loader image

Admitere licenţă septembrie 2022

Găsiţi mai jos informaţii complete despre admiterea la studiile de Licenţă ale Facultății Construcții de Mașini și Management Industrial şi aveţi posibilitatea de a înregistra online datele personale, scurtând timpul necesar înscrierii la una sau mai multe facultăţi.

Admiterea se organizează online, prin intermediul platformei informatice a universității, care va deveni activă în perioada înscrierilor.

Pentru candidații care nu au posibilitatea de a depune online dosarul, înscrierea se va face la sediul facultății.

Slider image
Slider image
Slider image

Pentru a putea urma toți pașii necesari admiterii, puteți consulta manualul de utilizare, iar la adresa următoare găsiți cele mai des întâlnite întrebări și răspunsurile la ele.

Comisia de admitere verifică zilnic dosarele candidaţilor înscrişi şi confirmă legalitatea înscrierii. Dacă se constată nereguli, candidaţilor li se solicită clarificări sau completări ale documentelor.

1. Informaţii generale

Facultatea Construcţii de Maşini şi Management Industrial organizează Admiterea 2022 la studii universitare de licenta (4 ani) pe trei domenii de studiu  cu formă de finanţare (buget sau taxă)

Candidaţii pot opta la înscriere pentru oricare dintre cele trei domenii şi oricare dintre cele două forme de finanţare, în ordinea preferinţelor. La finalizarea studiilor universitare de licenta , absolvenţii primesc Diploma de Licenta si calificarea de Inginer în domeniul si programul de studii absolvite. 

Toţi candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi în anul I de studiu, care nu au domiciliul în municipiul Iaşi, au asigurate locuri de cazare, în anul universitar 2022-2023,  în caminul T17  din campusul Tudor Vladimirescu.

Inginerie industrialăInginerie MecanicăInginerie și Management
Detalii despre specializări

2. Număr de locuri

Domeniul Specializarea Număr locuri buget Număr locuri mediu rural Număr locuri sistem prot. sociala Număr locuri CES Număr locuri romi Număr locuri taxă Total număr locuri
Informatică Aplicată în Inginerie Industrială
Tehnologia Construcţiilor de Maşini
INGINERIE
INDUSTRIALĂ
Sisteme de Producţie Digitale 77201030110
Ingineria Sudării
INGINERIE
MECANICĂ
Mecanică Fină şi Nanotehnologii 4821002071
Maşini şi Sisteme Hidraulice şi Pneumatice
INGINERIE ŞI
MANAGEMENT
Inginerie Economică în Domeniul Mecanic 3910002060
TOTAL164310070241

3. Calendar de admitere

Sesiunea Iulie 2022
Înscrierea candidatilor 5 – 16 septembrie 2022 Luni – Vineri 8.00 – 15.00
Afisarea rezultatelor preliminare 17 septembrie 2022
Confirmare loc prin depunere acte în original 19 – 20 septembrie 2022 8.00 – 15.00
Termen limita depunere acte in original 22 septembrie 2022 8.00 – 15.00
Afisare rezultate finale 23 septembrie 2022

4. Acte necesare pentru admiterea la licenţă

Dosarul de înscriere online va conţine:

 • Cerere de înscriere – aceasta va fi completată online de către candidat în contul creat pe platforma de admitere;
 • Cartea de identitate – în copie scanată
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în copie scanată față-verso; Pentru candidatii care promoveaza examenul de Bacalaureat in sesiunea iunie – iulie 2022, pentru prima sesiune de admitere, respectiv august – septembrie 2022 pentru a doua sesiune de admitere, se accepta, in locul diplomei de bacalaureat, o adeverinta eliberata de liceu, in care se mentioneaza atat media generala obtinuta la bacalaureat cat si notele obtinute la probele sustinute.
 • Foaia Matricola, în copie scanată;
 • Certificatul de naştere, în copie scanată;
 • Acte doveditoare ale schimbării numelui (dacă este cazul), în copie scanată, (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
 • Adeverinţă medicală, în copie scanată, în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto-contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va transmite avizul psihologului/psihiatrului, în copie scanată, că poate urma forma respectivă de studii;
 • Adeverință, în copie scanată,din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează o a doua specializare) sau fost student, cu precizarea formei de finanțare (numărul de semestre la buget sau/și la taxă).
 • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta/diploma de absolvire, în copie scanată față-verso (pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare);
 • Dovada achitării taxei de înscriere de 100 lei / dovada îndeplinirii condițiilor scutirii de taxă;

Pentru scutirea de taxa pot fi atasate la dosar, dupa caz: 
1. Adeverinta eliberata de unitatea de invatamant si vizata de inspectoratul scolar judetean in cazul copiilor a caror parinti sunt cadre didactice in invatamantul preuniversitar;

2. Adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior in cazul copiilor a caror parinti sunt cadre didactice universitare sau angajati ai Universitatii Tehnice “Gheorghe Asachi” Iasi;

3. Copii legalizate dupa certificatul de deces al parintilor sau adeverinta eliberata de Centrul de plasament in cazul copiilor orfani sau asistati). De asemenea, la dosar trebuie să fie depusă Diploma de Bacalaureat în original.

