loader image

Admitere master septembrie 2022

Găsiţi mai jos informaţii complete despre admiterea la studiile de Master ale Facultății Construcții de Mașini și Management Industrial şi aveţi posibilitatea de a înregistra online datele personale, scurtând timpul necesar înscrierii la una sau mai multe facultăţi.

Slider image
Slider image
Slider image

Pentru a putea urma toți pașii necesari admiterii, puteți consulta manualul de utilizare, iar la adresa următoare găsiți cele mai des întâlnite întrebări și răspunsurile la ele.

Tematica proba de verificare a cunostintelor specifice domeniului de studiu-2022

1. Informaţii generale

Facultatea Construcţii de Maşini şi Management Industrial organizează Admiterea 2022 la studii universitare de Master (2 ani), cu formă de finanţare (buget sau taxă), pentru următoarele specializări:

SPECIALIZAREADEPARTAMENT COORDONATOR
Tehnologii Avansate de Fabricaţie (T.A.F.)Tehnologia Construcţiilor de Maşini
Managementul Producţiei Industriale(M.P.I.)Tehnologia Construcţiilor de Maşini
Concepţia şi Fabricaţia Asistată de Calculator (C.F.A.C.)Sisteme de Producție Digitale
Sisteme Micromecanice (S.M.) Sisteme de Producție Digitale
Mecanica Fluidelor Aplicată (M.F.A.)Mecanica Fluidelor, Masini si Actionari Hidraulice si Pneumatice
Antreprenoriat Industrial (A.I.)Tehnologia Construcţiilor de Maşini
Intelligent Manufacturing and Automation
(IMA) – acreditat provizoriu
Tehnologia Construcţiilor de Maşini

Candidaţii pot opta la înscriere pentru oricare din cele şapte specializări şi oricare din cele două forme de finanţare, în ordinea preferinţelor. La finalizarea studiilor universitare de masterat, absolvenţii primesc Diploma de Master  în specializarea absolvită.

Procedură de organizare și desfășurare a admiterii 2022 în ciclul de studii universitare de master – aici

2. Calendar de admitere

 Sesiunea septembrie 2022  
Înscrierea candidatilor5 – 18 septembrie 2022 Luni – Vineri 8.00 – 15.00
Verificarea cunostintelor specifice domeniului de studiu 19 septembrie 2022 ora12:00
Afisarea rezultatelor preliminare 21 septembrie 2022
Depunere acte în original: 21 – 23 septembrie 2022 8.00 – 15.00
Afisarea rezultatelor finale: 24 septembrie 2022

3. Număr de locuri

SPECIALIZAREANumăr locuri bugetNumăr locuri romiNumăr locuri taxăTotal număr locuri
Tehnologii Avansate de Fabricaţie (T.A.F.)1701027
Managementul Producţiei Industriale(M.P.I.)1801028
Concepţia şi Fabricaţia Asistată de Calculator (C.F.A.C.)1701027
Sisteme Micromecanice (S.M.)1701027
Mecanica Fluidelor Aplicată (M.F.A.)1701027
Antreprenoriat Industrial (A.I.)1701027
TOTAL103060163

Înscrierea la studii de masterat pe locuri la buget (Românii de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, Croația, Ungaria, Grecia şi Diaspora, absolvenți cu diplomă de licență obținută în România, alt stat membru UE, Republica Moldova sau alte state terțe UE care au absolvit programe de studii de licență acreditate).

Program de studii Număr locuri cu bursă
români de pretutindeni
Număr locuri fără bursă
români de pretutindeni
Tehnologii avansate de fabricație 1
Managementul producției industriale 1 1
Concepția și fabricația asistată de calculator 1 1
Mecanica fluidelor aplicată 1 1
Antreprenoriat industrial 0 0
  TOTAL 4 3

Candidații români de pretutindeni nu plătesc taxă de înscriere.

Informatii privind înscrierea candidaţilor https://www.tuiasi.ro/masterat/masterat-candidati-romani-de-pretutindeni/

Verificarea cunostintelor specifice domeniului de studiu 22 septembrie 2021 ora 12:00

Date de contact:
E-mail: admissions@tuiasi.ro
Telefon: 0232.702.468

Studentii admisi pe locurile “cu taxa” beneficiaza de aceleasi drepturi ca si studentii subventionati, cu exceptia acelor aspecte care se refera la achitarea unor obligatii financiare. Incepand cu anul al II – lea de studiu acesti studenti au posibilitatea ca, in functie de rezultatele scolare, sa poata dobandi statutul de “student subventionat”. Pentru anul universitar 2022 – 2023 taxa de scolaritate pentru acesti studenti se va stabili, cel mai tarziu cu doua saptamani inaintea inceperii anului universitar, prin corelare cu taxa din anul universitar precedent (2700 lei anual).

4. Metodă de selecţie

Admiterea la Facultatea Construcţii de Maşini şi Management Industrial se face pe baza notelor obţinute la examenul de diplomă şi din interviu.

Media generală de admitere (MA) se calculează cu formula:

MA = 0,8 • MF + 0,2 • MC

unde:

MF– este media examenului de finalizare a studiilor universitare;

MC – este media obtinută la proba de verificarea a cunostintelor specifice domeniului de studiu.

Criterii de departajare:

  1. Media obținută la susținerea examenului de diploma/licență.
  2. Media generală de absolvire a anilor de studii la ciclul de diplomă/licență.

Proba de verificare a cunostintelor specifice domeniului de studiu va consta în susținerea unei probe de tip test grilă din tematica corespunzătoare domeniului de studii și va putea fi susținută online.

Repartizarea pe optiuni a candidatilor declarati admisi se va face în functie de Media de Admitere, în ordine descrescatoare, la prima optiune exprimata în cererea de înscriere la care mai sunt locuri libere.

5. Acte necesare pentru admiterea la master

1. Fişa de inscriere (se completează în momentul înscrierii, la sediul facultăţii)
2. Diploma de Bacalaureat si diploma (sau adeverinta pentru absolventii din anul 2021) de finalizare a studiilor de invatamat superior de lunga durata / licenta, in original si in copie xerox si Foaia Matricola;
3. Certificatul de nastere, in copie xerox
4. Adeverinta medicala tip,  Adeverinţa trebuie să specifice “nu este în evidență cu boli psihice și infecțio-contagioase“. Acolo unde este cazul, se va aduce avizul psihologic/psihiatric.
5 . Doua fotografii tip carte de identitate;
6. Adeverinta din care sa rezulte calitatea de student pentru studentii care urmeaza o a doua specializare in paralel;
7. Chitanta de plata a taxei de inscriere  (pentru sesiunea de admitere din anul 2022) dovada achitării taxei de înscriere / dovada îndeplinirii condițiilor scutirii de taxă;
8. O copie simpla dupa Cartea de Identitate

Pentru scutirea de taxa pot fi atasate la dosar, dupa caz: 1. Adeverinta eliberata de unitatea de invatamant si vizata de inspectoratul scolar judetean in cazul copiilor a caror parinti sunt cadre didactice in invatamantul preuniversitar; 2. Adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior in cazul copiilor a caror parinti sunt cadre didactice universitare sau angajati ai Universitatii Tehnice “Gheorghe Asachi” Iasi; 3. Copii legalizate dupa certificatul de deces al parintilor sau adeverinta eliberata de Centrul de plasament in cazul copiilor orfani sau asistati). De asemenea, la dosar trebuie să fie depusă Diploma de Bacalaureat în original.