loader image

Departamentul de Mecanică Teoretică

Cadre didactice


Prorector

Prof.dr.ing.mat. Daniel CONDURACHE

daniel.condurache@gmail.com
daniel.condurache@tuiasi.ro

Director Department

Prof.dr.ing. Liliana BEJAN

lilbejan@yahoo.com, liliana.bejan@tuiasi.ro

Membru al Consiliului Departamentului

Prof.dr.ing. Radu IBĂNESCU

ribanesc@yahoo.com
radu.ibanescu@tuiasi.ro

Membru al Consiliului Departamentului

Ș.L.dr.ing.mat. Eugen ȘFARTZ

esfartz@yahoo.com
eugen.sfatrz@tuiasi.ro

Ș.l.dr.ing.mat.Adina RUSU

ad_mih@yahoo.com

Ș.l.dr.ing. Eugen CORDUNEANU

ecorduneanu@yahoo.com

Asist.dr.mat.Vladimir MARTINUȘ

vmartinus@gmail.com

Asist.drd.ing. Ana DAVID

ana.comanici@yahoo.com


Personal auxiliar


Secretar

ing. Madalina Cociaș

madalina_anda@yahoo.com

Strungar

Petru Dragan


Scurt istoric

Descarcă în format PDF

Nu putem vorbi de o scoala de mecanica fara sa enumeram, fie si in treacat, scolile dintre care unele cu caracter superior, numite la timpul lor Academii. Astfel prima scoala a fost infiintata de Despot VodaHeraclid in anul 1563 cunoscuta sub numele de Academia de la Cotnari.

Urmatoarea incercare ii apartine lui VasileLupu (1634-1653) care înfiinteazaîn 1640 colegiul de la Trei Ierarhi.

A treia incercare o reprezinta Academia Mihaileana considerata prima institutie moderna de învatamânt superior din Moldova infiintata de domnitorul Mihail Sturdza in 1835 prin stradania lui Gheorghe Asachi si a altor învatati romani. Intors de la studii de la Viena, profesorul Alexandru Costinescu a tinut la Academia Mihaileana un curs de mecanica popular în anul 1835.

Disciplina de Mecanica Teoretica apare în ianuarie 1851 într-un document prin care domnitorul Grigore Alexandru Ghica aproba infiintarea,în cadrul Academiei Mihailene, a Facultatii de Filosofie în al carui program figura, printer altele, si o diciplina numita Mecanica Teoretica si Aplicata la masini. Se pare ca la Academia Mihaileana si apoi la Universitatea Alexandru I. Cuza din Iasi primul curs de Mecanica a fost predat de Prof.Univ. Ștefan Micle. Acesta a frecventat Facultatea de Drept din Cluj, pe care o termina în 1843, iar in 1850 obtine o bursa si pleaca la Viena, undeurmeaza Scoala Politehnica. În anul 1856 vine la Iașiunde este numit profesor de fizicasi chimie la Academia Mihaileana. Odata cu înfiintarea Universitatii din Iasi, la 26 octombrie 1860, Ștefan Micle este numit professor universitar la catedra de fizica si chimie, iar intre anii 1867-1875 este ales rector al Universitatii din Iași.

Dintre cei care au mai predat disciplina de Mecanică mai amintim pe Ion Melic, Ioan Placinteanu, renumit matematician si fizician. In 1921 pleaca în Germania pentru a face acolo doctoratul. Aici îi cunoaste si se imprieteneste cu cei mai de seama fizicieniai vremii. La Berlin, studiaza la universitate matematicile, fizica teoretica si experimentala, ascultand cursuril ecelebrilor profesori Max Planck, Albert Einstein, Max von Laue, Bieberbach, von Mises, Caratheodory s.a. si lucreaza in laboratoarele profesorilor Blasius, Wehnelt, Pringsheimsi Nernst. De aici pleaca la Gottingen, unde are ca profesori pe Max Born, Werner Heisenberg, R. Courant, Ambronn, I. Franck si W. Pohl. În 1926 sustine doctoratul la Gottingen având conducator pe Werner Heisenberg. Teza are titlul: Asupra interactiunii dintre radiatie si atomii cvadrupolari (Ueber die Wechselwirkung zwischen Strahlung und Quadrupolatomen). În anul 1938 ocupa postul de profesor universitar la catedra de Mecanica predand atât la Universitatea din Iasi cât si la Politehnica ieseana. Una dintre preocuparile lui Placinteanu a fost publicarea de lucrari didactice, ca: Electromagnetismul, Calculul vectorial si tensorial, precum siun tratat de Mecanica rationala.

