loader image

Cazare

PENTRU A FACILITA PLATA TARIFULUI DE CAZARE LA ADMINISTRATIA CAMINULUI RECOMANDAM STUDENTILOR SA FOLOSEASCA UN CARD BANCAR

Cazare 2022-2023

STUDENTII CARE RENUNTA LA LOCUL REPARTIZAT SUNT RUGATI SA TRIMITA UN E-MAIL PE ADRESA  florin.negoescu@academic.tuiasi.ro pina luni 26 septembrie ora 15:00.
Studentii care au solicitat loc de cazare , dar nu se prezinta pentru a prelua camera pierd dreptul de cazare in anul urmator.

Repartizarea s-a făcut conform Regulamentului Facultății CMMI și Procedurii de cazare a Universității Tehnice Gheorghe Asachi Iași studentii fiind ierarhizati in functie de performantele profesionale (în ordinea descrescătoare a mediei) și în limita locurilor disponibile.

Cazările se vor desfășura online, fără ca studenții să ia legătura fizic cu Prodecanul facultății. Studenții vor primi, de la comisia de cazare a facultății, căminul și camera în care vor locui în noul an universitar, respectiv data la care vor fi programați pentru a se prezenta la administrația căminului să ridice cheile camerei.

După ce au primit, de la comisia de cazare a facultății, căminul în care vor locui în noul an universitar, studenții vor prezenta la administrația căminului următoarele documente:

Documente necesare pentru cazarea în Campusul studențesc „Tudor Vladimirescu”

  • cartea de identitate: original + copie;
  • certificat de nastere: original + copie;
  • 2 fotografii tip „carte de identitate” ce vor fi utilizate pentru legitimația de cămin;
  • documentele suplimentare în original pentru studenții căsătoriți – documentele ce au transmise scanat la facultate;
  • documente suplimentare în original pentru studenții ce pot beneficia de cazare gratuită sau redusă cu 50% (punctele 1-8) – documente ce au fost transmise scanat la facultate;

2. Studenți care pot beneficia, conform legii, de cazare gratuită sau redusă cu 50

Vor beneficia de cazare gratuită sau redusă cu 50% studenții înscriși la prima facultate, pe locuri la buget, dacă se încadrează în următoarele categorii:

Nr. crt. Categorie Limită de vârstă Documente doveditoare Cazare gratuită/procent reducere
1. Copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate 26 de ani împliniți la data înregistrării cererii de cazare pentru studenții din ciclurile de studii de licență și master.     30 de ani împliniți la data înregistrării cererii de cazare pentru studenții din ciclul de studii de doctorat. Adeverinţă de salariat a părintelui vizată de inspectoratul şcolar din teritoriu din care să reiasă că în anul şcolar în curs este în activitateCopie după certificatul de naștere al studentului Cazare gratuită
2. Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat din sistemul de învăţământ 26 de ani împliniți la data înregistrării cererii de cazare pentru studenții din ciclurile de studii de licență și master.     30 de ani împliniți la data înregistrării cererii de cazare pentru studenții din ciclul de studii de doctorat. Copie după decizia de pensionareCopie după certificatul de naștere al studentului Cazare gratuită
3. Copiii personalului nedidactic din sistemul de învăţământ 26 de ani împliniți la data înregistrării cererii de cazare pentru studenții din ciclurile de studii de licență și master.     30 de ani împliniți la data înregistrării cererii de cazare pentru studenții din ciclul de studii de doctorat. Adeverinţă de salariat a părintelui vizată de inspectoratul şcolar din teritoriu din care să reiasă că în anul şcolar în curs este în activitateCopie după certificatul de naștere al studentului Cazare gratuită
4. Studenţii orfani de unul sau ambii părinţi 26 de ani împliniți la data înregistrării cererii de cazare pentru studenții din ciclurile de studii de licență și master.     30 de ani împliniți la data înregistrării cererii de cazare pentru studenții din ciclul de studii de doctorat. Copie după certificatul de decesCopie după certificatul de naștere al studentului Cazare gratuită
5. Studenții aflați în regim de protecție specială: persoane provenite din case de copii, centre de asistență sau plasament familial Nu este cazul Adeverinţă eliberată de instituţia respectivă Cazare gratuită
6. Studenții străini fără plata taxelor de școlarizare, bursieri ai statului român, sau fără bursă Nu este cazul Nu este cazul – sunt deja înregistrați în baza de date a universității Cazare gratuită
7. Studenții cu dizabilități și însoțitorii acestora Nu este cazul Certificat medical Cazare gratuită
8. Studenţii cu handicap grav şi accentuat Nu este cazul Certificat medical prin care se atestă gradul de handicap Reducere cu 50% a tarifului de cazare


INFORMAȚII