loader image

Anunt important pentru studentii care nu au incheiat contractul de studii.

Studenții menționați mai jos sunt propuşi pentru exmatriculare datorită neîncheierii contractului de studii și/sau neplata primei rate din taxa de școlarizare, conform Articolului 20 din Procedura de organizare a activității didactice pentru studiile universitare de licență şi Articolului 19 din Procedura de organizare a activității didactice pentru studiile universitare de masterat, aprobate de Senatul U.T.”Gh.Asachi” din Iași