loader image

Anunț pre-susținere teza

Titlu teză de doctorat:
Contribuții privind acoperirea cu particule ceramice a pieselor obținute din biopolimeri
Student doctorand: 
Ing. Alina Mărguță, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași  
Conducător de doctorat: 
Prof.univ.dr.ing.ec. Dumitru Nedelcu, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași
Componența comisiei de îndrumare:
Prof.univ.dr.ing. Eugen Axinte, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași
Conf.dr.ing. Viorel Cohal, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași
Conf.dr.ing. Constantin Cărăușu, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași
Data presusținerii publice: 25 iulie 2022, orele 8:30, Sala TMF, parter, Facultatea Construcții de Mașini și Management Industrial, Bd. Mangeron 5A, 700050, Iași.