loader image

Admitere doctorat 2023

1. Informaţii generale

Perfecționarea prin doctorat reprezintă al treilea ciclu de pregătire universitară avansată. Facultatea Construcţii de Maşini şi Management Industrial are aprobare pentru organizarea doctoratului in domeniul fundamental – Stiinte ingineresti ( Domeniile: Inginerie Industriala si Inginerie Mecanica )

Şcoala Doctorală a Facultăţii Construcţii de Maşini şi Management Industrial organizează Admiterea 2023 la studii universitare de Doctorat, pentru următoarele forme de pregătire:

 • cu frecventa cu bursa – BUGET – pentru o perioada de 3 ani;
 • cu frecventa redusa si fara bursa – BUGET- pentru o perioada de 3 ani
 • cu frecventa cu TAXA – pentru o perioada de 3 ani;

Studiile universitare de doctorat se desfășoară pe două cicluri, şi anume:

 • Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate (anul I)
 • Programul de cercetare științifică (anul II si III)

Candidaţii pot opta la înscriere pentru oricare din cele două domenii şi oricare din cele trei forme de pregătire. La finalizarea studiilor universitare de doctorat ai Facultatii de Construcţii de Maşini şi Management Industrial, absolvenţii primesc Diploma de Doctor  în domeniul tezei de doctorat.

2. Calendar de admitere

Perioada de înscriere sesiunea I 03.07.2023 – 13.07.2023

Testul la limba străină – 14.07.2023 ora 10:00, Catedra de Limbi Străine Corp, CH, et. 5 (pentru candidații înscriși în sesiunea I)

Perioada de înscriere sesiunea II 01.09.2023 – 14.09.2023

Testul la limba străină – 15.09.2023 ora 10:00, Catedra de Limbi Străine Corp, CH, et. 5 (pentru candidații înscriși în ambele sesiuni)

DataOra de începereLocul de desfășurare
19.09.20238:30Sala de Consiliu a Facultății de Constructii de Masini si Management Industrial / sau online
19.09. 2023 12:00Afisarea listei provizorii cu rezultatele la colocviu / iererhizarea provizorie a candidatilor pe domenii si pe tipul de studii doctorale
( bursa,fara bursa,taxa )
19.09. 2023 – 20.09. 2023 12:00 / 19.09. 2023 – 12:00 / 20.09. 2023 Depunerea contestatiilor *
20.09. 2023 – 21.09.202312:00 / 20.09. 2023 – 12:00 / 21.09.20 2023Rezolvarea contestatiilor**
21.09. 2023 12:00Afisarea rezultatelor finale pe domenii si pe tipul de scolarizare ( bursa,fara bursa,taxa)

*Contestatiile se depun in termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor provizorii si se rezolva de catre comisia de contestatii in termen de 48 de ore de la inceputul perioadei de depunere a contestatiilor .

**Nu se pot contesta : probele orale si problemele legate de necunoasterea metodologiei de admitere . Lista cu rezultatele finale ramane definitiva si nu poate fi modificata dupa afisare.

Concursul de admitere la doctorat se organizeaza anual, în luna septembrie, conform Hotarîrii Guvernului, astfel:

 1. Prima proba a concursului consta în examenul de competenta lingvistica pentru o limba de circulatie internationala, organizat la catedra de Limbi straine a Universitatii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iasi. În urma acestui examen, candidatul obtine un certificat cu care se prezinta la urmatoarea proba.
 2. A doua proba se organizeaza sub forma unui colocviu, pe baza unei tematici si a unei bibliografii anuntate in timp util si se sustine în fata unei comisii formata din specialisti cu titlul de doctor. La concursul de admitere se apreciaza cu note de la 1 la 10 nivelul de cunoastere de catre candidati a problematicii specialitatii respective, capacitatea lor de a-si asuma initiative teoretice, experimentale si metodologice.
 • Test limba straina
 • Colocviu de admitere la doctorat

Toti candidatii declarati admisi si inmatriculati in anul I de studiu, care nu au domiciliul in municipiul Iasi, vor avea asigurate locuri de cazare subventionate in caminele studentesti din campusul Tudor Vladimirescu.

