loader image

Subproiect cu titlul „Inginer în Devenire la CMMI – I.D. CMMI”

Proiect privind Învățământul Secundar (ROSE), Schema de Granturi Competitive pentru Universități – Sprijin pentru studenți (SGCU – SS)

Subproiect cu titlul „Inginer în Devenire la CMMI – I.D. CMMI”, Acord de grant nr. AG347/SGCU/SS/III din 8.09.2020, Director de proiect șef lucr. dr. ing. Ana Maria Bocăneț

Proiectul “Inginer în Devenire la CMMI  – I.D. CMMI” se adresează studenților din anul I ai Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. Obiectivul principal al proiectului este crearea unui program complex care are ca scop facilitarea tranziției de la învățământul preuniversitar la cel superior, îmbunătățirea performanțelor academice ale studenților și creșterea procentului de retenție în primul an universitar. Pentru aceasta, studenții pot participa pe durata anului universitar la diverse tipuri de activități:

  • programe/cursuri remediale,
  • activități de îndrumare și de sprijin (tutorat),
  • activități de coaching și dezvoltare personală,
  • consiliere profesională și orientare în carieră,
  • ateliere de lucru în domenii specifice domeniului construcțiilor de mașini
  • vizite de studii împreună cu profesori și studenți ai facultății.