loader image

Conducerea facultăţii

Decan

Prof. dr. ing. Cătălin Gabriel DUMITRAŞ

catalin.dumitras@tuiasi.ro
Audiențe:
Miercuri: 12:00 – 14:00

Prodecan

Conf.dr. ing. Irina COZMÎNCÂ

irinacozminca@yahoo.com
Audiențe:
Joi: 10:00 – 12:00

Prodecan

Conf. dr. ing. Bogdan CIOBANU

bogdancioban@tuiasi.ro
Audiențe:
Miercuri: 11:00 – 13:00

Prodecan

Conf. dr. ing. Florin NEGOESCU

negoescu@tcm.tuiasi.ro
Audiențe:
Miercuri: 10:00 – 12:00


Administraţie

Administrator Șef

Adm. șef. Ec. Andrei-Dănuț SĂNDUCU

0232 278680

Administrator patrimoniu

ing. Gheorghe ROMAN

0232 278680


Secretariat

Secretar facultate

Iulia LEONTE ZOUMPOULAKIS

tel. 0232 278680 int. 2307
Fax. 0232 242109;
e-mail: secretariat.cmmi@tuiasi.ro

Secretar facultate

Mihaela COJOCARIU

tel. 0232 278680 int. 2308

Secretar facultate

Diana GIOSANU

tel. 0232 278680 int. 2308; 


Consiliul facultății

 • Prof. dr. ing. Cătălin Gabriel DUMITRAŞ – Decan
 • Prof. dr. ing. Neculai Eugen SEGHEDIN – Prorector
 • Conf. dr. ing. Irina COZMÎNCÂ – Prodecan
 • Conf. dr. ing. Florin NEGOESCU – Prodecan
 • Prof. dr. ing. Liliana Emilia BEJAN – Director Departament Mecanică Teoretică
 • Prof. dr. ing. Mihăiță HORODINCĂ – Director Departament M.U.S.
 • Prof.dr.ing. Gheorghe CREȚU – Director Departament T.C.M.
 • Prof. dr. ing. Dănuț ZAHARIEA – Director Departament M.F.M.A.H.P.
 • Prof. dr. fiz. Petru Edward NICA – Director Departament Fizică
 • Prof. dr. ing. ec. Dumitru NEDELCU – Departament T.C.M.
 • Conf. dr. ing. Constantin CĂRĂUȘU – Departament T.C.M.
 • Şef lucr. dr. ing. Theodor POPESCU – Departament M.F.M.A.H.P.
 • Conf. dr. ing. Margareta COTEAȚĂ – Departament T.C.M.
 • Conf. dr. ing. Dragoș Florin CHITARIU – Departament M.U.S.

Studenți

 • Mădălina-Andreea DOROFTEI , anul IV, licență
 • Dragoș VATAMANU, anul III, licență
 • Ciprian DIACONU, anul II, licență
 • Alexandra-Andreea COBZARU, anul II, licență
 • Andrei PANCU, anul I, master

Invitați

 • Conf. dr. ing. Bogdan CIOBANU – Prodecan, invitat
 • Prof. dr. ing. Oana DODUN – Director Școală Doctorală, invitat
 • Ec. Andrei-Dănuț SĂNDUCU – Administrator Șef, invitat

