loader image

Programare examene

Studenții care au restanțe din anii anteriori, le pot susține conform programării din semestrul I, anul universitar 2020-2021, după achitarea taxei de refacere a disciplinei (50 lei x nr credite disciplină) sau a taxei de reexaminare în cazul în care cadrul didactic titular recunoaște activitatea de seminar/ laborator/proiect efectuată, în cuantum de 50 lei/ disciplină.
Studenții vor contacta cadrul didactic pe adresa instituțională (nume.prenume@academic.tuiasi.ro) utilizând adresa instituțională de student (nume.prenume@student.tuiasi.ro
Studenții care susțin restanțele, vor trimite o cerere adresată domnului decan (conform modelului atașat) în care vor preciza disciplina pe care o vor susține , însoțită de dovada achitării taxei respective, până la data de 12.01.2021, pe adresa secretariat.cmmi@tuiasi.ro sau personal, la secretariatul facultății.
Studenții din anul II licență vor achita taxa la sediul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial, etaj I, între orele 11,00-13,00, iar studenții din anii III,IV licență și anul II master vor achita taxa prin transfer bancar, prin intermediul Internet Banking, mandat poștal  etc., cu obligația transmiterii dovezii de plată a
taxei la adresa secretariat.cmmi@tuiasi.ro înainte de susținerea examenelor sau de refacere a aplicațiilor .
        În subiectul e-mailului transmis (cu dovada de plată a taxei atașată), studenții vor preciza: Facultatea/ Nume și prenume student / grupa, tipul taxei (taxă reexaminare / taxă refacere aplicații / taxa școlarizare) și disciplinele.
Date transfer bancar:
BENEFICIAR: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
COD IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX
COD FISCAL: 4701606
OBIECTUL PLĂȚII (Detalii/Descriere/…): se va completa conform exemplelor
următoare:
 Pentru taxa de reexaminare: CMMI, Nume și prenume student
GR.4…,REEX(RM1, RM2, MUPA,…….)