loader image

Finalizare studii

TEMATICA PENTRU PROBA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR FUNDAMENTALE ȘI DE SPECIALITATE PROMOȚIA 2019

Conform Procedurii de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi disertaţie studenţii îşi aleg temele pentru proiectul de diplomă /disertaţie în anul III (licenţă) şi anul I (masterat).  In acest sens, studenţii din anul III, studii universitare de licenţă, îşi vor alege temele pentru proiectul de diplomă până la data de 28.05.2019.  Studenţii din anul I masterat, îşi vor alege tema lucrării de disertaţie până la data de 12.02.2019, pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor de la disciplinele Laborator de proiectare cercetare 1,2,3 şi 4 (A.I.) Deoarece un cadru didactic poate îndruma un număr limitat de studenţi, după expirarea datelor menţionate, conducerea facultăţii va repartiza din oficiu studenţii care nu şi-au ales tema şi îndrumătorul.

Examenul de finalizare a studiilor universitare de licență – STRUCTURA PROIECTULUI DE DIPLOMĂ

INFORMAȚII