Birou/Comisii facultate

1Prof. dr. ing. Cătălin Gabriel DUMITRAŞDecan
2Prof. dr. ing. Neculai Eugen SEGHEDINProrector
3Conf. dr. ing. Irina COZMÎNCÂProdecan
4Conf. dr. ing. Bogdan CIOBANUProdecan
5Conf. dr. ing. Florin NEGOESCUProdecan
6Prof. dr. ing. Liliana Emilia BEJANDirector Departament Mecanică Teoretică
7Prof. dr. ing. Mihăiță HORODINCĂDirector Departament M.U.S.
8Prof.dr.ing. Gheorghe CREȚUDirector Departament T.C.M.
9Prof. dr. ing. Dănuț ZAHARIEADirector Departament M.F.M.A.H.P.
10Prof. dr. fiz. Petru Edward NICADirector Departament Fizică
11 George Iulian FRIGURĂstudent an IV
12Prof. dr. ing. Oana DODUNDirector Școală Doctorală, invitat
13Conf. dr. ing. Constantin CĂRĂUȘULider Sindicat, invitat
14Ec. Andrei-Dănuț SĂNDUCUAdministrator Șef, invitat
Subcomisia de calitate SEAC)Comisia didacticăComisia pentru cercetare științifică
Conf. dr. ing. Irina COZMÎNCÂ
– Coordonator
Prof. dr. ing. Cătălin Gabriel DUMITRAŞ – CoordonatorConf. dr. ing. Bogdan CIOBANU
– Coordonator
Conf. dr. ing. Irina TIȚAConf. dr. ing. Irina COZMÎNCÂProf. dr. ing. Mihăiță HORODINCĂ
Conf. dr. ing. Vasile MERTICARU Conf. dr. ing. Florin NEGOESCU Prof.dr.ing. Gheorghe CREȚU
Stud. Mădălina-Andreea DOROFTEI Prof. dr. fiz. Petru Edward NICA Prof. dr. ing. Dănuț ZAHARIEA
Stud. Alexandra-Andreea COBZARU Şef lucr. dr. ing. Theodor POPESCU Prof. dr. ing. Liliana Emilia BEJAN
  Şef lucr. dr. ing. Adina RUSU Prof. dr. fiz. Petru Edward NICA
  Stud. Dragoș VATAMANU Stud. Alexandra-Andreea COBZARU
Comisia pentru probleme studențeștiComisia de relații internaționale și imagine a facultățiiComisia de strategie și reformă
Prof. dr. ing. Cătălin Gabriel DUMITRAŞ – CoordonatorrConf. dr. ing. Bogdan CIOBANU
– Coordonator
Prof. dr. ing. Cătălin Gabriel DUMITRAŞ – Coordonator
Conf. dr. ing. Florin NEGOESCUConf. dr. ing. Florin NEGOESCUConf. dr. ing. Bogdan CIOBANU
Conf. dr. ing. Irina COZMÎNCÂProf. dr. ing. ec. Dumitru NEDELCUConf. dr. ing. Irina COZMÎNCÂ
Conf. dr. ing. Bogdan CIOBANUProf. dr. ing. Liliana Emilia BEJANConf. dr. ing. Florin NEGOESCU
Stud. Mădălina-Andreea DOROFTEI Prof. dr. ing. Dănuț ZAHARIEAProf. dr. ing. Dănuț ZAHARIEA
Stud. Răzvan GRECUProf. dr. fiz. Petru Edward NICAProf. dr. ing. Liliana Emilia BEJAN
Conf. dr. ing. Dragoș CHITARIUProf. dr. ing. Mihăiță HORODINCĂ
 Conf. dr. fiz. Marius-Mihai CAZACUProf. dr. fiz. Petru Edward NICA
 Stud. Ciprian DIACONU Prof.dr.ing. Gheorghe CREȚU
  Adm. șef. Ec. Andrei-Dănuț SĂNDUCU
   Secretar facultate Iulia LEONTE ZOUMPOULAKIS
   Stud. Dragoș VATAMANU
Comisia de orar Comisia de practică Comisia de etică
Conf. dr. ing. Florin NEGOESCU – CoordonatorProf. dr. ing. Cătălin Gabriel DUMITRAŞ – CoordonatorProf. dr. ing. Cătălin Gabriel DUMITRAŞ – Coordonator
Conf. dr. ing. Adriana MUNTEANUConf. dr. ing. Florin NEGOESCUȘef lucr. dr. ing. Mihai BOCA
Şef lucr. dr. ing. Mara RĂDULESCUŞef lucr. dr. ing. Bruno RĂDULESCUConf. dr. ing. Dragoș-Florin Chitariu
Şef lucr. dr. ing. Ana-Maria BOCĂNEȚŞef lucr. dr. ing. Irina MARDAREConf. dr. ing. Irina TIȚA
Conf. dr. ing. Dragoș CHITARIU Stud. Ciprian DIACONU Prof. dr. fiz. Petru Edward NICA
Şef lucr. dr. ing. Irina MARDAREStud. Andrei PANCU
Şef lucr. dr. ing. Mihai BOCA
Şef lucr. dr. ing. Andrei MIHALACHE
Şef lucr. dr. ing. Mariana CIORAP
Asist. ing. Dorin-Emil HUSARU
Subcomisia de monitorizare
Prof. dr. ing. Cătălin Gabriel DUMITRAŞ – Coordonatorr
Prof. dr. ing. Mihăiță HORODINCĂ
Prof.dr.ing. Gheorghe CREȚU
Prof. dr. ing. Dănuț ZAHARIEA
Prof. dr. ing. Liliana Emilia BEJAN
Prof. dr. fiz. Petru Edward NICA
Secretar facultate Iulia LEONTE ZOUMPOULAKIS
  Adm. șef. Ec. Andrei-Dănuț SĂNDUCU
  Conf. dr. ing. Irina COZMÎNCÂ