loader image

Burse

BURSE PROFESIONALE ȘI SOCIALE 

Dosarele se vor depune la biroul Secretar șef în perioada 20.02.2023 – 03.03.2023, în intervalul 11.00-14.00. Nu se primesc dosare incomplete.

BURSE DE PERFORMANȚĂ

BURSE DE MERIT

BURSE SOCIALE

Republicarea listelor afișate, prin orice mijloc, este strict interzisă!

Studenții care nu au încheiat contractul de studii nu vor beneficia de bursă.

Criterii pentru acordarea bursei de performanţă/excelenţă

CERERE de participare la concursul pentru obţinerea unei burse de performanţă


Conform procedurii de atribuire a burselor de performanță în anul universitar 2021-2022 facultatii noatre i-a fost repartizata 1 bursa raportat la numarul de studenti inmatriculati (1 bursa la 500 de studenti).