loader image

Tehnologia Construcțiilor de mașini – T.C.M.

În conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011 Departamentul reprezintă unitatea academică funcțională care asigură producerea, transmiterea și valorificarea cunoașterii în unul sau mai multe domenii de specialitate.

Departamentul are rolul de coordonare interdepartamentală la nivelul Facultății de Construcții de Maşini si Management Industrial și al Universității Tehnice „Gh. Asachi” Iași si de colaborare cu celelalte departamente similare din universitățile din țară și chiar din străinătate în scopul asigurării calității procesului educațional. În virtutea legii 1 / 2011 Departamentului îi revine un rol major atât în coordonarea programelor de studii pe tipuri și cicluri de studii universitare, cât și în plan financiar fiind prevăzut a deveni centru de cost.  Departamentul de Tehnologia construcțiilor de maşini participă la elaborarea și gestionarea programelor de studii din domeniile Inginerie Industrială și Inginerie și Management alocate misiunii.


Conducere departament


Conferențiar univ. dr. ing.

Florin NEGOESCU

E-mail: negoescu@tcm.tuiasi.ro
Curriculum Vitae

Profesor univ. dr. ing.

Gheorghe NAGÎȚ

E-mail: nagit@tcm.tuiasi.ro
Tel: 0232 70 2319
Curriculum Vitae

Profesor univ. dr. ing.

Gavril MUSCĂ

E-mail: musca@tcm.tuiasi.ro
Curriculum Vitae

Profesor

Petru DUȘA

Profesor univ. dr. ing.

Octavian LUPESCU

E-mail: olupescu@tcm.tuiasi.ro
Curriculum Vitae


Cadre didactice


Șef lucrări. dr. ing.

Marius Ionuț RÎPANU

E-mail: marius.ripanu@tuiasi.ro
Tel: 0764 556 149
Curriculum Vitae

Șef lucrări dr. ing.

Mihai BOCA

E-mail: mihaitzaboca@yahoo.com
mboca@tcm.tuiasi.ro
Tel: 0743 195 870

Șef lucrări dr. ing.

Andrei MIHALACHE

E-mail: andrei.mihalache@tuiasi.ro
Tel: 0745 356 715
Curriculum Vitae

Margareta COTEAȚĂ

Conferențiar univ. dr. ing.

Florin NEGOESCU

E-mail: negoescu@tcm.tuiasi.ro
Curriculum Vitae

Șef lucrări dr. ing.

Vasile MERTICARU

E-mail: merticaru@tcm.tuiasi.ro
Tel: 0232 702 311
Curriculum Vitae

Profesor univ. dr. ing.

Oana DODUN

E-mail: oanad@tcm.tuiasi.ro
oanadodun@yahoo.com
Curriculum Vitae

Prof.univ.dr.ing.ec.

Dumitru NEDELCU

E-mail: dnedelcu@tcm.tuiasi.ro
Tel: 0771 346968
Curriculum Vitae

Profesor univ. dr. ing.

Gheorghe NAGÎȚ

E-mail: nagit@tcm.tuiasi.ro
Tel: 0232 70 2319
Curriculum Vitae

Profesor univ. dr. ing.

Lucian TĂBĂCARU

E-mail: ltabacaru@tcm.tuiasi.ro
lucian.tabacaru@yahoo.com
Tel: +40 744 546 706
Curriculum Vitae