loader image

Mașini, Unelte și Scule

Anul 1813 marchează înfiinţarea primului învăţământ ingineresc din România, la Iaşi de către Gheorghe Asachi, era “un clas de inginerie şi de hotărnicie” în limba română, alipit pe lângă Academia grecească, aşa cum era statuat prin hrisovul lui Calimachi din 15 noiembrie 1813, precedând cu 5 ani şcolii similare din Muntenia, fondată de Gheorghe Lazăr. Şcoala lui Asachi, descrisă mai devreme, reuşeşte să scoată o promoţie de absolvenţi în 1818. Printre aceşti tineri se numără şi cunoscuţii ingineri hotarnici şi “geometri” Osvald Scarlat, Costache Creţu şi Petrache Asachi. La examenul general din 18 iunie 1818 se expun planuri topografice, arhitectonice şi de fortificaţie, se examinează elevii şi se acordă atestate de inginer absolvenţilor. Cursurile lui Asachi continuă şi după 1818, deşi mult mai puţin frecventate.

Situaţia actuală din mediul economic, afectat de consecinţele crizei mondiale, conduce la necesitatea unei noi abordări în educaţia universitară, cu accent pe creşterea competenţelor şi abilităţilor practice ale absolvenţilor din Romania. Nivelul de pregătire profesională a forţei de muncă devine pe zi ce trece un criteriu de selecție. Facultatea noastră asigură pregătirea necesară pentru cerinţele pieţei muncii, parteneriate solide pentru creşterea pregătirii profesionale a studenţilor pe parcursul anilor de studii, dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul în echipă, creşterea gradului de responsabilitate, condiţii de inserţie facilă pe piaţa muncii.

Prof. Dr. Ing. Mihaiță Horodincă

Cercuri științifice studențești

Lucrări prezentate în cadrul sesiunii de cercuri științifice studențești din anul 2016:

Specializări

Studii de licență

Studii de masterat


Conducerea departamentului


Decan

prof. dr. ing. DUMITRAȘ Cătălin

dumitrascata@yahoo.com

Director Departament

prof. dr. ing. HORODINCĂ Mihăiță

horodinca@tuiasi.ro

Prodecan

conf. dr. ing. COZMÎNCĂ Irina

irinacozminca@yahoo.com

Președinte Comisia C6

prof. dr. ing. CROITORU Cristian

ccroitoru2003@yahoo.com

membru consiliu facultate

conf. dr. ing. ROMANESCU Iulian

iulian_romanescu@yahoo.com

membru consiliu departament

șef lucrări, dr. ing. MUNTEANU Adriana

adycypmunteanu@yahoo.com


Personal didactic


șef lucrări, dr. ing. BOCĂNEȚ Ana-Maria

anca_reea@yahoo.com
Curriculum Vitae

conf. dr. ing. BURLACU Corneliu

lushiro@yahoo.com

prof. dr. ing. CARATA Eugen

eugencarata@yahoo.com
Curriculum Vitae

șef lucrări, dr. ing. CHITARIU Dragoș

chitariudragos@gmail.com

șef lucrări, dr. ing. CIOATĂ Florentin

cioata_florentin@yahoo.com
Curriculum Vitae

conf. dr. ing. COZMÎNCĂ Irina

irinacozminca@yahoo.com

prof. dr. ing. CROITORU Cristian

ccroitoru2003@yahoo.com

prof. dr. ing. DUMITRAȘ Cătălin

dumitrascata@yahoo.com

prof. dr. ing. HORODINCĂ Mihăiță

horodinca@tuiasi.ro
Curriculum Vitae

șef lucrări, dr. ing. PLEȘU Gheorghe

plesu@tgh.ro

șef lucrări, dr. ing. RĂDULESCU Bruno

bruno_radulescu@yahoo.com
Curriculum Vitae

șef lucrări, dr. ing. MUNTEANU Adriana

adycypmunteanu@yahoo.com
Curriculum Vitae

șef lucrări, dr. ing. RĂDULESCU Mara

mmanila@yahoo.com
Curriculum Vitae

conf. dr. ing. ROMANESCU Iulian

iulian_romanescu@yahoo.com
Curriculum Vitae

prof. dr. ing. SEGHEDIN Nicolaie

nseghed2003@yahoo.com
Curriculum Vitae

conf. dr. ing. UNGUREANU Cătălin

cungurea@yahoo.com
Curriculum Vitae