loader image

Laborator – Proiectarea sculelor așchietoare

Odată cu înfiinţarea, în urma reformei învăţământului din 1948, a secţiei Maşini de lucru, cu specializarea Maşini-unelte, s-a structurat şi primul nucleu al laboratorului de Teoria aşchierii şi proiectarea sculelor aşchietoare. Baza materială a constat din maşini-unelte universale şi dintr-un dinamometru unidimensional de tip LEVIT, construit pentru măsurarea forţei de aşchiere în vederea realizării planului de cercetări privind dinamica strunjirii oţelurilor şi fontelor româneşti.

Un al doilea program de dezvoltare a geometriei şi a procedeelor de ascuţit corespunzătoare a presupus îmbogăţirea bazei materiale a nucleului Laboratorului de aşchiere şi scule aşchietoare cu utilaje specifice de ascuţire şi de măsură cum sunt: dispozitiv de verificare geometrică a burghielor elicoidale, dispozitiv de oprire instantanee a procesului de burghiere, dinamometru bidimensional pentru burghiere, utilaje de bază şi pentru elaborarea primei teze de doctorat în catedră – cea referitoare la ascuţirea cilindro-eliptică a burghielor elicoidale.

O mutaţie calitativă substanţială a cunoscut-o laboratorul după transferarea lui în noul sediu de pe Splai Bahlui, când laboratoarele catedrei s-au specializat şi au devenit compartimente – formaţii complexe, în cadrul cărora se efectuau lucrări clasice de laborator privind concepţia, construcţia şi omologarea unor utilaje, dublate uneori şi de o mică producţie pilot.

Astfel laboratorul de scule aşchietoare a fost înzestrat, pe lângă maşini-unelte universale, strunguri, maşini de frezat, maşini de găurit, de rectificat, de rabotat universal şi cu maşini-unelte specifice producţiei de scule aşchietoare, cum sunt maşinile de frezat universale de sculărie, maşinile universale de ascuţit, maşinile de ascuţit burghie, printre care şi şase maşini de concepţie proprie. Laboratorul a devenit capabil de a produce independent o serie de prototipuri de scule aşchietoare, pe baza proiectelor proprii, inclusiv pe baza proiectelor studenţeşti.

Bază materială

 • scule aşchietoare standardizate, specializate, sisteme de scule, scule abrazive;
 • strunguri normale;
 • maşini de frezat de sculărie şi universale;
 • maşină de găurit;
 • maşină de rectificat plan;
 • maşini de ascuţit burghie;
 • maşini universale de ascuţit;
 • microscoape;
 • osciloscop, punte tensometrică, amplificatoare, convertor analogic-digital, oscilograf N117;
 • program pentru prelucrarea datelor experimentale.

Echipamente speciale şi standuri

 • · dispozitiv pentru verificarea geometriei burghielor elicoidale;
 • · dinamometre pentru măsurarea forţelor de aşchiere la burghiere, strunjire şi frezare;
 • · maşini de concepţie proprie şi dispozitive pentru ascuţirea cilindro-eliptică a burghielor elicoidale;
 • · stand pentru măsurarea şi înregistrarea momentului de torsiune la frezare;
 • · instalaţie pentru prelucrarea şi măsurarea momentului de torsiune la prelucrarea arborilor prin rotofrezare.

Lucrări de laborator montate 

Dezvoltarea bazei materiale a permis dezvoltarea nomenclatorului de lucrări de laborator în următoarele domenii:

 • · dinamica strunjirii prin experimentarea noilor tipuri de cuţite;
 • · dinamica burghierii;
 • · ascuţirea cuţitelor;
 • · ascuţirea burghielor;
 • · studiul geometriei sculelor aşchietoare;
 • · performanţele noilor tipuri de scule bazate pe invenţii.