loader image

Programare reexaminări

Conform Calendarului anului universitar 2018/2019, în zilele de 20.06.2019 şi 21.06.2019 sunt programate reexaminări pentru studenții din anul II, studii universitare de masterat. Cererea de reexaminare (formularul tip se găsește la decanat) se depune la secretariatul facultății și este însoțită de chitanța care atestă achitarea taxei ( 50 lei / disciplină). Prezentarea la examen se face cu cererea semnată de conducerea facultăţii (copie ) însoţită de chitanţa care dovedeşte achitarea taxei de reexaminare. Termen pentru depunerea cererilor (însoțite de chitanțe) 19.06.2019, ora 13,00.