loader image

Cazare

Cazare 2019 – 2020

PENTRU A FACILITA PLATA TARIFULUI DE CAZARE LA ADMINISTRATIA CAMINULUI RECOMANDAM STUDENTILOR SA FOLOSEASCA UN CARD BANCAR

 1. În cazul studenţilor orfani de unul sau ambii părinţi sunt necesare: copie după certificatele de deces ale părinţilor;
 2. În cazul studenţilor cu părinţi personal didactic sau didactic auxiliar în activitate adeverinţă de salariat a părintelui vizată de inspectoratul şcolar din teritoriu din care să reiasă că în anul şcolar 2016-2017 este în activitate;
 3. În cazul studenţilor care provin de la casele de copii sau din centrele de plasament familial este necesară adeverinţă de la instituţia respectivă;
 4. În cazul studenţilor familişti sunt necesare:copie după certificatul de căsătorieadeverinţă de student pentru soţul / soţia de la altă universitate de stat în care se va specifica dacă urmează cursuri la buget sau taxă – dacă este cazul; copie după certificatul de naştere al copilului – dacă este cazul;
 5. Studenţii cu handicap grav şi accentuat  certificat medical prin care se atestă gradul de handicap.

Dosarele pentru cazarea studentilor casatoriti si a doctoranzilor finantati de la buget se depun la secretariatul facultatii in perioada 16 – 20 septembrie 2019!

Toti candidatii declarați admisi la Facultatea de Constructii de Masini și Management Industrial, și inmatriculați în anul I licență și anul I master, buget, care nu au domiciliul în municipiul Iași, au asigurate locuri de cazare, în anul universitar 2019 – 2020, în campusul Tudor Vladimirescu.

Ierarhizarea în ordinea descrescătoare a mediilor (după prima sesiune de reexaminare) este unică pentru toţi studenţii anilor II, III şi IV de la învăţământul universitar de licenţă, respectiv anii I şi II studii de Master, indiferent de domeniu şi de specializare. Pentru studenţii din anul I studii de licență – Repartizarea se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere.

Toți studentii integralisti, licenta si master, buget, doctoranzii, cadrele didactice tinere, cazurile sociale admise, care au solicitat cazare, vor primi un loc in camin.

Celelelate categorii de  studenti,  conform Regulamentului Facultății CMMI și Procedurii de cazare a Universității Tehnice Gheorghe Asachi Iași, vor fi ierarhizati in functie de performantele profesionale si vor primi un loc de cazare doar in limita locurilor ramase disponibile la facultate.PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 S-AU ALOCAT FACULTĂȚII NOASTRE UN NUMĂR DE 652 LOCURI ÎN CAMPUSUL TUDOR VLADIMIRESCU, DIN CARE 568 ÎN CĂMINUL T17.

INFORMAȚII

Calendarul cazarilor pentru anul universitar 2019-2020

Cazarea studenților de la studiile universitare de licență, master și doctorat  se face, în Amfiteatrul TCM1, după următorul  program:

 • 16.09.2019, ora 9,00 – doar studentii care lucreaza si au primit cazare pe vara.
 • 25.09.2019, ora 8,00 – studenții căsătoriți integraliști și doctoranzii cu frecvență (pentru acestia dosarele de cazare se depun la secretariatul facultății în perioada 16.09.2019- 20.09.2019)
 • 25.09.2019, ora 8,30- fete : licență anul I, master anul I, master anul II, Fete cu situația școlară încheiată,anul IV, anul III, anul II ( cu 60 credite în anul universitar curent și fără restanțe din anii anteriori)în ordinea mediilor;
 • 25.09.2019, ora 9,30- băieți la studii de licență în anul I;
 • 25.09.2019, ora 14,30, băieți la studii de masterat anul I;
 • 25.09.20198, ora 16,00- băieți la studii de master anul II cu situația școlară încheiată (integraliști);
 • 26.09.2019, ora 8,00- băieți cu situația școlară încheiată, anul IV, anul III, anul II (cu 6o credite în anul universitar curent și fără restanțe din anii anteriori), în ordinea mediilor;
 • 26.09.2019, ora 13,00, – fete, băieți, masterat anul II, licență anul IV, III, II care au acumulat minim 40 de credite în anul curent și care nu au restanțe din anii precedenți;
 • 26.09.2019, ora 14,30, – fete, băieți licență anul IV și III care au acumulat minim 40 de credite în anul curent și care au restanțe din anii precedenți;
 • 27.09.2019, ora 10,30 – Cazuri deosebite, dacă vor mai exista locuri disponibile.