loader image

PROIECT: TECHJOBS – STAGII DE PRACTICǍ PENTRU STUDENȚII UNIVERSITǍȚII TEHNICE “GH ASACHI”

TechJobs – Stagii de practicǎ pentru studenții Universitǎții Tehnice “Gh. Asachi” din IAȘI , POCU/626/6/13/133398

Ești cetǎțean român și ai domiciliul ȋn zona de N-E sau ȋntr-una din celelalte zone mai puțin dezvoltate ale României (Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest si Centru)?

Eşti student(ă) la un program de studii de licențǎ, în anul IV sau la un program de studii de masterat ȋn anul II, la Universitatea Tehnicǎ “Gh Asachi” din Iași, Facultatea de “Construcții de Mașini și Management Industrial”, “Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor” , “Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației”, Facultatea de Mecanică sau Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică aplicată??

Noutate: Se pot înscrie și studenții moldoveni (basarabeni), cu dublă cetățenie sau permis de ședere valabil, cu reședință declaratǎ în România și CNP emis de cǎtre autoritățile române

Ești interesat de efectuarea unui stagiu de practică ȋntr-o companie de top?

Vrei sǎ beneficiezi de consiliere și orientare profesionalǎ, sǎ-ți dezvolți ȋncrederea ȋn sine și sǎ-ți identifici abilitǎțile personale?

Te intereseazǎ dobândirea de competențe antreprenoriale?

Ai auzit de programele de traineeship, de deprinderea de bune practici cu aplicabilitate ȋn practicǎ a cunoștințelor teoretice dobândite?

Ţi-ai dori un stagiu de practicǎ ȋn companii ale statelor UE??

Dacǎ ți-am stârnit interesul sau imaginația, ȋnscrie-te și fǎ parte din grupul țințǎ al proiectului!!!!!!!

Detalii referitoare la cumulul de avantaje aferente participǎrii ca și membru ȋn grupul țintǎ al proiectului, dar și referitoare ȋnscriere, precum și un rezumat al proiectului, regǎsiți ȋn documentele de mai jos!!!!