loader image

In atenția studenților care au restanțe din anii anteriori

Studenții care au restanțe din anii anteriori, le pot susține conform programării din semestrul I, anul universitar 2022-2023, după achitarea taxei de refacere a disciplinei (50 lei x nr credite disciplină)  sau a taxei de reexaminare ( în cazul în care cadrul didactic titular recunoaște  100%  activitatea de seminar/ laborator/proiect efectuată) în cuantum de 50 lei/ disciplină.

          Pentru prezentarea la examene, studenții  vor completa o cerere conform modelulului atașat. Cu această cerere se vor prezenta la cadrul didactic titular  pentru recunoașterea totală sau parțială a activității de seminar/laborator/proiect  efectuată.

          Cererea semnată de student și cadrul didactic titular ( care precizează procentul  îndeplinit din activitățile aferente disciplinei) se va depune la secretariatul facultății  însoțită de dovada achitării  taxei.

Studenții pot  achita taxa stabilită la  sediul facultății (prin  POS) sau   online             pe platforma https://taxe.tuiasi.ro, înainte de susținerea examenelor sau de refacere a aplicațiilor .