loader image

Conducerea facultăţii

Decan

Prof. dr. ing. Cătălin Gabriel DUMITRAŞ

catalin.dumitras@tuiasi.ro
Audiențe:
Miercuri: 12:00 – 14:00

Prodecan

Conf.dr. ing. Irina COZMÎNCÂ

irinacozminca@yahoo.com
Audiențe:
Joi: 10:00 – 12:00

Prodecan

Conf. dr. ing. Bogdan CIOBANU

bogdancioban@tuiasi.ro
Audiențe:
Miercuri: 11:00 – 13:00

Prodecan

Conf. dr. ing. Florin NEGOESCU

negoescu@tcm.tuiasi.ro
Audiențe:
Miercuri: 10:00 – 12:00


Administraţie

Administrator Șef

Adm. șef. Ec. Andrei-Dănuț SĂNDUCU

0232 278680

Administrator patrimoniu

ing. Gheorghe ROMAN

0232 278680


Secretariat

Secretar facultate

Iulia ZOUMPOULAKIS LEONTE

tel. 0232 278680 int. 2308

Secretar facultate

Mihaela COJOCARIU

tel. 0232 278680 int. 2308

Secretar Șef

Nela FRANC

tel. 0232 278680 int. 2307; 
Fax. 0232 242109; 
e-mail: secretariat.cmmi@tuiasi.ro


Consiliul facultății

 • Prof. dr. ing. Cătălin Gabriel DUMITRAŞ – Decan
 • Prof. dr. ing. Niculai Eugen SEGHEDIN – Prorector
 • Conf. dr. ing. Irina COZMÎNCÂ – Prodecan
 • Conf. dr. ing. Florin NEGOESCU – Prodecan
 • Prof. dr. ing. Liliana Emilia BEJAN – Director Departament Mecanică Teoretică
 • Prof. dr. ing. Mihăiță HORODINCĂ – Director Departament M.U.S.
 • Prof.dr.ing. Gheorghe CREȚU – Director Departament T.C.M.
 • Prof. dr. ing. Dănuț ZAHARIEA – Director Departament M.F.M.A.H.P.
 • Prof. dr. fiz. Petru Edward NICA – Director Departament Fizică
 • Prof. dr. ing. ec. Dumitru NEDELCU – Departament T.C.M.
 • Conf. dr. ing. Constantin CĂRĂUȘU – Departament T.C.M.
 • Şef lucr. dr. ing. Theodor POPESCU – Departament M.F.M.A.H.P.
 • Şef lucr. dr. ing. Margareta COTEAȚĂ – Departament T.C.M.
 • Şef lucr. dr. ing. Dragoș Florin CHITARIU – Departament M.U.S.
 • Lector dr. mat. Mircea LUPAN – Departament Matematică

Studenți

 • George Iulian FRIGURĂ – student an IV
 • Beatrice FRENȚESCU – student an II
 • Marin FARGUȚU – student an II
 • Iustina SAMSON – student an II
 • Constantin George MIHAI – master an II

Invitați

 • Conf. dr. ing. Bogdan CIOBANU – Prodecan, invitat
 • Prof. dr. ing. Eugen AXINTE – Director Școală Doctorală, invitat
 • Ec. Andrei-Dănuț SĂNDUCU – Administrator Șef, invitat

