loader image

Sunt programate reexaminări în zilele de 21.09.2022 și 22.09.2022

Cererea de reexaminare  și dovada achitării taxei ( 50 lei /disciplină) se transmit la secretariatul facultății.

Taxele se pot achita online pe platforma:  https://taxe.tuiasi.ro/, sau cu cardul la casieria facultății. 

Prezentarea la examen se face după aprobarea cererii de către conducerea facultății, însoțită de dovada achitării taxei de reexaminare.

Reexaminarea la diciplinele Organe de masini 1 si Organe de masini 2 – Conf. dr. ing. Tudose Sandu Ville Florin, va avea loc in data de 21.09.2022, ora 09.00.