loader image

Programare examene

Studenții care au restanțe din anii anteriori, le pot susține conform programării din semestrul I, anul universitar 2022-2023, după achitarea taxei de refacere a disciplinei (50 lei x nr credite disciplină) sau a taxei de reexaminare ( în cazul în care cadrul didactic titular recunoaște 100% activitatea de seminar/ laborator/proiect efectuată) în cuantum de 50 lei/ disciplină.
Pentru prezentarea la examene, studenții vor completa o cerere conform modelulului atașat. Cu această cerere se vor prezenta la cadrul didactic titular pentru recunoașterea totală sau parțială a activității de seminar/laborator/proiect efectuată.
Cererea semnată de student și cadrul didactic titular ( care precizează procentul îndeplinit din activitățile aferente disciplinei) se va depune la secretariatul facultății însoțită de dovada achitării taxei.
Studenții pot achita taxa stabilită la sediul facultății (prin POS) sau online pe platforma https://taxe.tuiasi.ro, înainte de susținerea examenelor sau de refacere a aplicațiilor .