loader image

• Concursul de selecție pentru studenții Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial care doresc să efectueze o mobilitate Erasmus+ în semestrul I din anul universitar 2018-2019 sau pe tot parcursul anului universitar 2018-2019, va avea loc în data de 20.03.2018, între orele 10:00 și 12:00, în sala de consiliu a facultății. Detalii pe pagina Erasmus+.