Mendel Haimovici (1906-1973)

Un alt mare întemeietor de școală a fost Academicianul Mendel Haimovici (1906-1973). În anul 1930 îsi începe cariera la Universitatea ieseanasi este primit ca membru al Academiei Române în anul 1949. Activitatea ştiintifica a academicianului Mendel Haimovici s-a desfasurat de-a lungul a peste patru decenii si a fost îndreptata în trei directii principale: mecanica, geometria si teoria ecuatiilor cu derivate partiale. Cercetarile de mecanicala Iasi s-au dezvoltat în mod deosebit sub directa îndrumare a profesorului Mendel Haimovici. În ultima parte a activitatii ştiintifice, pe lânga problemele de mecanica generala, a fost atras în mod special de teoria elasticitatii. În acest domeniu, a abordat probleme de mare finete din teoria placilor elastice, în care a initiat noi metode de cercetare.

În anul 1948 s-a infiintat Catedra de Mecanica în cadrul Politehnicii Iesene. La inceput catedra avea doi membri:

 • Prof.Dr. Doc. Dumitru Ioan Mangeron care preda cursul de Mecanică tuturor studenților Politehnicii
 • Prof. Gheorghe Ciobanu care ii era asistent.

Profesorul D.I. Mangeron este considerat întemeietor de Scoala româneasca în domeniul Mecanicii Teoretice si Aplicate.

În urma examenului de admitere, sustinut în anul 1926, devine student al Facultatii de Știinte, Sectia Matematica, a Universitatii “Al.I. Cuza” Iasi si absolva cursurile universitare în anul 1930, ocazie cu care obtine o bursa de studii de perfectionare (doctorat) la Universitatea din Neapole.

Aici îsi continua activitatea de aprofundare a cunoștințelor, bucurându-se de sprijinul direct al profesorului Mauro Picone pe care, tânarul D.I. Mangeron avea să-l considere mentorul sau spiritual si caruia avea sa-i poarte toata viata o profunda recunostinta. Dupa efectuarea unui scurt stagiu de perfectionare la Universitatea din Gӧttingen Germania, proaspatul doctor în stiinte matematice îsi reia activitatea universitara la catedra de Analiza matematica de la Facultatea de Matematici a Universitatii Al.I.Cuza din Iasi.

În anul 1946, propune înfiintarea Buletinului Școlii Politehnice Gh. Asachi din Iasi în ideia de a face cunoscute în tara si în strainatate rezultatele cercetarii din Scoala Politehnica. Astfel, chiar din 1946 apar primele numereale buletinului cu prof. D.I. Mangeron ca unul dintre fondatori. Prin infiintarea acestui buletin s-au atins doua obiective: primul obiectiv a fost acela ca a dat posibilitate membrilor corpului didactic sa-si publice rezultatele cercetarilor, iar al doilea obiectiv a fost acela de a primi, la schimb, reviste stiintifice din toata lumea tinând la curent membrii corpului didactic cu cercetarile de specialitate recente din toata lumea. În prezent, bulevardul iesean care strabate splaiul Bahlui, de la Facultatea de Chimie Industriala la Facultatea de Constructii si Arhitectura poarta numele academicianului Dumitru Ion Mangeron. Opera stiintifica a prof. D.I. Mangeron este vasta si cuprinde lucrari din Teoria ecuatiilor diferentiale, Teoria controlului optimal, Mecanica vibratiilor, Mecanicaanalitica, Mecanicacorpului cu masa variabila, Mecanicaaplicata .

