loader image

Laborator – Mașini Unelte

Laboratorul a fost înfiinţat în anul 1965 de către profesorul Dumitru Zetu pentru deservirea disciplinei Maşini-unelte automate de la specializarea Maşini-unelte. Tematica primelor lucrări s-a axat, în special, pe domeniul maşinilor-unelte cu automatizare mecanică (în speţă strunguri automate). Au fost montate lucrări privind studiul cinematicii strungurilor automate, studiul productivităţii acestor maşini, studiul sistemelor de alimentare automată cu piese şi scule a maşinilor-unelte, studiul construcţiei subansamblului ax principal, subansamblul săniilor, subansamblul ax cu came etc.

Odată cu dotarea laboratorului cu maşini şi utilaje cu automatizare electrică, hidraulică, pneumatică, electrohidraulică, au fost elaborate şi alte lucrări de laborator privind sistemele de automatizare secvenţiale în funcţie de cursă, în funcţie de sarcină, în funcţie de timp şi combinate. Pentru aceste tipuri de maşini, s-au studiat schemele de automatizare, sistemele de programare a ciclurilor de lucru automatizate.

Până în prezent, în cadrul laboratorului au fost realizate şi lucrări pe maşinile-unelte cu comandă numerică, maşini cu care a fost dotat laboratorul în aceşti ani.

La elaborarea şi montarea lucrărilor de laborator, ca şi în îndrumarea activităţii de laborator a studenţilor, şi-au adus contribuţia prof. dr. ing. Dumitru Zetu, conf. dr. ing. Gh. Ungureanu, conf. dr. ing. Corneliu Burlacu.

Dacă, iniţial, laboratorul a fost destinat numai studenţilor de la specializarea Maşini-unelte, pe parcursul anilor şi în prezent efectuează lucrări specifice şi studenţii specializărilor Mecanică fină şi Tehnologia Construcţiei de maşini, precum şi studenţi şi de la alte facultăţi.

Compartimentul Maşini-unelte automate

În prezent, activitatea din laborator este în responsabilitatea prof. dr. ing. Dumitru Zetu şi conf. dr. ing. Corneliu Burlacu.

Activitatea practică în laborator s-a desfăşurat începând chiar din anul 1967 utilizând îndrumare de laborator şi anume:

 • Zetu D, Condrea I., Plahteanu B., Lucrări de laborator. Îndrumar, Litografia Iaşi, 1967.
 • Rener Al. şi Zetu D. (coordonatori), Maşini-unelte, Îndrumar de laborator, I.P. Iaşi, Rotaprint, 1980.
 • Zetu D, Ungureanu Gh., Maşini-unelte automate şi cu comandă numerică, Îndrumar de laborator, I.P. Iaşi, Rotaprint, 1984.
 • Plahteanu B. (coordonator), şi colab., Îndrumar pentru activitatea de cercetare/proiectare, vol. I, II şi III, I.P. Iaşi, Rotaprint, 1989.

Bază materială

Activitatea practică la disciplina Maşini-unelte automate se desfăşoară pe următoarele echipamente şi standuri:

 • · Strung revolver automat, SARO 25B;
 • · Strung revolver automat, SARO 16B;
 • · Strung automat pentru prelucrat şuruburi;
 • · Strung revolver cu automatizare secvenţială DRT 32/40 a;
 • · Strung frontal cu comandă numerică NUMEROM 360;
 • · Robot industrial cu automatizare secvenţială a ciclului de lucru;
 • · Maşină de frezat universală automatizată;
 • · Sistem pentru schimbarea automată a sculelor pe centre de prelucrare;
 • · Unitate de găurire pentru maşini agregat;
 • · Maşină de rectificat rotund cu automatizare hidraulică în funcţie de cursă şi timp;
 • · Automat programabil.

Lucrări de laborator montate

 • · Studiul structurii cinematice a SMA din grupa I de productivitate;
 • · Studiul structurii cinematice a SMA din grupa a III-a de productivitate;
 • · Studiul sistemelor de alimentare automată cu semifabricate din bară;
 • · Studiul sistemelor de alimentare automată cu semifabricate în bucăţi;
 • · Studiul sistemelor de alimentare automată cu scule pe strunguri revolver;
 • · Studiul sistemelor de schimbare automată a sculelor pe centrele de prelucrare;
 • · Studiul structurii comenzii strungului revolver DRT 32/40 a;
 • · Studiul sistemelor automate pentru centrarea/fixarea pieselor;
 • · Studiul posibilităţilor de programare a strungului DRT 32/40 a;
 • · Studiul schemei de automatizare electrică a maşinii de frezat FU1;
 • · Studiul structurii de comandă numerică NUMEROM 360;
 • · Studiul sistemelor de automatizare cu automat programabil;
 • · Studiul sistemelor de acţionare ale roboţilor industriali;
 • · Studiul sistemelor de comandă şi programare al unui robot industrial.