Birou/Comisii facultate

1Prof. dr. ing. Cătălin Gabriel DUMITRAŞDecan
2Prof. dr. ing. Niculai Eugen SEGHEDINProrector
3Conf. dr. ing. Irina COZMÎNCÂProdecan
4Conf. dr. ing. Bogdan CIOBANUProdecan
5Conf. dr. ing. Florin NEGOESCUProdecan
6Prof. dr. ing. Liliana Emilia BEJANDirector Departament Mecanică Teoretică
7Prof. dr. ing. Mihăiță HORODINCĂDirector Departament M.U.S.
8Prof.dr.ing. Gheorghe CREȚUDirector Departament T.C.M.
9Prof. dr. ing. Dănuț ZAHARIEADirector Departament M.F.M.A.H.P.
10Prof. dr. fiz. Petru Edward NICADirector Departament Fizică
11 George Iulian FRIGURĂstudent an IV
12Prof. dr. ing. Oana DODUNDirector Școală Doctorală, invitat
13Conf. dr. ing. Constantin CĂRĂUȘULider Sindicat, invitat
14Ec. Andrei-Dănuț SĂNDUCUAdministrator Șef, invitat
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (subcomisie CEAC)Comisia didacticăComisia pentru cercetare științifică
Conf. dr. ing. Irina COZMÎNCÂ
– Coordonator
Prof. dr. ing. Cătălin Gabriel DUMITRAŞ – CoordonatorConf. dr. ing. Bogdan CIOBANU
– Coordonator
Conf. dr. ing. Irina TIȚAConf. dr. ing. Irina COZMÎNCÂProf. dr. ing. Mihăiță HORODINCĂ
Prof. dr. ing. Radu IBĂNESCUProf. dr. ing. Eugen AXINTE Prof.dr.ing. Gheorghe CREȚU
Stud. Şef lucr. dr. ing. Theodor POPESCUProf. dr. ing. Dănuț ZAHARIEA
Stud. Prof. dr. fiz. Petru Edward NICAProf. dr. ing. Liliana Emilia BEJAN
 Şef lucr. dr. ing. Adina RUSUProf. dr. fiz. Petru Edward NICA
 Stud. Stud.
Comisia pentru probleme studențeștiComisia de relații internaționale și imagine a facultățiiComisia de strategie și reformă
Prof. dr. ing. Cătălin Gabriel DUMITRAŞ – CoordonatorrConf. dr. ing. Bogdan CIOBANU
– Coordonator
Prof. dr. ing. Cătălin Gabriel DUMITRAŞ – Coordonator
Conf. dr. ing. Florin NEGOESCUConf. dr. ing. Florin NEGOESCUConf. dr. ing. Bogdan CIOBANU
Conf. dr. ing. Irina COZMÎNCÂProf. dr. ing. ec. Dumitru NEDELCUConf. dr. ing. Irina COZMÎNCÂ
Conf. dr. ing. Bogdan CIOBANUProf. dr. ing. Liliana Emilia BEJANConf. dr. ing. Florin NEGOESCU
Stud. Prof. dr. ing. Dănuț ZAHARIEAProf. dr. ing. Dănuț ZAHARIEA
Stud. Prof. dr. fiz. Petru Edward NICAProf. dr. ing. Liliana Emilia BEJAN
Stud. Şef lucr. dr. ing. Dragoș CHITARIUProf. dr. ing. Mihăiță HORODINCĂ
 Şef lucr. dr. fiz. Cristina NECHIFORProf. dr. fiz. Petru Edward NICA
 Stud. Prof.dr.ing. Gheorghe CREȚU
  Adm. șef. Ec. Andrei-Dănuț SĂNDUCU
  Secr. șef Nela FRANC
  Stud.
Comisia de orarComisia de practicăComisia de etică
Conf. dr. ing. Florin NEGOESCU – CoordonatorProf. dr. ing. Cătălin Gabriel DUMITRAŞ – CoordonatorProf. dr. ing. Cătălin Gabriel DUMITRAŞ – Coordonator
Şef lucr. dr. ing. Adriana MUNTEANUConf. dr. ing. Florin NEGOESCUProf. dr. ing. Octavian LUPESCU
Şef lucr. dr. ing. Mara RĂDULESCUŞef lucr. dr. ing. Florentin CIOATĂConf. dr. ing. Dragoș-Florin Chitariu
Şef lucr. dr. ing. Ana-Maria BOCĂNEȚŞef lucr. dr. ing. Irina MARDAREConf. dr. ing. Irina TIȚA
Şef lucr. dr. ing. Dragoș CHITARIUStud. Prof. dr. fiz. Petru Edward NICA
Şef lucr. dr. ing. Irina MARDAREStud.
Şef lucr. dr. ing. Mihai BOCA
Şef lucr. dr. ing. Andrei MIHALACHE