loader image

IN ATENȚIA STUDENȚILOR CU TAXĂ

Vă reamintim că prima rată din taxa de școlarizare trebuia achitată până la data de 15  octombrie 2020 (conform contractului de studii).

Conform Procedurii de organizare a activității didactice pentru studiile universitare de licență- TUIASI.POB.01(Art.26 al.4) și studiile universitare de masterat- TUIASI.POB.02  ( Art.25, al.4),  studenții menționați mai jos, care nu-și achită taxa de școlarizare, urgent, vor fi exmatriculați:

  Studii universitare de licență

Anul IV

  1. Clapon I. George-Cristian, 4402
  2. Cucoș F.C. Răzvan-Laurian, 4403
  3. Agapi  P. Silviu-Andrei-4406

Studii universitare de masterat

  1. Apetrei Cătălin-Ionuț, 4502
  2. Ichim M. P. Marius-Ionuț, 4504