loader image

Instrucțiuni privind plata taxei de înmatriculare pentru studenții din anul I licență și anul I master.

Aceasta taxa de înmatriculare in valoare de 30 lei, se poate achita atat prin plata cu cardul direct la sediul facultatii (ET. 1, CAM. A-1-11 intre orele 11:00-13:00), cat si prin transfer bancar, folosind Internet Banking, cu obligația transmiterii dovezii de plată a taxei la adresa secretariat.cmmi@tuiasi.ro

        În subiectul e-mailului transmis (cu dovada de plată a taxei atașată), studenții vor preciza:Nume și prenume student / grupa, tipul taxei (taxă înmatriculare).

Date transfer bancar:

BENEFICIAR: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

COD IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX

COD FISCAL: 4701606

OBIECTUL PLĂȚII (Detalii/Descriere/…): se va completa conform exemplelor următoare:

  • Pentru taxa de înmatriculare : CMMI, Nume și prenume student, Grupa