loader image

Finalizare studii

PROGRAMAREA EXAMENELOR DE DISERTAŢIE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020
PROGRAMAREA EXAMENELOR DE DISERTAŢIE
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020
                    PROGRAMAREA EXAMENELOR DE DIPLOMĂ / LICENŢĂ SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020
PROGRAMAREA EXAMENELOR DE DIPLOMĂ / LICENŢĂ
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

Înscrierea absolvenților studiilor universitare de masterat la Examenul de disertație din sesiunea iulie 2020 se va face online, în perioada 31.08-04.09.2020.
Absolventul va transmite, de pe adresa de e-mail instituțională, pe adresa secretariat.cmmi@tuiasi.ro, într-un singur e-mail, atasate, următoarele documente (în fișiere .pdf distincte, nearhivate):
• Cererea de înscriere completată și semnată, format PDF (formularul se descarcă de pe site-ul facultății);
• Copie Carte de identitate / Copie Pașaport, pentru absolvenții din Republica Moldova;
• Lucrarea de disertație, care include și rezumatul lucrării, cu Declarația de autenticitate, completata si semnata, inserată la final (formularul se descarcă de pe site-ul facultății), în format PDF;
• Fișa de lichidare, completata si semnata (formularul se descarcă de pe site-ul facultății).
Se pot înscrie la examenul de disertație absolvenții care au depus la dosar Diploma de Inginer/ Licență și Suplimentul la Diplomă.

Înscrierea absolvenților studiilor universitare de licență la Examenul de diplomă din sesiunea sptembrie 2020, se va face online, perioada 31.08 – 04.09.2020.
Candidații la examenul de diplomă prezintă, la înscriere, un certificat de competență lingvistică într-o limbă de largă comunicare internațională, eliberat de către Colectivul de Limbi Străine din cadrul Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic al U.T.”Gh.Asachi” din Iași.
Absolventul va transmite de pe adresa sa instituțională, pe adresa secretariat.cmmi@tuiasi.ro, într-un singur e-mail, atașate, următoarele documente (în fișiere pdf distincte, nearhivate):
• Cererea de înscriere completată și semnată, format PDF (formularul se descarcă de pe site-ul facultății),
• Copie de pe Cartea de identitate ,
• Absolvenții din Republica Moldova vor atașa Copie de pe Pașaport (primele 3 pagini),
• Proiectul de diplomă care include și rezumatul lucrării, cu Declarația de autenticitate, completată și semnată, inserată la final (formularul se descarcă de pe site-ul facultății), în format PDF ;
• Fișa de lichidare, completată și semnată (formularul se descarcă de site-ul facultății);
• 2 fotografii ¾ color și de bună calitate, pe hârtie mată ( Fuji, Kodak). Fotografiile se vor trimite prin poștă sau se vor aduce personal.

Conform Procedurii de organizare a activității didactice, Biroul Consiliului Facultății poate aproba studentului din ultimul an, în mod excepțional, să-și încheie situația școlară în sesiunea de toamnă.

Cererile se vor transmite prin e-mail pe adresa secretariat.cmmi@tuiasi.ro până la data de 28 iulie 2020.

PROGRAMAREA EXAMENELOR DE DISERTAŢIE SESIUNEA IULIE 2020
PROGRAMAREA EXAMENELOR DE DISERTAŢIE
SESIUNEA IULIE 2020
                    PROGRAMAREA EXAMENELOR DE DIPLOMĂ / LICENŢĂ SESIUNEA IULIE 2020
PROGRAMAREA EXAMENELOR DE DIPLOMĂ / LICENŢĂ
SESIUNEA IULIE 2020

Studenții care se regăsesc  pe listele alăturate nu au nevoie  la fisa de lichidare de viza de la Biblioteca Mecanică.

Licenta Master


INFORMAȚII