loader image

Istoric

Prin reforma învăţământului din anul 1948 se înfiinţează Institutul Politehnic “Gh. Asachi” din Iaşi, care funcţionează până în anul 1993 când, în cadrul reformei învăţământului superior din România, Institutul Politehnic “Gh. Asachi” din Iaşi devine, la 17 Mai 1993, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iaşi.

Ca urmare a unor reforme de ordin intern, în prezent Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi are în componenţa sa unsprezece facultăţi.

Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial (C.M.M.I.) a luat fiinta în cadrul Universitatii „Gheorghe Asachi” din Iasi, ca urmare a evolutiei firesti a activitatii academice, o data cu divizarea în Ianuarie 1990 a Facultatii de Mecanica înfiintata în Octombrie 1948.

În Şedinţa de Consiliu din 25.10.2005, tinand cont de domeniile de invatamant si cercetare actuale ale facultatii, s-a hotarat schimbarea numelui facultatii in Constructii de Masini si Management Industrial.

Schimbarea numelui a fost aprobata de Biroul Senat din 29.10.2005 si in sedinta de Senat din 22.11.2005 si, de asemenea, prin Hotararea de Guvern 676 / 28.06.2007.