loader image

Conform Structurii anului universitar 2021-2022 în perioada 27.06.2022 – 15.07.2022, studenții din anii II și III, studii universitare de licență, vor efectua orele aferente disciplinei „Practică” în mod organizat, în departamentele facultății și societăți de profil din Iași, sau individual, în societăți din altă localitate, la solicitarea lor.