Vară SGU-PV

Subproiect cu titlul Bariere Ridicate Acum pentru Viitorul Elevilor la CMMI – BRAVE, Acord de grant nr. AG324/SGU/PV/III din 18.06.2020, Director de proiect sef lucr. dr. ing. Margareta Coteata

Invitație participare studenți licență pentru concurs de selecție
a unor consultanți individuali Proiect ROSE AG324 – BRAVE – 9.08.2022

Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial organizează în perioada 21 august – 4 septembrie, în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE), Schema de Granturi Competitive pentru Universități – SGCU-PV, proiect AG324, Școala de vară “Bariere Ridicate Acum pentru Viitorul Elevilor la CMMI – BRAVE”, program dedicat elevilor de liceu.
In scopul asigurării unui climat de cooperare și siguranță a celor 50 de elevi din grupul țintă, în cadrul activităților prevăzute în Programul școlii de vară ROSE BRAVE, activități de implementare de tipul atelierelor de lucru și activități recreative, se organizează un concurs de selecție a 8 studenți pentru ocuparea posturilor de consultanți individuali. Invitația de participare se adresează studenților de licență din anii I- III (an universitar 2021/2022), iar detalii privind înscrierea, condițiile de eligibilitate și criterii de selectare se prezintă în Invitația de Participare și în Anexa Termeni de referință.
DETALII

Invitație de participare pentru concurs de selecție a 4 consultanți individuali cadre didactice de liceu Proiect ROSE AG324 – BRAVE – 9.08.2022
Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial organizează în perioada 21 august – 4 septembrie, în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE), Schema de Granturi Competitive pentru Universități – SGCU-PV, Școala de vară “Bariere Ridicate Acum pentru Viitorul Elevilor la CMMI – BRAVE”, program dedicat elevilor de liceu.
In scopul asigurării unui climat de cooperare și siguranță a celor 50 de elevi din grupul țintă, în cadrul activităților prevăzute în Programul școlii de vară ROSE BRAVE, se organizează un concurs de selecție a 4 cadre didactice de la liceele de proveniență a elevilor incluși în grupul țintă pentru ocuparea posturilor de consultanți individuali. Detalii privind înscrierea, condițiile de eligibilitate și criterii de selectare se prezintă în Invitația de Participare și în Anexa Termeni de referință.
DETALII

Kitul elevului – An 2, proiect ROSE -324/SGU/PV/III- Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial – 07.07.2021

Invitatie de participare

Termeni si conditii

Invitatii de participare pentru achizitie de bunuri (echipamente IT si echipamente de birotica) – cerere de oferta, proiect ROSE BRAVE, AG324

Invitatii de  participare pentru achizitie de bunuri – cerere de oferta

Invitatii de participare pentru achizitie Kit-ul elevului – An 2 28.07.2021

Invitatie achizitie Kit-ul elevului An 3 – 1.Produse personalizate, ROSE AG 324 BRAVE, 22.07.2022