loader image

Perspective profesionale

Perspective profesionale

PERSPECTIVE PROFESIONALE LA TERMINAREA STUDIILOR

Specializarea Tehnologia Constructiilor de Masini

 • ingineri conceptie si conducere a proceselor de fabricatie a sculelor, dispozitivelor, verificatoarelor;
 • proiectanti de sisteme productive;
 • manageri la diferite niveluri;
 • întreprinzatori particulari;
 • experti, consultanti în probleme tehnice;
 • activitati de organizare si management;
 • activitati de management si de asigurare a calitatii;
 • ingineri proiectare CAD – CAM;
 • profesori în scoli si licee sau chiar în învatamântul superior.

Specializarea Masini-Unelte si Sisteme de Productie

 • specialişti în exploatarea si întretinerea masinilor – unelte;
 • ingineri proiectare, cercetare, implementare si mentenanta a masinilor;
 • proiectanti de sisteme productive;
 • întreprinzatori particulari;
 • ingineri proiectare CAD – CAM;

Specializarea Ingineria Sudării 

 • specialişti în conceptia si conducerea proceselor de sudura;
 • proiectanti de sisteme productive;
 • manageri la diferite niveluri;
 • întreprinzatori particulari;
 • specialişti în asigurarea calitatii;
 • ingineri proiectare CAD – CAM

Specializarea Mecanica Fina si Nanotehnologii

 • calculatoare si informatica industriala
 • ingineri pentru aparatura de masurare
 • ingineri pentru aparatura biomedicala si organe artificiale
 • ingineri pentru echipamente optice, optoelectronice, aparate spectrale si fotometrice
 • ingineri pentru echipamente de telecomunicatii si birotica
 • specialişti în tehnologii de mecanica fina, micromecanica si optica

Specializarea Masini si Sisteme Hidraulice si Pneumatice

o   Inginer mașini hidraulice și pneumatice cu abilitati in:

 • Proiectarea, constructia si exploatarea masinilor hidraulice si pneumatice;
 • Proiectarea, constructia si exploatarea actinonarilor hidraulice si pneumatice;
 • Proiectarea, constructia si exploatarea sistemelor mecano-energetice: statii de pompare, sisteme de ventilatie, centrale hidroelectrice, centrale eoliene, rețele de conducte;
 • Proiectarea si constructia aparatelor de masurare a parametrilor fluidelor;
  • Inginer proiectant CAD, CAE;
  • Specialist mentenanță mecanică echipamente industrial;
  • Inginer mecanic;
  • Consilier inginer mecanic;
  • Profesor în învățământul liceal, postliceal;
  • Inspector de specialitate formare, evaluare și selecție profesională;
  • Referent de specialitate inginer mecanic.

Specializarea Inginerie Economica în domeniul Mecanic

 • proiectanti de sisteme productive;
 • manageri la diferite niveluri;
 • întreprinzatori particulari;
 • experti, consultanti în probleme tehnico-economice;
 • inspectori de credite în banci; activitati de îndrumare si control;
 • specialişti în activitati de marketing pe piata interna si internationala;
 • specialişti în activitati de prognoza, planificare si investitii;
 • specialişti în activitati de organizare si management;
 • specialişti în activitati de asigurare a calitatii si protectia mediului;