loader image

IN ATENTIA STUDENȚILOR CU TAXĂ

Conform  Contractului de studii și  Procedurii de organizare a activității didactice pentru studiile universitare de licență- TUIASI.PO.DID.01,Art.24 al.4 și studiile universitare de masterat- TUIASI.PO.DID.02, Art.25, al.4:  “ studentul cu taxă care nu a plătit taxa de școlarizare în termenele prevăzute în contractul de studii este exmatriculat. Propunerea de exmatriculare se face de către facultate, cu 15 zile după expirarea termenului de plată neonorat”.

Studenții menționați  mai jos, care nu-și achită taxa de școlarizare integral vor fi propuși pentru exmatriculare și  nu vor  putea participa la sesiunea de examene .

Ultima rată din taxa de școlarizare trebuia achitată până la data de 1 iunie 2020.

Rugăm studenții cu taxă, aflați în această situație să achite integral taxa de școlarizare până la data de 15 iunie 2020, pentru a putea participa la sesiunea de examene