loader image

Proiecte

Dezvoltarea culturii antreprenoriale a studenților de la inginerie și arhitectură prin crearea unei rețele de centre de pregătire în antreprenoriat – AntreprenorIng

Obiectivul general al proiectului este creșterea participării și a nivelului de educație pentru elevi, studenți și cadre didactice, în special pentru grupurile vulnerabile, organizat în cadrul Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași, în perioada 2019-2021, prin asigurarea de sprijin financiar studenților și elevilor, creșterea atractivității ofertei educaționale și îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice.

 Dezvoltarea culturii antreprenoriale a studenților de la inginerie și arhitectură prin crearea unei rețele de centre de pregătire în antreprenoriat – AntreprenorIng

Proiectul ROSE Hai să devii inginer CMMI! din cadrul
Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial

Proiectul “Hai să devii inginer CMMI!” oferă tinerilor studenți din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial, din Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași oportunitatea participării la un program educațional extracuricular complex menit să le faciliteze tranziția de la învățământul preuniversitar la cel superior și creșterea procentului de retenție în primul an universitar prin motivarea acestora de a-și continua studiile dar și de a se dezvolta cognitiv și socio-emoțional, pentru a atinge succesul în carieră și în viață, în general.

 Proiectul ROSE Hai să devii inginer CMMI! din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial