loader image

Finalizare studii

Înscrierea absolvenților studiilor universitare de masterat la examenul de disertație din sesiunea februarie 2023, se va face până la data de 26 ianuarie 2023, la secretariatul facultății.
Cererea de înscriere, completată și semnată , este însoțită de :
• Copie de pe Cartea de identitate / Copie de pe Pașaport pentru absolvenții din Republica Moldova;
• Referatul conducătorului științific (cuprinde aprecieri asupra
conținutului lucrării și propunerea de notare a acesteia);
• Rezumatul lucrării de disertație;
• Lucrarea de disertație în format tipărit care include și rezumatul lucrării, cu Declarația de autenticitate, completată și semnată, inserată la final (formularul se descarcă de pe site-ul facultății). Lucrarea se va transmite și în format electronic (înainte de depunerea lucrării in format tipărit) de pe adresa instituțională, pe adresa secretariat.cmmi@tuiasi.ro, într-un e-mail ( format PDF, nearhivat, cu declarația de autenticitate inserată la final) .
Se pot înscrie la examenul de disertație absolvenții care au depus la dosar Diploma de Inginer/ Licență și Suplimentul la Diplomă.

Înscrierea absolvenților pentru examenul de finalizare a studiilor universitare de licență, sesiunea februarie 2023, se efectuează până la data de 26 ianuarie 2023.
Cererea de înscriere completată și semnată se depune la secretariatul facultății, însoţită de:
• Carte de Identitate (copie)
• Absolvenții din Republica Moldova vor atașa Copie de pe Pașaport (primele 3 pagini)
• Referatul conducătorului ştiinţific (cuprinde aprecieri asupra conţinutului şi originalităţii proiectului şi propunerea de notare a acestuia)
• Rezumatul proiectului de diplomă
• Certificatul de competenţă lingvistică într-o limbă de largă comunicare internaţională, eliberat de către Colectivul de Limbi Străine din cadrul Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic al U.T.”Gh.Asachi” din Iași ( dacă absolvenţii au 4 note de promovare la aceeaşi limbă străină)
• 2 fotografii 3/4 color şi de bună calitate, hârtie mată ( Fuji, Kodak)
• Proiectul de diplomă în format tipărit care include și rezumatul lucrării, cu Declarația de autenticitate, completată și semnată, inserată la final (formularul se descarcă de pe site-ul facultății). Lucrarea se va transmite și în format electronic (înainte de depunerea lucrării în format tipărit) de pe adresa instituțională, pe adresa secretariat.cmmi@tuiasi.ro, într-un e-mail (format PDF, nearhivat, cu declarația de autenticitate inserată la final).

Licenta Master


INFORMAȚII

Conform Procedurii de organizare a activității didactice, Biroul Consiliului Facultății poate aproba studentului din ultimul an, în mod excepțional, să-și încheie situația școlară în sesiunea de toamnă.