loader image

Pre-susținere teză de doctorat

“CONTRIBUȚII TEORETICE ȘI EXPERIMENTALE LA STUDIUL FIABILITĂȚII UNOR COMPONENTE ALE SISTEMELOR DE CALCUL“
Student doctorand:
Drd. ing. Bogdan Oroian, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași
Conducător de doctorat:
Prof.univ.dr.ing.ec. Laurențiu Slătineanu, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași
Data presusținerii publice: 17 mai 2023, orele 14:00,
Sala TN4 (A203), corpul A, etaj 2, Facultatea Construcții de Mașini și Management Industrial, Bd. Mangeron 5A, 700050, Iași.