loader image

Admitere master

Găsiţi mai jos informaţii complete despre admiterea la studiile de Master ale Facultății Construcții de Mașini și Management Industrial şi aveţi posibilitatea de a înregistra online datele personale, scurtând timpul necesar înscrierii la una sau mai multe facultăţi.

Tematica proba de verificare a cunostintelor specifice domeniului de studiu

1. Informaţii generale

Facultatea Construcţii de Maşini şi Management Industrial organizează Admiterea 2019 la studii universitare de Master (2 ani), cu formă de finanţare (buget sau taxă), pentru următoarele specializări:

SPECIALIZAREADEPARTAMENT COORDONATOR
Tehnologii Avansate de Fabricaţie (T.A.F.)Tehnologia Construcţiilor de Maşini
Managementul şi Tehnologia Producţiei (M.T.P.)Tehnologia Construcţiilor de Maşini
Concepţia şi Fabricaţia Asistată de Calculator (C.F.A.C.)Maşini – Unelte şi Scule
Sisteme Micromecanice (S.M.)Maşini – Unelte şi Scule
Mecanica Fluidelor Aplicată (M.F.A.)Mecanica Fluidelor, Masini si Actionari Hidraulice si Pneumatice
Antreprenoriat Industrial (A.I.)Tehnologia Construcţiilor de Maşini

Candidaţii pot opta la înscriere pentru oricare din cele şapte specializări şi oricare din cele două forme de finanţare, în ordinea preferinţelor. La finalizarea studiilor universitare de masterat, absolvenţii primesc Diploma de Master  în specializarea absolvită.

Procedură de organizare și desfășurare a admiterii 2019 în ciclul de studii universitare de master – aici

2. Calendar de admitere

 Sesiunea Iulie 2019 
Înscrierea candidatilor10 – 25 Iulie 2019Luni – Vineri 8.00 – 15.00
Sâmbăta 8.00‑12.00
Verificarea cunostintelor specifice domeniului de studiu10 – 25 Iulie 2019
Afisarea rezultatelor26 Iulie 2019
Completare acte în original:29 iulie – 02 august și 02-06 septembrie 2019
Rezultate finale:07 septembrie 2019

3. Număr de locuri

SPECIALIZAREANumăr locuri bugetNumăr locuri romiNumăr locuri taxăTotal număr locuri
Tehnologii Avansate de Fabricaţie (T.A.F.)2301033
Managementul şi Tehnologia Producţiei (M.T.P.)2211033
Concepţia şi Fabricaţia Asistată de Calculator (C.F.A.C.)2301033
Sisteme Micromecanice (S.M.)2201032
Mecanica Fluidelor Aplicată (M.F.A.)2201032
Antreprenoriat Industrial (A.I.)2301033
TOTAL135160196
DomeniulNumăr locuri cu bursă
români de pretutindeni
Număr locuri fără bursă
români de pretutindeni
INGINERIE 
INDUSTRIALĂ
11
INGINERIE 
MECANICĂ
11
INGINERIE ŞI 
MANAGEMENT
1
TOTAL32

Studentii admisi pe locurile “cu taxa” beneficiaza de aceleasi drepturi ca si studentii subventionati, cu exceptia acelor aspecte care se refera la achitarea unor obligatii financiare. Incepand cu anul al II – lea de studiu acesti studenti au posibilitatea ca, in functie de rezultatele scolare, sa poata dobandi statutul de “student subventionat”. Pentru anul universitar 2019 – 2020 taxa de scolaritate pentru acesti studenti se va stabili, cel mai tarziu cu doua saptamani inaintea inceperii anului universitar, prin corelare cu taxa din anul universitar precedent (2700 lei anual).

4. Metodă de selecţie

Admiterea la Facultatea Construcţii de Maşini şi Management Industrial se face pe baza notelor obţinute la examenul de diplomă şi din interviu.

Media generală de admitere (MA) se calculează cu formula:

MA = 0,8 • MF + 0,2 • MC

unde:

MF– este media examenului de finalizare a studiilor universitare;

MC – este media obtinută la proba de verificarea a cunostintelor specifice domeniului de studiu.

Criterii de departajare:

  1. Media obținută la susținerea examenului de diploma/licență.
  2. Media generală de absolvire a anilor de studii la ciclul de diplomă/licență.

TEMATICĂ COORESPUNZATOARE DOMENIULUI DE STUDII

Proba de verificare a cunostintelor specifice domeniului de studiu va consta în susținerea unei probe de tip test grilă din tematica corespunzătoare domeniului de studii și va putea fi susținută în perioada de înscrieri, zilnic, de luni până vineri la ora 12, iar în zilele de sâmbătă la ora 11, în Sala de consiliu a Facultății de CMMI.

Repartizarea pe optiuni a candidatilor declarati admisi se va face în functie de Media de Admitere, în ordine descrescatoare, la prima optiune exprimata în cererea de înscriere la care mai sunt locuri libere.

5. Acte necesare pentru admiterea la master

1. Fişa de inscriere (se completează în momentul înscrierii, la sediul facultăţii)
2. Diploma de Bacalaureat si diploma (sau adeverinta pentru absolventii din anul 2019) de finalizare a studiilor de invatamat superior de lunga durata / licenta, in original si in copie xerox si Foaia Matricola;
3. Certificatul de nastere, in copie xerox
4. Adeverinta medicala tip,  Adeverinţa trebuie să specifice “nu este în evidență cu boli psihice și infecțio-contagioase“. Acolo unde este cazul, se va aduce avizul psihologic/psihiatric.
5 . Doua fotografii tip carte de identitate;
6. Adeverinta din care sa rezulte calitatea de student pentru studentii care urmeaza o a doua specializare in paralel;
7. Chitanta de plata a taxei de inscriere (se platese in cadrul secretariatului facultatii, etaj I) sau acte doveditoare privind scutirea de la plata taxei
8. O copie simpla dupa Cartea de Identitate

Pentru scutirea de taxa pot fi atasate la dosar, dupa caz: 1. Adeverinta eliberata de unitatea de invatamant si vizata de inspectoratul scolar judetean in cazul copiilor a caror parinti sunt cadre didactice in invatamantul preuniversitar; 2. Adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior in cazul copiilor a caror parinti sunt cadre didactice universitare sau angajati ai Universitatii Tehnice “Gheorghe Asachi” Iasi; 3. Copii legalizate dupa certificatul de deces al parintilor sau adeverinta eliberata de Centrul de plasament in cazul copiilor orfani sau asistati). De asemenea, la dosar trebuie să fie depusă Diploma de Bacalaureat în original.