loader image

Programare examene

Conform Hotărârii Consiliului de Administrație al U.T.”Gh.Asachi” din Iași , în perioada 22.09- 25.09.2020, s-a aprobat organizarea unei sesiuni extraordinare de reexaminare in vederea promovării.
Cererea de reexaminare ( formular atașat) se transmite la secretariatul facultății și este însoțită de chitanța care atestă achitarea taxei ( 50 lei / disciplină).
Prezentarea la examen se face după aprobarea cererii de către conducerea facultății, însoțită de chitanța care dovedește achitarea taxei de reexaminare.
Termen pentru depunerea cererilor: 23 septembrie 2020, ora 10,00.

ALGAD -Prof. Gabriela Litcanu – 9 septembrie 2020

Anul IV Managementul performanței 7.09.2020 ora 10,00

Anul III Management general 7.09.2020 ora 11,00

Program Recuperări Lucrări Practice la B.A., B.G.S. si M.U.P.A. 2