Anul 1956 îi aduce titlul de Doctor Docent, iar anul 1966 îi aduce calitatea de conducator de doctorat în specialitatea Mecanica Tehnica si Vibratii, iar anul 1971 titlul stiintific de Om de Stiinta Emerit.Începând din anul 1966 – an în care, profesorului D.I. Mangeron i s-a încredintat sarcina de “conducator de doctorat”-, catedra de Mecanica a Institutului Politehnic Iasi a devenit principalul centru national de calificare superioara prin doctorat si docenta, pentru specialistii români în domeniul Mecanicii Teoretice si Aplicate. În sustinerea acestei afirmatii este suficient sa amintim doar câteva din cele mai prestigioase nume de specialisti din tara care si-au sustinut doctoratele sub indrumarea profesorul D.I. Mangeron:

 • Profesorul Gh. Silas de la Universitatea Tehnica din Timisoara;
 • Profesorii A.M. Oranescu, Al. Vasilescu si Gh. Momanu de la Universitatea “Dunarea de Jos” din Galati;
 • Profesorii N. Plitea, P. Popescu şi B. Balan de la Universitatea din Cluj;
 • Profesorul S. Chiriacescu de la Universitatea Brasov;
 • Profesorul E. Tocaci de la Institutul de Petrol si Gaze din Ploiesti.

În anul 1952 este încadrat la catedra Prof.univ.dr.doc.ing.Nicolae Irimiciuc, iar in anul 1950 a fost încadrat ca preparator Profesorul univ.dr.ing. Alfred Braier. Rând pe rând au fost angajati la catedra de Mecanica Teoretica Conf.dr.Spiridon Deleanu, Conf.dr. Veronica Radu, Prof.dr.Constantin Acker,Prof.dr.Elisabeta Rusu, Conf.dr.Gabriela Ciumasu, Conf.dr. Gabriela Neagu, Şef Lucr. Elena Giurca, Prof.dr.Ioan Ibanescu, Sef lucr. Mihai Stancu, Conf.dr.Aurora Craciunas, Prof.dr.Victor Florin Poterasu, Conf.Dr.Radu Budei, Conf. dr. Luminita Budei, Prof.dr.Corina Fetecau, Prof.dr.Florina Buzescu, Şef lucr.Tudorel Sîrbu, Conf.dr.Dumitru Vieru, Conf.dr.Lacramioara Salomeia, Prof.dr.Daniel Condurache, Prof.dr. Radu Ibanescu, Prof.dr.ing. Liliana Bejan, Conf.dr. Eugen Svartz, Sef lucr.dr.Eugen Corduneanu, Sef lucr. dr. Adina Rusu, Asist.dr. Vlad Martinus.

Conducerea catedrei a fostasigurata de:

 • Prof.Dr.Doc. D.Mangeron (1948-1952)
 • Prof. Gheorghe Ciobanu (1952- 1973)
 • Prof. Dr.Doc.N.Irimiciuc (1973-1977)
 • Prof.dr.D. Horbaniuc (1977-1989)
 • Prof. dr. doc. Alfred Braier (1990-1998)
 • Prof.Dr.V.F.Poterașu (1998- 2000)
 • Prof.dr.Elisabeta Rusu (2000-2006)
 • Prof.dr.Daniel Condurache (2006-2012)
 • Prof.dr. Liliana Bejan din 2012 pâna în prezent.

În decursul timpului cursurile din catedra au trebuit sa fie adaptate specificului facultatilor, iar activitatea didactica sa se îmbogateasca cu noi cursuri (materiale composite, cercetari operationale). Ca celula de cercetare Catedra de Mecanica si-a îndeplinit cu brio indatoririle în diverse centre de cercetare. În cadrul catedrei functioneaza Seminarul de Mecanica Dumitru Ioan Mangeron care aorganizat sesiuni stiintifice. Catedra patroneaza în cadrul Buletinului Institutului Politehnic din Iasi, sectia Constructii de Masini (editor Radu Ibanescu) si sectia Matematica, Mecanica teoretica, Fizica (editor Daniel Condurache)

(Spicuiri din lucrarea Scoalaieseana de Mecanica, autor prof.univ.dr.ing. Ion Ibanescu)