loader image

Programare examene

Toți șefii de grupă sunt rugați să transmită la secretariatul facultății,
până la data de 29.04.2021, programarea verificărilor pe parcurs, a
colocviilor și a examenelor din sesiunea iunie 2021, avizată de îndrumătorul de credite. Examenele se vor programa în timpul sesiunii:
Pentru anii I-III, licență și anul I, master : 07.06 – 27.06.2021
Pentru anul IV , licență și anul II master: 07.06 – 20.06.2021
Colocviile și verificările pe parcurs se finalizează înainte de
începerea sesiunii de examene.

Nu se acceptă programările care nu au cel puțin 3 zile între examene, iar ultimul examen nu va fi programat mai devreme de penultima zi
a sesiunii.