loader image

Misiune

Misiunea didactică care este orientată în principal:

  • în a oferi educație academică în toate ciclurile de studii universitare de licență, masterat și doctorat;
  • în a oferi educație continuă prin programe de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă și programe de studii de conversie profesională;
  • spre formarea de specialiști competenți și performanți, în specializările programelor de studii coordonate, capabili să se integreze rapid în orice medii social-economice, în țară și în străinătate.

Misiunea științifică care este orientată în principal:

  • în concordanță cu domeniul în care se desfășoară studiile universitare de licență, masterat și doctorat, continuând direcțiile de cercetare ale departamentului de Tehnologia Construcțiilor de Maşini și se încadrează în misiunea de cercetare a facultății și universității;
  • cercetare științifică fundamentală și aplicativă;
  • transfer tehnologic înspre mediul economic industrial.