3. Număr de locuri

DOMENIULBuget cu frecventa cu BURSĂBuget FĂRĂ BURSĂCu TAXĂ – cu frecventa Cu TAXĂ – cu frecventa redusa
Inginerie Industriala
Inginerie Mecanica
TOTAL

Conducatori de doctorat in cadrul Şcolii Doctorale a Facultăţii Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Titulari :

 • Prof .dr.ing Eugen Axinte – domeniul Inginerie Industriala
 • Prof.dr.ing.Catalin Gabriel Dumitras– domeniul Inginerie Industriala
 • Prof.dr.ing. Petru Dusa – domeniul Inginerie Industriala
 • Prof.dr.ing. Octavian Lupescu­– domeniul Inginerie Industriala
 • Prof.dr.ing .Gheorghe Nagit – domeniul Inginerie Industriala
 • Prof.dr.ing .Dumitru Nedelcu – domeniul Inginerie Industriala
 • Prof.dr.ing Daniela Popescu – domeniul Inginerie Mecanica
 • Prof.dr.ing . Neculai Eugen Seghedin – domeniul Inginerie Industriala
 • Prof. dr. ing. Mihăiță Horodinca – domeniul Inginerie Industriala
 • Prof.dr.ing. Oana Dodun – domeniul Inginerie Industriala

Profesori pensionati :

 • Prof.dr.ing. Doru Calarasu – domeniul Inginerie Mecanica
 • Prof.dr.ing. Laurentiu Slatineanu  – domeniul Inginerie Industriala
 • Prof.dr.ing. Octavian Vasile Pruteanu
 • Prof.dr.ing. Traian Gramescu
 • Prof.dr.ing. Nicolae Gherghel
 • Prof.dr.ing. Mircea Cozminca
 • Prof.dr.ing. Nicolae Gojinetchi
 • Prof.dr.ing. Dumitru  Zetu
 • Prof.dr.ing. Vasile Braha
 • Prof.dr.ing. Dragos Paraschiv

3. Comisia de Admitere Doctorat –sesiunea septembrie 2023

1 Prof.dr.ing.  Oana Dodun Ing.industriala
2 Prof.dr.ing. Catalin Gabriel Dumitras Ing.industriala
4 Prof.dr.ing. Mihaita Horodinca Ing.industriala
6 Prof.dr.ing.  Daniela Popescu Ing.mecanica

4. Comisia de Rezolvare a Contestatiilor  Admitere Doctorat –sesiunea septembrie 2023

1 Prof.dr.ing. Nicolae Eugen Seghedin   Ing.industriala
2 Prof.dr. ing. Eugen Axinte Ing.industriala
3 Prof.dr.ing. Laurentiu Slatineanu Ing.industriala

4. Metodă de selecţie

Consursul de admitere în Școala Doctorală constă din două probe:

 1. Prima probă a concursului de admitere o reprezinta examenul de competență lingvistică pentru o limbă de circulație internațională, organizat la catedra de Limbi străine a universității noastre. În urma acestui examen, candidatul va obține un certificat cu care se va prezenta la următoarea probă.
 2. A doua probă se organizează sub forma unui colocviu pe baza unei tematici și a unei bibliografii anunțate în timp util și se susține în fața comisiei de admitere in Scoala Doctorala. Colocviul de admitere consta din prezentarea orală a preocupărilor proprii de cercetare ştiinţifică, a bibliografiei studiate şi a unei direcții în care ar urma să fie finalizată teza de doctorat.

TEMATICĂ COLOCVIU DE ADMITERE

Criteriile de selectie pentru admiterea la doctorat – sesiunea Septembrie 2023

Pentru absolventii studiilor universitare de licenta si masterat

MA= 0.25 • M+0.25 • MM + 0.50 • MC

in care :

ML – media generala obtinuta in ciclul de studii de licenta(licenta+scolaritate/2)

MM –  media generala obtinuta in ciclul de studii de masterat (disertatie+scolaritate/2)

MC-media obtinuta la sustinerea colocviului de admitere la doctorat (minim 7)

Pentru absolventii studiilor universitare de licenta de lunga durata

MA= 0.5 • M+0.5 • MC

in care :

ML – media generala obtinuta in ciclul de studii universitare de lunga durata (diploma+scolaritate/2)

MC-media obtinuta la sustinerea colocviului de admitere la doctorat (minim 7)

Note :

La colocviul de admitere notarea se va face cu note de la 1 la 10

2  Candidatii vor fi admisi in ordinea mediilor obtinute. Media  minima de promovare a colocviului de admitere este 7 (sapte), calculata la doua zecimale,fara rotunjire.

În caz de egalitate, criteriul folosit pentru departajare este media generală obţinută în ciclul de studii de licenţă ML.

5. Acte necesare pentru admiterea la doctorat

Acte necesare pentru inscriere. vezi mai mult

Precizări suplimentare cu privire la adeverința medicală inclusă în dosarul de admitere

Adeverința medicală emisă de medicul de familie (sau, după caz, de medicul specialist) trebuie să includă, în mod explicit, mențiunea: „Nu este în evidență cu boli psihice și infecțio-contagioase” . Acolo unde este cazul, se va aduce avizul psihologic/psihiatric.