loader image

Finalizare studii

Înscrierea absolvenților studiilor universitare de licență la Examenul de diplomă din sesiunea februarie 2021, se va face online, până la data de 25 ianuarie 2021.
Candidații la examenul de diplomă prezintă, la înscriere, un certificat de competență lingvistică într-o limbă de largă comunicare internațională, eliberat de către Colectivul de Limbi Străine din cadrul Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic al U.T.”Gh.Asachi” din Iași.
Absolventul va transmite de pe adresa sa instituțională, pe adresa secretariat.cmmi@tuiasi.ro , într-un singur e-mail, atașate, următoarele documente (în fișiere pdf distincte, nearhivate):
 Cererea de înscriere completată și semnată, format PDF (formularul se descarcă de pe site-ul facultății),
 Copie de pe Cartea de identitate ,
 Absolvenții din Republica Moldova vor atașa Copie de pe Pașaport (primele 3 pagini),
 Proiectul de diplomă care include și rezumatul lucrării, cu Declarația de autenticitate, completată și semnată, inserată la final (formularul se descarcă de pe site-ul facultății), în format PDF ;
 Fișa de lichidare, completată și semnată (formularul se descarcă de site-ul facultății);
 2 fotografii ¾ color și de bună calitate, pe hârtie mată ( Fuji, Kodak).
Fotografiile se vor trimite prin poștă sau se vor aduce personal.

Înscrierea absolvenților studiilor universitare de masterat la examenul de disertație din sesiunea februarie 2021, se va face online, până la data de 25 ianuarie 2021 .
Absolventul va transmite de pe adresa sa instituțională, pe adresa secretariat.cmmi@tuiasi.ro , într-un singur e-mail, următoarele documente (în fișiere distincte, nearhivate):
 Cererea de înscriere (formularul se descarcă de pe site-ul facultății), completată și semnată ;
 Copie de pe Cartea de identitate / Copie de pe Pașaport pentru absolvenții din Republica Moldova;
 Lucrarea de disertație care include și rezumatul lucrării și care are inserată la sfârșit Declarația de autenticitate (formularul se descarcă de pe site-ul facultății), în format PDF ;
 Fișa de lichidare (formularul se descarcă de pe site-ul facultății)
Se pot înscrie la examenul de disertație absolvenții care au depus la dosar Diploma de Inginer/ Licență și Suplimentul la Diplomă.

Licenta Master


INFORMAȚII

Conform Procedurii de organizare a activității didactice, Biroul Consiliului Facultății poate aproba studentului din ultimul an, în mod excepțional, să-și încheie situația școlară în sesiunea de toamnă.