loader image

Finalizare studii

Înscrierea absolvenţilor la examenul de diplomă din sesiunea februarie 2020, se va face până la data de 28 ianuarie 2020.
Cererea de înscriere (formularul tip se găseşte la Secretariat) este însoţită de :
• Carte de Identitate (copie)
• Proiectul de diplomă care are inserat la sfârșit Declarația de autenticitate (formularul se descarcă de pe site-ul facultății)
• Referatul conducătorului ştiinţific (cuprinde aprecieri asupra conţinutului şi originalităţii proiectului şi propunerea de notare a acestuia)
• Rezumatul proiectului de diplomă
• Certificatul de competenţă lingvistică într-o limbă de largă comunicare internaţională, eliberat de către Catedra de Limbi Străine ( dacă absolvenţii au 4 note de promovare la aceeaşi limbă străină )
• 2 fotografii 3/4 color şi de bună calitate, hârtie mată ( Fuji, Kodak).

Înscrierea absolvenților la examenul de disertație ( pentru absolvenții studiilor universitare de master ) din sesiunea februarie 2020, se va face până la data de 28 ianuarie 2020.
Cererea de înscriere (formularul tip se găsește la Secretariat), este însoțită de:
• Carte de identitate (copie)
• Lucrarea de disertație care are inserată la sfârșit Declarația de autenticitate (formularul se descarcă de pe site-ul facultății)
• Referatul conducătorului științific ( cuprinde aprecieri asupra conținutului lucrării și propunerea de notare a acesteia)
• Rezumatul lucrării

TEMATICA PENTRU PROBA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR FUNDAMENTALE ȘI DE SPECIALITATE PROMOȚIA 2019 – TCMMUSPISMFNMSHPIEDM

Conform Procedurii de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi disertaţie studenţii îşi aleg temele pentru proiectul de diplomă /disertaţie în anul III (licenţă) şi anul I (masterat).  In acest sens, studenţii din anul III, studii universitare de licenţă, îşi vor alege temele pentru proiectul de diplomă până la data de 28.05.2019.  Studenţii din anul I masterat, îşi vor alege tema lucrării de disertaţie până la data de 12.02.2019, pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor de la disciplinele Laborator de proiectare cercetare 1,2,3 şi 4 (A.I.) Deoarece un cadru didactic poate îndruma un număr limitat de studenţi, după expirarea datelor menţionate, conducerea facultăţii va repartiza din oficiu studenţii care nu şi-au ales tema şi îndrumătorul.

COMISII FINALIZARE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT
Sesiunile iunie-iulie 2019, septembrie 2019 și februarie 2020


INFORMAȚII