loader image

Practică

PRACTICĂ 2022

Cadru didactic titular Departament Grupa Domeniul/ Programul de studii Data susținere colocviu
s.l.dr.ing. Mihai Boca TCM 4201 Inginerie industrială 14.07.2022 ora 11:00
și
15.07.2022 ora 11:00 TCM2
conf.dr.ing. Margareta Coteață TCM 4202 Inginerie industrială 14.07.2022 ora 11:00
și
15.07.2022 ora 11:00 TCM2
s.l.dr.ing. Mariana Ciorap SPD 4203 Inginerie industrială 14.07.2022 ora 9:00 2S67 Dep. SPD
s.l.dr.ing. Mariana Ciorap SPD 4204 Inginerie industrială 14.07.2022 ora 9:00 2S67 Dep. SPD
s.l.dr.ing. Irina Mardare MFAMAHP 4205 Inginerie mecanică 15.07.2022 ora 8:00 MSHP1
s.l.dr.ing. Irina Mardare MFAMAHP 4206 Inginerie mecanică 15.07.2022 ora 8:00 MSHP1
s.l.dr.ing. Mariana Ciorap SPD 4207 Inginerie și management 14.07.2022 ora 9:00 2S67 Dep. SPD
s.l.dr.ing. Ionut Rîpanu TCM 4301 TCM 15.07.2022 ora 9:00 TCM2
s.l.dr.ing. Bruno Rădulescu SPD 4302 SPD 14.07.2022 ora 10:00
și
15.07.2022 ora 8:00
4S4
Dep. SPD
s.l.dr.ing. Andrei Mihalache TCM 4303 IS 14.07.2022 ora 10:00
și
15.07.2022 ora 10:00
TCM4
s.l.dr.ing. Bruno Rădulescu SPD 4304 MFNT 14.07.2022 ora 10:00
și
15.07.2022 ora 8:00
4S4
Dep. SPD
as.dr.ing. Eugen Năstase MFAMAHP 4305 MSHP 14.07.2022 ora 10:00
și
15.07.2022 ora 10:00
MSHP3
conf.dr.ing. Dragoș Chitariu SPD 4306 IEDM 14.07.2022 ora 8:00
5S7
Dep. SPD
conf.dr.ing. Dragoș Chitariu SPD 4307 IEDM 14.07.2022 ora 8:00
5S7
Dep. SPD

Studentii repartizati la BORGWARNER vor trebui sa aduca in prima zi pe 27 urmatoarele documente:
– copie după cartea de identitate – valabilă;
– copie după carnetul de student – validat pentru anul 2021-2022;
– adeverință medicală de la medicul de familie precum că nu suferiți de boli cronice.

Studenţii, la care este prevăzută practica în planul de învăţământ, vor efectua această activitate, conform structurii anului universitar 2021-2022, în perioada 27.06.2022 – 15.07.2022. Studenții care doresc să efectueze stagiul de practică în alte societăți comerciale de profil decât cea în care va fi repartizată grupa din care fac parte, vor depune la Secretariatul facultății, o cerere adresată domnului Decan, însoțită de Convenția încheiată cu Societatea, în trei exemplare (formularul tip se găsește la secretariat sau poate fi descărcat de pe pagina web a facultății), până la data de 15.06.2022.
Acești studenți vor putea susține colocviul de practică în data planificată pentru grupa lor, sau în sesiunea de restanțe din septembrie. La colocviu, studenții vor prezenta Caietul de practică și Fișa de evaluare de la societatea respectivă. Înainte de a pleca în practică, studenții se vor informa asupra conținutului Caietului de practică și a Fișei disciplinei la cadrul didactic la care a fost repartizată grupa lor, conform tabelului:

INFORMAȚII

CADRE DIDACTICE TITULARE
ale disciplinelor Practică de domeniu și Practică de specialitate
27.06 – 15.07.2022