loader image

Programare examene

In perioada 22.03.-11.04.2021 se organizează o sesiune de examinări suplimentară pentru disciplinele nepromovate din anii anteriori.
Programarea va fi afișată pe site-ul facultății.
Studenții pot susține restanțele, după achitarea taxei de refacere a disciplinei (50 lei x nr credite disciplină) sau a taxei de reexaminare în cazul în care cadrul didactic titular recunoaște activitatea de seminar/ laborator/proiect efectuată, în cuantum de 50 lei/ disciplină.
Studenții vor contacta cadrul didactic pe adresa instituțională (nume.prenume@academic.tuiasi.ro) utilizând adresa instituțională de student (nume.prenume@student.tuiasi.ro).
Studenții care susțin restanțele, vor depune la secretariatul facultății o cerere adresată domnului decan (conform modelului atașat), în care vor preciza disciplina pe care o vor susține, însoțită de dovada achitării taxei respective, până la data de 15 martie 2021.
Taxele se vor achita la sediul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial, etaj I, între orele 11,00-13,00, sau prin transfer bancar, prin intermediul Internet Banking, mandat poștal (numai pentru studenții din anul II care efectuează online activitățile didactice).
Date transfer bancar:
BENEFICIAR: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
COD IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX
COD FISCAL: 4701606
OBIECTUL PLĂȚII (Detalii/Descriere/…): se va completa conform exemplelor următoare:
• Pentru taxa de reexaminare: CMMI, Nume și prenume student GR.4…,REEX(RM1, RM2, MUPA,…….)
SECRETARIATUL,

Studenții care au restanțe din anii anteriori, le pot susține conform programării din semestrul I, anul universitar 2020-2021, după achitarea taxei de refacere a disciplinei (50 lei x nr credite disciplină) sau a taxei de reexaminare în cazul în care cadrul didactic titular recunoaște activitatea de seminar/ laborator/proiect efectuată, în cuantum de 50 lei/ disciplină.
Studenții vor contacta cadrul didactic pe adresa instituțională (nume.prenume@academic.tuiasi.ro) utilizând adresa instituțională de student (nume.prenume@student.tuiasi.ro
Studenții care susțin restanțele, vor trimite o cerere adresată domnului decan (conform modelului atașat) în care vor preciza disciplina pe care o vor susține , însoțită de dovada achitării taxei respective, până la data de 12.01.2021, pe adresa secretariat.cmmi@tuiasi.ro sau personal, la secretariatul facultății.
Studenții din anul II licență vor achita taxa la sediul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial, etaj I, între orele 11,00-13,00, iar studenții din anii III,IV licență și anul II master vor achita taxa prin transfer bancar, prin intermediul Internet Banking, mandat poștal  etc., cu obligația transmiterii dovezii de plată a
taxei la adresa secretariat.cmmi@tuiasi.ro înainte de susținerea examenelor sau de refacere a aplicațiilor .
        În subiectul e-mailului transmis (cu dovada de plată a taxei atașată), studenții vor preciza: Facultatea/ Nume și prenume student / grupa, tipul taxei (taxă reexaminare / taxă refacere aplicații / taxa școlarizare) și disciplinele.
Date transfer bancar:
BENEFICIAR: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
COD IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX
COD FISCAL: 4701606
OBIECTUL PLĂȚII (Detalii/Descriere/…): se va completa conform exemplelor
următoare:
 Pentru taxa de reexaminare: CMMI, Nume și prenume student
GR.4…,REEX(RM1, RM2, MUPA,…….)