loader image

Despre noi

Dragi prieteni,

Iată-ne împreună aici, în prestigioasa colectivitate academică a Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial din Iași, Alma Mater a stării de grație pentru aspirațiile noastre: elevi emoționați de așteptare în anticamera studenției, studenți, doctoranzi, cercetători, cadre didactice. Prieteni dintotdeauna, vechi și noi, visători, descoperitori și inventatori în realizarea unui statut social și profesional de elită, în împlinirea unei realități care își creează propriile mijloace de autoritate deplină asupra mediului, cărora civilizația umană le-a fost dintotdeauna complet îndatorată.

Vocația și pasiunea noastră este ingineria proiectării, fabricării, a managementului fabricației și a exploatării asistate de calculator a sistemelor, mașinilor și a echipamentelor inteligente, robotizate, optimizate, reconfigurabile structural și funcțional, independente sau implicate în realizarea funcțiilor complexe pe linii de fabricație din toate domeniile cheie ale sistemului economic mondial: în fabricația de autovehicule (automotive), în aeronautică, mecatronică, în fabricația sistemelor de vehiculare, transformare și condiționare a energiei mecanice, în fabricația de repere, obiecte, bunuri simple și complexe de uz general, etc.

Definim și valorificăm noi paradigme ale mecanicii active, integrate și controlate funcțional cu sisteme de generare și control al fluxurilor de energie și informație, definim noi dimensiuni ale informaticii aplicate, formăm și punem în valoare pasiuni și competențe digitale în inginerie, formăm specialiști cu o pregătire care asigură prevalența și ascendentul concurențial în zone de top din piața muncii și în staff-ul companiilor. Ne formăm aici ca oameni de bine, cu caractere solide, ne valorificăm șansele și oportunitățile unor profesii cu orizont ocupațional cert și mai ales cu satisfacții garantate. Ca membri ai comunității academice din Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial din Iași dobândim deplina libertate intelectuală de a pune început în toate curajul și optimismul existențial și convingerea că singura limită a gândirii devenirii de sine este doar imaginația!

Avem deplina satisfacție de a fi împreună în acest demers de suflet, ne bucură opțiunea dumneavoastră de a ne fi colegi în echipa CMMI, sperăm să valorificați cu noi din plin încrederea, potențialul și disponibilitatea dumneavoastră.

Vă dorim deplin succes!

Prin reforma învăţământului din anul 1948 se înfiinţează Institutul Politehnic “Gh. Asachi” din Iaşi, care funcţionează până în anul 1993 când, în cadrul reformei învăţământului superior din România, Institutul Politehnic “Gh. Asachi” din Iaşi devine, la 17 Mai 1993, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iaşi.

Ca urmare a unor reforme de ordin intern, în prezent Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi are în componenţa sa unsprezece facultăţi.

Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial (C.M.M.I.) a luat fiinta în cadrul Universitatii „Gheorghe Asachi” din Iasi, ca urmare a evolutiei firesti a activitatii academice, o data cu divizarea în Ianuarie 1990 a Facultatii de Mecanica înfiintata în Octombrie 1948.

În Şedinţa de Consiliu din 25.10.2005, tinand cont de domeniile de invatamant si cercetare actuale ale facultatii, s-a hotarat schimbarea numelui facultatii in Constructii de Masini si Management Industrial.

Schimbarea numelui a fost aprobata de Biroul Senat din 29.10.2005 si in sedinta de Senat din 22.11.2005 si, de asemenea, prin Hotararea de Guvern 676 / 28.06.2007.