loader image

Practică

PRACTICĂ 2019

Informatii legate de modul de desfasurare si evaluare a stagiului de practica in cadrul companiilor. 

Repartitia studentilor pentru efectuarea stagiului de practica-actualizat 06.06.2019

De asemenea, studentii trebuie sa pregătească următoarele documente până pe 19 iunie 2019:

  • copie dupa cartea de identitate – valabilă;
  • copie dupa carnetul de student – validat pentru anul univ. 2018-2019;
  • adeverință medicală de la medicul de familie precum ca nu sufera de boli cronice.

Studenţii, la care este prevăzută practica în planul de învăţământ, vor efectua această activitate, conform structurii anului universitar 2018 – 2019, în perioada 24 iunie 2019 – 14 iulie 2019. Studenții care doresc să efectueze stagiul de practică în alte societăți comerciale de profil  decât cea în care va fi repartizată grupa din care fac parte, vor depune la Secretariatul facultății, o cerere adresată domnului Decan, însoțită de Convenția încheiată cu Societatea, în trei exemplare (formularul tip se găsește la secretariat sau poate fi descărcat de pe pagina web a facultății), până la data de 17.05.2019.

Acești studenți vor putea susține colocviul de practică în data planificată pentru grupa lor, sau în sesiunea de restanțe din septembrie. La colocviu, studenții vor prezenata Caietul de practică și Fișa de evaluare de la societatea respectivă. Înainte de a pleca în practică, studenții se vor informa asupra conținutului Caietului de practică și a Fișei disciplinei la cadrul didactic la care a fost repartizată grupa lor, conform tabelului:

INFORMAȚII

Coordonatori practica pe grupe:

Nr.crt.Cadru didactic titularDepartamentGrupaDomeniul/Programul de studii
1.s.l.dr.ing. Boca MihaiTCM4201Inginerie industrială
2.s.l.dr.ing. Boca MihaiTCM4202Inginerie industrială
3.Conf.dr.ing. Munteanu AdrianaMUS4203Inginerie industrială
4.Conf.dr.ing. Munteanu AdrianaMUS4204Inginerie mecanică
5.Conf.dr.ing. Alexandrescu Auroras.l.dr.ing. Mardare IrinaMFAMAHP4205Inginerie mecanică
6.s.l.dr.ing. Bocăneț Ana MariaMUS4206Inginerie și management
7.s.l.dr.ing. Bocăneț Ana MariaMUS4207Inginerie și management
8.s.l.dr.ing. Rîpanu IonutTCM4301TCM
9.s.l.dr.ing. Rîpanu IonutTCM4302TCM
10.s.l.dr.ing. Chitariu DragoșMUS4303MUSP
11.s.l.dr.ing. Mihalache AndreiTCM4304IS
12.s.l.dr.ing. Chitariu DragoșMUS4305MFN
13.Conf.dr.ing.  Alexandrescu Auroras.l.dr.ing. Mardare IrinaMFAMAHP4306MSHP
14.s.l.dr.ing. Chitariu DragoșMUS4307IEDM