loader image

Programare examene

Conform Calendarului anului universitar 2018/2019, în zilele de 17.09.2019 şi 19.09.2019 sunt programate reexaminări . Cererea de reexaminare (formularul tip se găsește la decanat) se depune la secretariatul facultății și este însoțită de chitanța care atestă achitarea taxei.

Prezentarea la examen se face cu cererea semnată de conducerea facultăţii (copie ) însoţită de chitanţa care dovedeşte achitarea taxei de reexaminare. Studenții integraliști pot solicita reexaminare în vederea măririi notei, la cel mult două discipline, fără achitarea taxei de reexaminare. Termen pentru depunerea cererilor: 13 septembrie 2019, ora 12,00

In atentia studentilor din anul III de studii

S-a modificat  Programarea restanțelor la disciplina Electrotehnică și Electronică  (TCM, MUSP, IS, MFN, MSHP) și Electrotehnică (IEDM), după cum urmează:

  • Recuperări laboratoare : 9 și 10.09.2019, între orele 9,00-14,00
  • Susținere examen : 11 și 13.09.2019, ora 9,00 , laborator