loader image

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași anunță demararea procedurii de selecție a studenților cărora li se va aloca câte un laptop cu accesorii incluse (geanta laptop, mouse) și cu access la Internet prin cartelă SIM, în proiectul “Dezvoltarea infrastructurii TIC a TUIASI pentru susținerea e-learning si a educației mixte – ELEARN4ALL“ Cod SMIS 2014 149875.

CALENDARUL SELECȚIEI dosarelor pentru alocarea laptopurilor

  1. Depunere dosare de candidatură în perioada: 7.11.2022 – 18.11.2022
  2. Evaluarea dosarelor de către comisiile de evaluare de la nivelul fiecărei facultăți: 21.11.2022 – 24.11.2022
  3. Afișarea rezultatelor preliminare: 24.11.2022
  4. Depunere contestații: 24.11.2022 – 25.11.2022
  5. Soluționare contestații: 25.11.2022 – 28.11.2022
  6. Afișarea rezultatelor: 29.11.2022
  7. Semnarea contractului de comodat: 02.12.2022 – 31.01.2023
  8. Predarea-primirea laptopurilor: 02.12.2022 – 31.01.2023.