Conform Procedurii pentru organizarea si desfasurarea admiterii in ciclul de studii universitare de licenta, cod TUIASI.POB.09, admiterea la studii universitare de licenţă se organizează pe universitate, cu distribuirea candidaților pe facultăţi şi domenii de studiu. 

 • Procedură de organizare și desfășurare a admiterii 2022 în ciclul de studii universitare de licență – aici
 • Documente Admitere cetățeni din statele membre ale Uniunii Europene – aici
 • Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini – aici
 • Echivalarea Diplomei de Bacalaureat obținute în Republica Moldova – aici  Pentru mai multe detalii accesați www.cnred.edu.ro
DomeniulNumăr locuri
Români de pretutindeni
INGINERIE 
INDUSTRIALĂ
3
INGINERIE 
MECANICĂ
27
INGINERIE ŞI 
MANAGEMENT
5
TOTAL35

Înscrierea candidaţilor

Pentru candidatii, cetateni ai Republicii Moldova și pentru românii de pretutindeni inscriere online

Candidații români de pretutindeni nu plătesc taxă de înscriere.

admissions@tuiasi.ro; telefon: 0232702468

Documente necesare

 1. Cererea de înscriere (se completează online pe platforma universității)
 2. Copie scanată față-verso după diploma de bacalaureat (sau echivalenta acesteia)
 3. Copie scanată față-verso după foaia matricolă
 4. Copie scanată după certificatul de naştere
 5. Copie scanată după certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
 6. Adeverinţă medicală scanată
 7. Copie scanată după buletinul de identitate / cartea de identitate
 8. Copie scanată după anexa la buletinul de identitate cu indicarea domiciliului stabil
 9. Copie scanată după paşaport
 10. 3 fotografii ¾*
 11. 1 dosar plic, de carton*

*vor fi necesare la depunerea dosarului cu actele în original, după finalizarea procesului de admitere

Studentii admisi pe locurile “cu taxa” beneficiaza de aceleasi drepturi ca si studentii subventionati, cu exceptia acelor aspecte care se refera la achitarea unor obligatii financiare. Incepand cu anul al II – lea de studiu acesti studenti au posibilitatea ca, in functie de rezultatele scolare, sa poata dobandi statutul de “student subventionat”. Pentru anul universitar 2022 – 2023 taxa de scolaritate pentru acesti studenti se va stabili, cel mai tarziu cu doua saptamani inaintea inceperii anului universitar, prin corelare cu taxa din anul universitar precedent (2700 lei anual).

Admiterea la studii de licență a cetăţenilor din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană

Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii la studii de licență și masterat, pentru cetăţenii din state terțe UE | anul universitar 2022 – 2023

5. Metodă de selecţie

Admiterea la Facultatea Construcţii de Maşini şi Management Industrial se face pe baza de CONCURS DE DOSARE.

Media generală de admitere (MA) se calculează cu formula:

MA = MB

unde:

MB– este media obtinută la Bacalaureat;

Condiţii speciale de admitere 

Sunt admisi fara concurs de admitere candidatii care au obtinut în perioada studiilor liceale distinctii la fazele nationale ale olimpiadele scolare si/sau la alte concursuri nationale sau internationale inclusiv la Concursul National de Matematica “Adolf Haimovici”.

Primesc o bonificatie de doua puncte la media finala, candidatii care au obtinut premii sau mentiuni la fazele judetene ale Concursului National de Matematica “Adolf HAIMOVICI” sau la Concursul de Creativitate Mecanica “Dumitru MANGERON”organizate de ISJ Iasi si Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial.

Repartizarea candidatilor pe facultăți și pe domenii se va face în functie de Media de Admitere, în ordine descrescatoare, în funcție de opțiuni.

Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor:
1. Nota obtinuta la Bacalaureat la disciplina limba romana (proba scrisa);
2. Nota obtinuta la Bacalaureat la disciplina obligatorie a profilului (proba scrisa);
3. Nota obtinuta la Bacalaureat la disciplina la alegere (proba scrisa);Go to top