loader image

Practică

PRACTICĂ 2020

Studenţii, la care este prevăzută practica în planul de învăţământ, vor efectua această activitate, conform structurii anului universitar 2019 – 2020, în perioada 6.07.2020 – 24.07.2020. Studenții care doresc să efectueze stagiul de practică în alte societăți comerciale de profil decât cea în care va fi repartizată grupa din care fac parte, vor depune la Secretariatul facultății, o cerere adresată domnului Decan, însoțită de Convenția încheiată cu Societatea, în trei exemplare (formularul tip se găsește la secretariat sau poate fi descărcat de pe pagina web a facultății), până la data de 17.05.2020.

Acești studenți vor putea susține colocviul de practică în data planificată pentru grupa lor, sau în sesiunea de restanțe din septembrie. La colocviu, studenții vor prezenata Caietul de practică și Fișa de evaluare de la societatea respectivă. Înainte de a pleca în practică, studenții se vor informa asupra conținutului Caietului de practică și a Fișei disciplinei la cadrul didactic la care a fost repartizată grupa lor, conform tabelului:

INFORMAȚII

Coordonatori practica pe grupe:

Nr.crt.Cadru didactic titularDepartamentGrupaDomeniul/Programul de studii
1.s.l.dr.ing. Boca MihaiTCM4201Inginerie industrială
2.s.l.dr.ing. Boca MihaiTCM4202Inginerie industrială
3. s.l.dr.ing. Bocăneț Ana Maria MUS4203Inginerie industrială
4. s.l.dr.ing. Mardare Irina MFAMAHP 4204Inginerie mecanică
5.s.l.dr.ing. Mardare IrinaMFAMAHP4205Inginerie mecanică
6.s.l.dr.ing. Bocăneț Ana MariaMUS4206Inginerie și management
7.s.l.dr.ing. Bocăneț Ana MariaMUS4207Inginerie și management
8.s.l.dr.ing. Rîpanu IonutTCM4301TCM
9.s.l.dr.ing. Rădulescu BrunoMUS4302MUSP
10. s.l.dr.ing. Mihalache Andrei TCM4303IS
11. s.l.dr.ing. Rădulescu Bruno MUS4304MFN
12. Conf.dr.ing.  Alexandrescu Aurora
As. dr. ing. Năstase Eugen
MFAMAHP 4305MSHP
13. s.l.dr.ing. Chitariu Dragoș MUS 4306 EDM

Informatii legate de modul de desfasurare si evaluare a stagiului de practica in cadrul companiilor. 

De asemenea, studentii trebuie sa pregătească următoarele documente până pe 19 iunie 2019:

  • copie dupa cartea de identitate – valabilă;
  • copie dupa carnetul de student – validat pentru anul univ. 2018-2019;
  • adeverință medicală de la medicul de familie precum ca nu sufera de boli cronice.